Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 13 rektor prof. Jacek Nikliński .
 • Ostatnia zmiana 24.10.2016 przez Medyk Białostocki

  13 rektor prof. Jacek Nikliński

  13 rektor w historii naszej Uczelni. Na to stanowisko został wybrany w marcu 2008 r., a stanowisko objął 1 września. Zastąpił prof. Jana Górskiego. Miał wtedy 45 lat. W 2012 r. uzyskał reelekcję [urząd można pełnić tylko dwie kadencje - red.]

  Jacek Nikliński urodził się w 1963 r. w Siemiatyczach. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni z 1988 r. Wtedy też rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. Doktorat obronił w 1991 r., habilitację zrobił w 1999 r., a nominację profesorską odebrał w 2004 r. W kadencjach 2002-2005 i 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Z jego inicjatywy powstało Centrum Medycyny Doświadczalnej. Był też jednym z inicjatorów powstania w 2002 roku pierwszej Europejskiej Sieci ukierunkowanej na badania nad rakiem płuca: Amsterdam-Barcelona-Białystok-Heidelberg.

  Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w latach 2008-2012, przewodniczący Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku. Ekspert w Ośrodku Przetwarzania Informacji-Państwowego Instytutu Badawczego, członek Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek honorowy BCC.

  Od 2003 roku redaktor naczelny Advances in Medical Sciences. Dorobek naukowy obejmuje ponad 300. W roku 2008 otrzymał tytuł doctor honoris causa Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku. Laureat nagród: Ministra Zdrowia (indywidualnych i zespołowych) , Polskiej Akademii Nauk, IASLC Investigator Award Winner. Odznaczony: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego, Złota Odznaka AZS.

  Not. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.