Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok PLUS razem z miastem .
 • Ostatnia zmiana 27.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Białystok PLUS razem z miastem

  UMB podpisało umowę o współpracy z białostockim magistratem dotyczącą projektu badań populacyjnych Białystok PLUS. Dzięki temu uczelnia zyska bazę adresową mieszkańców miasta, z której będzie można losować osoby do badań.

  Projekt pod nazwą „Białystok Polish Longitudinal University Study; Białystok Plus” to pomysł na badania populacyjne mieszkańców miasta na niespotkaną dotąd skalę. Przez kilka lat UMB chce kompleksowo - od stóp do głowy - zbadać 10 tys. białostoczan w wieku 20-80 lat. Będą oni losowani z poszczególnych grup wiekowych, odzwierciedlających strukturę populacji mieszkańców miasta i mają być ponownie badani co pięć lat.

  Projekt naukowy „Białystok Plus” to pomysł na badania populacyjne mieszkańców miasta na niespotkaną dotąd skalę. Przez kilka lat UMB chce kompleksowo - od stóp do głowy - zbadać 10 tys. białostoczan

  Celem będzie ustalenie, jaki jest stan zdrowia białostoczan. Co więcej powinno się udać skorelować ich stan zdrowia z różnymi czynnikami, np. zamożnością, wykształceniem, stylem życia, czy miejscem zamieszkania. Z jednej strony to szansa na ogromny naukowy postęp UMB, z drugiej narzędzie dla władz miasta, czy specjalistów z NFZ, do lepszego dbania o zdrowie ludzi, czy działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

  Jak tłumaczy prof. Karol Kamiński, koordynator projektu, po raz pierwszy przeprowadzone zostaną badania naukowe, które mają na celu całościową ocenę stanu zdrowia. Dodał, że do tej pory naukowcy badali tylko jeden aspekt zdrowia, np. nowotwory, układ krążenia czy oddechowy. Natomiast badania „Białystok Plus” - jak powiedział - ma aspekt interdyscyplinarny i ma pokazywać, jak różne czynniki wpływają na rozwój chorób.

  Umowa pomiędzy uczelnią a miastem gwarantuje tej pierwszej dostęp do bazy adresowej mieszkańców.

  - To porozumienie jest kluczowe dla rozpoczęcia samych badań. Aby móc wylosować osoby do badania, trzeba mieć dostęp do bazy adresowej mieszkańców miasta. Umowa reguluje też sprawę ochrony danych osobowych uczestników projektu - mówi prof. Karol Kamiński, koordynator projektu badawczego.

  Umowę o współpracy podpisali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz rektor UMB prof. Jacek Nikliński. To już druga taka umowa. Pierwszą uczelnia zawarła z Urzędem Marszałkowskim. Dzięki niej może liczyć na wsparcie promocyjne oraz granty unijne. Marszałek nie ukrywa też, że liczy iż w przyszłości projekt rozszerzy się na mieszkańców całego województwa.

  Do wakacji powinny odbyć się pierwsze badania pilotażowe ochotników, którzy już zgłosili się do udziału w projekcie. Chodzi o to, by sprawdzić założone procedury, czy czas trwania poszczególnych badań (tych ma być w sumie kilkadziesiąt i szacunkowo mogą zająć ponad 6 godzin, np. już wiadomo, że badanie rezonansem magnetycznym będzie musiało się odbyć innego dnia). Kolejne badania pilotażowe odbędą się jesienią (zaproszenia do wylosowanych osób będą wysyłane w końcu wakacji).

  Białystok PLUS to projekt naukowy inspirowany badaniami populacyjnymi, które prowadzone są w Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy). Tam one już trwają kilka lat, a naukowcy osiągają niesamowite wyniki badań. UMB od partnerów z Greifswaldu otrzymało całe know-how badań. Dzięki temu uda się zaoszczędzić ok. 3-4 lat na przygotowanie samych tylko procedur badawczych, ale też uda się zestawić białostockie wyniki z tymi uzyskanymi w Niemczech.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.