• Ostatnia zmiana 19.09.2019 przez Administrator UMB

  Dziekanat

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  dzwl@umb.edu.pl

  Dziekan - dr hab. Tomasz Hryszko

  Prodziekan ds. Studenckich - prof. dr hab. Anna Wasilewska e-mail: anna.wasilewska@umb.edu.pl

  Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii - dr hab. Teresa Sierpińska

   

  mgr Justyna Kurcewicz, kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Justyna Kurcewicz

  kierownik

  e-mail: justyna.kurcewicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 30

  • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
  • organizacja pracy Dziekanatu
  mgr Agnieszka Bekisz, zastępca kierownika Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Agnieszka Bekisz

  e-mail: agnieszka.bekisz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 78

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniami habilitacyjnymi i z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora
  • dokumentacja rady wydziału
  • konkursy na stanowiska
  mgr Ewa Malesza, samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Ewa Pawluczuk

  e-mail: ewa.pawluczuk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 77

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami o nadanie stopnia doktora
  • studia doktoranckie
   

  mgr Urszula Bagińska

  e-mail: urszula.baginska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 56 29

  • szkoła doktorska
   

  mgr Anna Stalenczyk

  e-mail: anna.stalenczyk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 75

  • kierunek lekarski: I, II, III rok
  mgr Aniela Kierzkowska, samodzielny referent

  mgr Aniela Kierzkowska

  e-mail: aniela.kierzkowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 80

  • kierunek lekarski: IV, V, VI rok
  mgr Izabela Stojak, Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  mgr Izabela Stojak

  e-mail: izabela.stojak@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 79

  • kierunek lekarsko-dentystyczny
  Iwona Falkowska, Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Iwona Falkowska

  e-mail: iwona.falkowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 29

  • kierunek techniki dentystyczne
  • nostryfikacje dyplomów lekarza i lekarza dentysty
  mgr Aleksandra Stalbowska-Zdun  
  mgr Renata Gorolewska  

   

   

   

   

   

   

  Urszula Korzeniecka

  e-mail: urszula.korzeniecka@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 91

   

  • Projekty Unijne prowadzone na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

   

   

   

  mgr Magdalena Krypa-Olkowska

  e-mail: magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 56 32

   

  • Projekty Unijne prowadzone na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  mgr Urszula Ullmann, starszy referent

   

  mgr Urszula Ullmann

  e-mail: urszula.ullmann@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 17

  • rekrutacja na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Zakresie Biologii Medycznej i Biostatystyki ImPRESS

  mgr Anna Minta, starszy referent w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Anna Minta

   
  mgr Monika Korenkiewicz, specjalista w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Monika Korenkiewicz

  e-mail: ed@umb.edu.pl

  tel. 85 748 55 01

  • kierunek lekarski - English Division

   

  mgr Natasza Zadykowicz

  email: natasza.zadykowicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 57 88

  •  kierunek lekarski - English Division

   

  mgr Elwira Bacławska

  email: elwira.baclawska@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 23

  • pożyczki/stypendia
  • egzaminy NBME/USMLE
  • sprawy socjalno-bytowe

   

  mgr Bartosz Pierwienis

  email: bartosz.pierwienis@umb.edu.pl

  tel. 85 686 52 23

  • rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim