Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Skrócone kalendarium rektorskie .
 • Ostatnia zmiana 24.10.2016 przez Medyk Białostocki

  Skrócone kalendarium rektorskie

   

  2008

  • Rektorem AMB został prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński.
  • 22 marca Akademia Medyczna w Białymstoku została przemianowana na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rektorem jest jeszcze prof. Jan Górski).
  • Wyświęcono nowy sztandar uczelni.
  • Zmieniono nazwę Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.
  • Podpisano umowę o współpracy pomiędzy UMB a: State Pharmaceutical University, Charków, Ukraina; University of Caen Lower-Normandy, Francja; University of San Pablo CEU, Hiszpania, Faculty of Chemistry of University of Latvia, Ryga, Łotwa; Instytutem Farmakologii i Biochemii NAN, Grodno, Białoruś.
  • Czasopismo „Advances in Medical Sciences” zostało wpisane na Listę Filadelfijską.
  • Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy szpitala USK.
  • Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński otrzymał godność doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Mińsku.

  2009

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał Laur Roku 2009 miesięcznika „Spotkania z zabytkami” za udostępnienie do zwiedzania siedziby uczelni.
  • Wmurowanie kamienia węgielnego pod Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.
  • Podpisano list intencyjny między UMB a Instytutem rozrodu Zwierząt i Badań nad Żywnością PAN w Olsztynie.

  2010

  • Obchody 60-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • Wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu uzyskały I kategorię w klasyfikacji Ministerstwa Nauki.
  • Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał uprawnienia do nadawania doktora nauk o zdrowiu.
  • Wydział Lekarski otrzymał uprawnienia habilitacyjne z zakresu stomatologii.
  • Podpisano umowę o współpracy UMB z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu.
  • Powołanie na bazie UMB dwóch zamiejscowych zakładów PAN Instytutu Rozwoju Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie: Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka oraz Zakładu Profilaktyki Chorób Metabolicznych.

   2011

  • W rankingu uczelni, sporządzonym przez „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”, UMB uzyskał tytuł uczelni o najwyższej efektywności naukowej oraz miano Kuźni Kadr.
  • Wszystkie wydziały UMB uzyskały najwyższą kategorię, podczas oceny parametrycznej jednostek naukowych, za okres 2005 - 2009.
  • Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
  • Powołano Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.
  • Nagrano film promocyjny LIPDUB UMB.
  • Podpisano porozumienia o połączeniu Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego im. K. Dłuskiego i poradni p/Gruźliczej z Oddziałem Szpitalnym w Białymstoku z USK.
  • Powołano Stowarzyszenie Absolwentów UMB w Stanach Zjednoczonych.
  • Podpisano umowę między UMB a Uniwersytetem Medycznym w Stanford, USA.

   

  2012

  • Uroczyste otwarcie Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB.
  • Utworzono Centrum Badań Innowacyjnych, w skład którego weszły Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny UMB oraz Hasselt University, CenStat z siedzibą w Diepenbek (Belgia), University San Pablo-CEU, CEMBIO (Center for Metabolomics and Bioanalisis) w Madrycie (Hiszpania) oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  • Prof. Jacek Nikliński ponownie został rektorem uczelni.
  • Uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku.
  • Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało elitarny status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
  • Wydział Farmaceutyczny z odziałem Medycyny Laboratoryjnej otrzymał akredytację instytucjonalną wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.
  • Jubileusz 50-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

   

  2013

   

  • Wydział Farmaceutyczny otrzymał prestiżową kategorię A+, zaś Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu kategorię A w  kategoryzacji MNiSW.
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB otrzymało certyfikat Good Laboratory Practice (GLP).
  • Centrum Badań Innowacyjnych UMB zajęło I miejsce w konkursie Podlaska Marka Roku 2012.
  • USK otrzymał nagrodę „Lew Biznesu” oraz Certyfikat „Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości”.
  • Rozpoczęcie budowy uczelnianego centrum bioinformatycznego - jednego z elementów Centrum Badań Innowacyjnych.
  • Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz symbolicznie w szpitalu USK uruchomił pierwszy polski program refundowania przez państwo leczenia niepłodności metodą in vitro.

