• Ostatnia zmiana 12.01.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

   

  KOLOKWIUM  I, II i III - wyniki

   

  Osoby oznaczone kolorem zielonym osiągnęły łączny wynik z I, II i III kolokwium co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. co najmniej 18.0 pkt z 36.0 możliwych. W kontekście zaliczenia końcowego wyniki te są dobrą prognozą pozytywnego rezultatu zaliczenia końcowego, będącego sumą punktów ze wszystkich kolokwiów. Aby uzyskać zaliczenie końcowe przedmiotu należy uzyskać co najmniej 50% punktów z 50 możliwych do zdobycia. Osoby, które już osiągnęły próg 25.0 punktów zachęcamy do dalszej nauki i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów z pozostałych 2 kolokwiów tak aby uzyskać w końcowym rozliczeniu jak najwyższą ocenę (nie tylko dostateczną)

   

  Numer

  Kolokwium nr 1

  Kolokwium nr 2

  Kolokwium
  nr 3

  Łączny wynik

  9413

  9.0/11

  10.75/15

  6.5/10

  26.25/36

  4838

  8.75/11

  11.5/15

  5.0/10

  25.25/36

  2714

  8.0/11

  9.75/15

  5.75/10

  23.5/36

  2139

  5.5/11

  13.5/15

  5.5/10

  24.5/36

  7816

  6.75/11

  12.5/15

  5.0/10

  24.25/36

  3097

  3.75/11

  12.0/15

  3.0/10

  18.75/36

  2082

  7.0/11

  8.25/15

  3.25/10

  18.5/36

  9248

  4.25/11

  9.5/15

  4.25/10

  18.0/36

   

   

  Osoby oznaczone kolorem czerwonym osiągnęły łączny wynik z I II i III kolokwium niższy niż 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. mniej niż 18.0 pkt z 36.0 możliwych. W kontekście zaliczenia końcowego wyniki te są niepozytywną prognozą w kontekście zaliczenia końcowego, będącego sumą punktów ze wszystkich kolokwiów. Aby uzyskać zaliczenie końcowe przedmiotu należy uzyskać co najmniej 50% punktów z 50 możliwych do zdobycia.

  Aby uniknąć problemów z zaliczeniem przedmiotu należy z następnych kolokwiów uzyskać wynik zdecydowanie lepszy.

  Dotyczy to także osób z bardzo słabymi dotychczasowymi wynikami. W przypadku tego typu osób prawdopodobna będzie konieczność przystąpienia do zbiorczego zaliczenia końcowego. Jak rozległe będzie to zaliczenie zależy w dużym stopniu od deficytu punktów brakujących do progu zaliczeniowego. Im mniej będzie brakujących punktów tym łatwiejszy będzie sprawdzian. Reasumując, osoby ze słabymi wynikami także powinny się uczyć i starać osiągnąć jak najlepsze wyniki na 2 ostatnich kolokwiach przewidzianych planem zajęć.

   

  Numer

  Kolokwium nr 1

  Kolokwium nr 2

  Kolokwium
  nr 3

  Łączny wynik

  4835

  6.25/11

  7.5/15

  3.0/10

  16.75/36

  3902

  3.0/11

  7.0/15

  1.5/10

  11.5/36

  4847

  4.25/11

  1.75/15

  3.0/10

  9.0/36

  1143

  2.5/11

  1.25/15

  1.5/10

  5.25/36

  7825

  4.5/11

  4.5/15

  3.0/10

  12.0/36

  7241

  0.0/11

  8.0/15

  6.0/10

  14.0/36

  0864

  0.0/11

  9.5/15

  2.75/10

  12.25/36

  1037

  0.0/11

  9.0/15

  0.0/10

  9.0/36

  3082

  5.5/11

  9.25/15

  3.0/10

  17.75/36

  9453

  1.5/11

  8.5/15

  0.0/10

  10.0/36

  7364

  4.5/11

  7.0/15

  1.0/10

  12.5/36

  8952

  3.5/11

  5.25/15

  1.0/10

  9.75/36

  4328

  3.0/11

  0.0/15

  0.0/10

  3.0/36

  9252

  4.25/11

  0.0/15

  5.5/10

  9.75/36

  4976

  2.75/11

  5.75/15

  0.0/10

  8.5/36