Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.
 • Zaproszenie na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia

   

  Już 15 stycznia rusza rekrutacja

  na warsztaty

   

  Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia

   

  Ogłoszenie o rozpoczeciu rekrutacji

   

  LICZBA MIEJSC:  6 - kierunek Lekarski, 10 - kierunek Fizjoterapia

   

  Kryteria oceny kwalifikujące studenta na zajęcia projektowe: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia.

   

  (warsztaty) - 12 godzin

   

  Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone w interdyscyplinarnych grupach, w skład których wejdą studenci I roku studiów uzupełniających magisterskich kierunku Fizjoterapia oraz studenci V roku kierunku Lekarskiego.

  Zajęcia realizowane będą w formie projektowej, a ich celem jest nabycie umiejętności postępowania z pacjentem onkologicznym w zespole wielospecjalistycznym.

   

  Tematyka warsztatów:

  • Specyfika okresu końca życia, pacjent nieuleczalnie chory a pacjent terminalny.
  • Cierpienie pacjenta onkologicznego nieuleczalnie chorego.
  • Rodzina osoby nieuleczalnie chorej, jako pacjent drugiego rzędu
  • Podstawy wiedzy o relacji lekarz-pacjent
  • Sztuka porozumiewania się (komunikowania) z chorym u kresu życia.
  • Komunikowanie złych wiadomości
  • Współpraca w zespole interdyscyplinarnym - umiejętności komunikacyjne.
  • Co grozi pomagającym: stres, konflikt, zmęczenie, wypalenie i jak się przed nimi chronić

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego p. 64 do dnia 08.02.2019 r. 

   

  Regulamin uczestnictwa w projekcie: