Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady rekrutacji studia II stopnia.
 • Ostatnia zmiana 06.03.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Zasady rekrutacji studia II stopnia

  a) Rekrutacja krok po kroku na studia II stopnia - czyli co powinien zrobić kandydat

  • zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto w terminie 30 sierpnia - 11 września 2024r.
  • zapisać się na wybrany kierunek
  • opłacić opłatę rekrutacyjną maksymalnie do północy 11 września 2024r. (opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł)
  • wpisać średnią arytmetyczną z przebiegu studiów do północy 12 września 2024r. - kryteria przyjęć opisane są poniżej w punkcie b)
  • sprawdzić swój status na listach rankingowych, które opublikujemy pod adresem www.listyrankingowe.umb.edu.pl w dn. 13 września 2024r.
  • w terminie 16-18 września 2024r. dostarczyć komplet dokumentów
   Uwaga 1: dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane, nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem
   Uwaga 2: przypominamy, że do zestawu dokumentów wchodzi też zaświadczenie od lekarza medycyny pracy; skierowanie będzie dostępne na koncie kandydata, można też poprosić o nie wcześniej (e-mail) lub odebrać w Biurze Rekrutacji
   Uwaga 3: kandydaci na kierunek Biostatystyka Kliniczna zobowiązani są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku Biostatystyka Kliniczna; rozmowa może być przeprowadzona przez komisję osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; termin rozmowy zostanie opublikowany najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem rejestracji na w/w kierunek
  • w razie problemów/pytań – dzwonić do nas (85 748 54 73, 85 748 54 72, 85 748 55 05) lub pisać:  brip@umb.edu.pl

  b) Kryteria przyjęć na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie dyplomu (w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej). W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.
  Uwaga: w przypadku rekrutacji na kierunek Biostatystyka Kliniczna (realizowany wspólnie z Universiteit Hasselt w Belgii) obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w jęz. angielskim z zakresu studiów I stopnia z kierunku Biostatystyka Kliniczna; w postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 10 punktów rankingowych, łącznie: z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 5,00 punktów (minimalna liczba punktów kwalifikujących to 3,00 pkt) oraz ze średniej z przebiegu studiów również 5,00 punktów (minimalna liczba to 3,00 pkt).


  WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZ. ANGIELSKIM


  BIOSTATYSTYKA KLINICZNA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia, ale pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Biostatystyka Kliniczna. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Biostatystyka Kliniczna przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

   

  WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

  KOSMETOLOGIA (stacjonarne) - mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia.


  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU


  DIETETYKA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Dietetyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

  ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Elektroradiologia przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

  LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Logopedia z Fonoaudiologią przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

  PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne )
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo


  POŁOŻNICTWO (stacjonarne i niestacjonarne)
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Położnictwo

  ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne)2
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia (I stopnia lub jednolite).


  1 W przypadku, gdy limit na danym kierunku nie zostanie wypełniony Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy zrealizowali mniej niż 60 % jednak nie mniej niż 50 % treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku

  2 Studia w większości w formie on-line!