Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziekanat.
 • Ostatnia zmiana 20.09.2023 przez Administrator UMB

  Dziekanat

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  godziny pracy Dziekanatu:

  poniedziałek-wtorek 10.00-14.00

  piątek 10.00-14.00

   

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  dzwl@umb.edu.pl

  Dziekan - prof. dr hab. Irina Kowalska

  Prodziekan ds. Studenckich - prof. dr hab. Anna Wasilewska e-mail: anna.wasilewska@umb.edu.pl

  Prodziekan ds. Rozwoju i Nauczania Anglojęzycznego - prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych - prof. dr hab. Karol Kamiński

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych - prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych - dr hab. Tomasz Bonda

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii - prof. dr hab. Teresa Sierpińska

   

  mgr Justyna Kurcewicz, kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

  mgr Justyna Kurcewicz

  kierownik

  e-mail: justyna.kurcewicz@umb.edu.pl

  • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
  • organizacja pracy Dziekanatu
  mgr Agnieszka Bekisz, zastępca kierownika Wydziału Lekarskiego

  mgr Agnieszka Bekisz

  e-mail: agnieszka.bekisz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 78

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
  • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora
  • dokumentacja Rady Wydziału i Rady Kolegium Nauk Medycznych
  mgr Ewa Malesza, samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

  mgr Ewa Pawluczuk

  e-mail: ewa.pawluczuk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 77

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami o nadanie stopnia doktora
  • studia doktoranckie
   

  mgr Wanda Banach

  e-mail: wanda.banach@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 17

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami o nadanie stopnia doktora
  • studia doktoranckie
   

   

  mgr Joanna Kruk

  e-mail: joanna.kruk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 76

   

  • prowadzenie spraw związanych z ewaluacją
  • konkursy na stanowiska

  mgr Renata Gorolewska

  e-mail: renata.gorolewska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 80

  • kierunek lekarski: II, III rok
   

  mgr Helena Gałuszewska

  e-mail: helena.galuszewska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 57 53

  • kierunek lekarski: IV, V rok
   

  mgr Anna Stalenczyk

  e-mail: anna.stalenczyk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 75

  • kierunek lekarski: I, VI rok
  mgr Izabela Stojak, Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  mgr Izabela Stojak

  e-mail: izabela.stojak@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 79

  • kierunek lekarsko-dentystyczny
  Iwona Falkowska, Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Iwona Falkowska

  e-mail: iwona.falkowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 29

  • kierunek techniki dentystyczne
  • kierunek higiena stomatologiczna
  • nostryfikacje dyplomów lekarza i lekarza dentysty

   

   

   

  mgr Justyna Brykalska

  e-mail: justyna.brykalska@umb.edu.pl

  tel. 85 686 52 33

   

  • kierunek biostatystyka kliniczna
  mgr Monika Korenkiewicz, specjalista w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

  mgr Monika Korenkiewicz

  e-mail: monika.korenkiewicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 55 01

  • kierunek lekarski - English Division

  mgr Natasza Zadykowicz

  email: natasza.zadykowicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 57 88

  •  kierunek lekarski - English Division
   

  mgr Emilia Różańska

  email: emilia.rozanska@umb.edu.pl

  tel. 85 686 51 23

  • pożyczki/stypendia dla studentów English Division
  • egzaminy NBME/USMLE
  • sprawy socjalno-bytowe studentów English Division