• Ostatnia zmiana 21.02.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

   

   

  Osoby oznaczone kolorem zielonym osiągnęły łączny wynik ze wszystkich kolokwiów i dodatkowego testu co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. co najmniej 25 pkt i uzyskały ostatecznie pozytywne zaliczenie końcowe przedmiotu.

  Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym toku studiów

   

  Numer

  Kolokwium nr 1

  Kolokwium nr 2

  Kolokwium
  nr 3

  Kolokwium nr 4

  Kolokwium nr 5

  Łączny wynik

  Wynik dodatkowego testu

  Ocena

  4835

  6.25/11

  7.5/15

  3.0/10

  2.75/7

  2.5/7

  21.75/50

  3.25+ (10.25)=13.5

  Dostateczny (3)

  7241

  0.0/11

  8.0/15

  6.0/10

  2.75/7

  3.0/7

  19.75/50

  5.25+ (6.75)=12.0

  Dostateczny (3)

  9252

  4.25/11

  0.0/15

  5.5/10

  4.0/7

  3.5/7

  17.25/50

  7.75+ (11.25)=19.0

  Dostateczny (3)

  9248

  4.25/11

  9.5/15

  4.25/10

  4.5/7

  1.75/7

  24.75/50

  0.25+ (15.25)=15.5

  Dostateczny (3)

   

  Studenci oznaczeni kolorem czerwonym, którzy nie osiągnęli minimum punktowego mają ostatnią szansę wykazania podstaw wiedzy z przedmiotu w dniu 18.02 o godzinie 8.00.

   

  Dziekanat PB będzie powiadomiony o przedłużeniu terminu zaliczenia w przypadku studentów 4847 i 1143 (nie ma konieczności powiadamiania Dziekanatu PB przez studentów).

   

  18.02 jest ostatnim terminem na uzyskanie zaliczenia, jeżeli nie zakończy się ono wynikiem pozytywnym, który będzie odzwierciedleniem minimalnej wiedzy na temat anatomii i fizjologii człowieka w/w studenci powinni starać się o uzyskanie w Dziekanacie PB warunku z przedmiotu Podstawy anatomii i fizjologii. (jeśli w samoocenie danego studenta istnieje przekonanie, iż niedostatek wiedzy uniemożliwi mu uzyskanie minimum punktowego 18.02 można od razu wystąpić do Dziekanatu PB o wspomniany wcześniej warunek)

  Wyniki dodatkowych sprawdzianów:

   

  Numer

  Kolokwium nr 1

  Kolokwium nr 2

  Kolokwium
  nr 3

  Kolokwium nr 4

  Kolokwium nr 5

  Łączny wynik

  Wyniki dodatkowych testów

  Ocena

  4847

  4.25/11

  1.75/15

  3.0/10

  2.25/7

  0.5/7

  11.75/50

  5.0+8.25+(80)=13.25

  Dostateczny (3)

  1143

  2.5/11

  1.25/15

  1.5/10

  1.0/7

  1.5/7

  7.75/50

  2.5+11.75+3.0(+5.25)=17.25

  Dostateczny (3)