   

  2014

  • Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego prof. Anna Bielawska i prof. Krzysztof Bielawski uzyskali dwa patenty: na nowy związek chemiczny - nowe pochodne izochinolinowe, który może być zastosowany do profilaktyki lub leczenia chorób nowotworowych.
  • Pracownicy Zakładu Mikrobiologii UMB pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Leszczyńskiej jako pierwsi na świecie poznali pełną sekwencję genomu bakterii Escherichia albertii.
  • Wizyta premiera RP Donalda Tuska na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
  • Wizyta Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz.
  • Wizyta przedstawicieli wydziałów promocji handlu i inwestycji 50 polskich ambasad z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej w UMB.
  • W Pałacu Branickich - siedzibie UMB, podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego - dokument określający najważniejsze inwestycje, które zostaną zrealizowane w regionie, w tym dwa projekty należące do UMB: rozbudowa i przebudowa USK oraz wyposażenie Centrum Badań Innowacyjnych.
  • Podpisano porozumienie sieci naukowej pod nazwą „Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”. Umowę podpisały: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Cambridge.
  • W budynku Centrum Technologicznego BPN-T powstało Laboratorium Obrazowania Medycznego (LOM) z pracownią izotopową klasy II - wspólna inicjatywa UMB i Miasta Białystok. Laboratorium wyposażono w innowacyjną na skalę światową aparaturę diagnostyczną - skaner PET/MR.
  • Prawykonanie hymnu UMB w wykonaniu Chóru UMB. Muzykę skomponował Andrzej Makal, słowa napisał Apoloniusz Ciołkiewicz.

   

  2015

  • Utworzono Centrum Symulacji Medycznych UMB.
  • Profesorowie Anna i Krzysztof Bielawscy zostali wyróżnieni za odkrycie związków chemicznych, mogących być lekami na nowotwory Podlaską Marką Roku 2014.
  • Doktorant Karol Charkiewicz podczas 43 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie zdobył złoty medal za pracę naukową pt. „The application of the panel of 14 autoantibodies as a classifier in a non-invasive diagnosis of Down syndrome based on the blood analysis”, która powstała pod kierownictwem dr. hab. Piotra Laudańskiego w Klinice Perinatologii.
  • Uniwersytet Zdrowego Seniora zorganizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu UMB został włączony do Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
  • UMB został organizatorem Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych. To też jubileusz 65-lecia Uczelni.
  • Rektor UMB prof. Jacek Nikliński podpisał porozumienie o współpracy ze Szpitalem Pulmonologicznym w Szanghaju (Chiny).
  • Otwarcie gmachu Centrum Badań Innowacyjnych.

   

  2016

  • Umowa pomiędzy UMB, Urzędem Marszałkowskim oraz białostockim magistratem w sprawie współpracy w badaniach populacyjnych
  • Białystok w polskiej czołówce skuteczności leczenia in vitro, na III miejscu rankingu - Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej szpitala USK.
  • Wybrano najlepszych studentów wynalazców w kraju. Karol Charkiewicz z UMB zdobył wyróżnienie za „Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu Downa”
  • Wybory nowych władz UMB. Rektorem został prof. Adam Krętowski.
  • Podpisano umowę o utworzeniu banku tkanek (tzw. biobanku). Uczelnia będzie współpracować z niemiecką firmą Indivumed, światowym liderem w tworzeniu takich jednostek
  • UMB podpisał umowę o współpracy z Pavlov First Saint Petersburg State Medical University (Rosja).
  • 1,211 IF dla uczelnianego Advances in Medical Sciences!
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został honorowym członkiem Business Centre Club.
  • Rozpoczęła się budowa Centrum Symulacji Medycznych UMB.

  Not. bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.