Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biostatystyka Kliniczna II stopnia.