Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady rekrutacji studia II stopnia.
 • Ostatnia zmiana 28.08.2023 przez Administrator UMB

  Zasady rekrutacji studia II stopnia

  REJESTRACJA ELEKTRONICZNA


  a) Rekrutacja krok po kroku na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - czyli co powinien zrobić kandydat

   

  • zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), czyli założyć konto w terminie 1-13 września 2023r.
  • zapisać się na wybrany kierunek
  • opłacić opłatę rekrutacyjną do północy 13 września 2023r. (opłata rekrutacyjna za każdy kierunek wynosi 85 zł)
  • wpisać średnią arytmetyczną z przebiegu studiów do północy 14 września 2023r. - kryteria przyjęć opisane są poniżej w punkcie b)
  • sprawdzić swój status na listach rankingowych, które opublikujemy pod adresem www.listyrankingowe.umb.edu.pl w dn. 15 września 2023r.
  • w terminie 18-20 września 2023r. dostarczyć komplet dokumentów
   Uwaga 1: dokumenty składają wyłącznie osoby zakwalifikowane, nie wymagamy dostarczania formularzy rekrutacyjnych przed zakwalifikowaniem
   Uwaga 2: przypominamy, że do zestawu dokumentów wchodzi też zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, a skierowania na badania będą dostępne już od 4 maja (w Biurze Promocji i Rekrutacji lub online)
  • w razie problemów/pytań – dzwonić do nas (Helena: 85 748 54 73, Ada: 85 748 54 72, Ewa: 85 748 55 05) lub pisać:  brip@umb.edu.pl

   

  b) Kryteria przyjęć na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)


  Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie dyplomu (w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej). W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.


  WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

  KOSMETOLOGIA (stacjonarne) - mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku kosmetologia.


  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU


  BIOSTATYSTYKA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Biostatystyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1


  DIETETYKA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Dietetyka przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

  ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Elektroradiologia przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

  LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne) Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia suplementu do dyplomu innego niż z kierunku Logopedia z Fonoaudiologią przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań1

  PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne )
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo


  POŁOŻNICTWO (stacjonarne i niestacjonarne)
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku Położnictwo


  ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne)2
  Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli dowolne studia (I stopnia lub jednolite).


  1 W przypadku, gdy limit na danym kierunku nie zostanie wypełniony Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy zrealizowali mniej niż 60 % jednak nie mniej niż 50 % treści określonych w efektach uczenia się na studiach I stopnia na wybranym kierunku

  2 Studia w formie on-line od 2023r.!