• Ostatnia zmiana 05.04.2017 przez Administrator UMB

  Dziekanat

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  dzwl@umb.edu.pl

  Dziekan - prof. dr hab. Irina Kowalska

  Prodziekan ds. Studenckich - prof. dr hab. Anna Wasilewska e-mail: anna.wasilewska@umb.edu.pl

  Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii - dr hab. Teresa Sierpińska

  Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału i Nauczania Anglojęzycznego - dr hab. Tomasz Hryszko

   

  mgr Justyna Kurcewicz, kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Justyna Kurcewicz

  kierownik

  e-mail: justyna.kurcewicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 30

  • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
  • organizacja pracy Dziekanatu
  mgr Agnieszka Bekisz, zastępca kierownika Wydziału Lekarskiego.

   

  mgr Agnieszka Bekisz

  zastępca kierownika

  e-mail: agnieszka.bekisz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 78

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniami habilitacyjnymi i z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora
  • dokumentacja rady wydziału
  • konkursy na stanowiska
  mgr Aleksandra Stalbowska, samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Paulina Fijałkowska

  starszy referent

  e-mail: paulina.fijalkowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 77

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przewodami doktorskimi
  • studia doktoranckie

   

  mgr Barbara Matys

  specjalista

  e-mail: barbara.matys@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 75

  • kierunek lekarski: I, V, VI rok

   

  mgr Renata Gorolewska

  samodzielny referent

  e-mail: renata.gorolewska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 80

  •  kierunek lekarski: II, III, IV rok

   

  mgr Emilia Godlewska

  samodzielny referent

  e-mail: emilia.godlewska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 29

  • kierunek techniki dentystyczne
  • nostryfikacje


   

  mgr Aleksandra Stalbowska

  samodzielny referent

  e-mail: aleksandra.stalbowska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 54 79

  • kierunek lekarsko-dentystyczny
  mgr Monika Korenkiewicz, specjalista w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

   

  mgr Monika Korenkiewicz

  specjalista

  e-mail: ed@umb.edu.pl

  tel. 85 748 55 01

  • kierunek lekarski - English Division

   

  mgr Natasza Zadykowicz

  starszy referent

  email: natasza.zadykowicz@umb.edu.pl

  tel. 85 748 57 88

  •  kierunek lekarski - English Division

   

  mgr Elwira Bacławska

  samodzielny referent

  email: elwira.baclawska@umb.edu.pl

  tel. 85 748 51 23

  • pożyczki/stypendia
  • egzaminy NBME/USMLE
  • sprawy socjalno-bytowe

   

  mgr Bartosz Pierwienis

  starszy referent

  email: bartosz.pierwienis@umb.edu.pl

  tel. 85 686 52 23

  • rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim