• Aktualności. Studenci Wydziału Lekarskiego podczas zajęć klinicznych
 • Aktualności

  ALS - kurs resuscytacyjny dla VI roku kierunku lekarskiego - ruszyła rekrutacja

  19.11.2020 07:19
  Autor: Administrator UMB

   

   

  w kursie ALS - kurs resuscytacyjny (II edycja), realizowanym w ramach projektu pn. ,,Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu” 

   

  Certyfikowane szkolenie: „Kurs ALS – kurs resuscytacyjny”

  Kto: studenci VI roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób: 24 osoby ( 4 grupy )

  Liczba godzin: 16 godz.

  Gdzie: Centrum Symulacji Medycznych, 15-295 Białystok, ulica Szpitalna 30

  Kiedy: 15-16 luty 2021r.

   

  Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

   

  Kryteria oceny

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 18 listopada- 18 grudnia 2020 r.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub w włożyć do skrzynki na dokumenty, umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, w terminie do 18 grudnia 2020 do godziny 14.00.

  Formularze zgłoszeniowe znajdują się również w holu przy Dziale Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro. 

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Jacek Bezubik,  e-mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-40

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Agnieszka Borawska, e-mail: agnieszka.borawska@umb.edu.pl, tel.: 85 748-56-50

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

   

   

  Powrót