Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centrum obliczeniowe UMB.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2015 przez Medyk Białostocki

  Centrum obliczeniowe UMB

  Budynek Centrum Badań Innowacyjnych jest już faktem. W połowie sierpnia uczelnia przejęła go od firmy budowlanej i otrzymała pozwolenia na jego użytkowanie

  To kompleks trzech połączonych ze sobą obiektów znajdujących się między ul. Wojskową, Waszyngtona i Collegium Pathologicum. Są to nowoprojektowany budynek Centrum Badań Innowacyjnych, budynek z pomieszczeniami do pracy ekspertów (będący adaptacją istniejącego budynku) oraz budynek Laboratorium Bioinformatyki (stanowiący rozbudowę istniejącego obiektu). Całość jest spięta dodatkowym łącznikiem z Collegium Pathologicum. Autorem koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego opracowanego w 2009 roku jest białostocki architekt Jerzy Hungerdorfer. Na podstawie tej dokumentacji  projekt wykonawczy opracowała później  krakowska firma F11

  - Warto zwrócić uwagę na umiejętnie wpisanie obiektu w kompleks budynków uczelni i powiązanie istniejącego budynku byłego domu pogrzebowego z nową częścią konferencyjną, co jest widoczne dość efektownie od strony ul. Wojskowej – podkreśla Jerzy Tokajuk, zastępca kanclerza uczelni.

  Budowa

  Z powstaniem tego budynku władze uczelni wiążą ogromne nadzieje. Ma to być swoiste centrum obliczeniowe uczelni, w którym pracować będą specjaliści z zakresu biostatystyki. Wszystko dlatego, że współczesna medycyna generuje tak olbrzymie ilości danych, których obecnie nie ma gdzie (i kto) przetwarzać. Taki obiekt mają tylko najlepsze ośrodki naukowe na świecie. W kraju i tej części Europy to nowość.

  Pierwsze łopaty w ziemię wbito w czerwcu 2013 r. Po roku inwestycja miała być gotowa. Tyle, że po roku to zbankrutował główny wykonawca - firma Polbud. Budowa na chwilę się zatrzymała. Potrzebny był nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy. 11 sierpnia 2015 r. uczelnia formalnie stała się użytkownikiem centrum. Budżet inwestycji opiewał na ponad 11 mln zł, z którego większość to środki unijne. 

  Powstał kompaktowy budynek o powierzchni 1,1 tys. mkw i kubaturze 6 tys. m3. Najważniejsze w nim jest to, czego nie będzie widać na co dzień – czyli zastosowane technologie teleinformatyczne. Potężne komputery w serwerowni oraz szybkie łącza o bardzo dużej przepustowości. Władze uczelni chciały stworzyć takie warunki do pracy, by możliwa była współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie (i ich naukowcami) online. By zyskać szansę na „wirtualnie” zapraszanie do współpracy czy na wykłady do Białegostoku światowych gwiazd nauki. Nie ma co ukrywać, że postacie takiego formatu nie przybędą do Białegostoku z USA na dzień czy dwa. Inaczej sprawa wygląda gdy chodzi o dwugodzinny „telewykład”, czy realizowane w podobnej technice zdalne konsultacje lub wspólne badania. W taki sposób już się pracuje na świecie.

  Piętrowa aula

  Bardzo ciekawie zaaranżowano aulę wykładową, która na dwóch poziomach (!) może zmieścić 160 słuchaczy. Kiedy jest potrzeba można rozłożyć składaną ścianę i zyskać dwie sale mieszczące po 80 osób (podobne rozwiązania stosowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Sale mają specjalne pomieszczenia dla tłumaczy.

  Prócz kilku mniejszych sal seminaryjnych (konferencyjnych) do pracy naukowców przewidziano także specjalne pomieszczenia do pracy i odpoczynku dla profesorów wizytujących uczelnię. Są to segmenty przypominające pokoje hotelowe, z zapleczem sanitarnym i pełnym dostępem do sieci technologicznej budynku.

  W CBI po raz pierwszy w naszej uczelni zastosowano panele solarne do ogrzewania wody na potrzeby obiektu. A jak przystało na najnowocześniejszy obiekt na UMB wszystkie jego funkcje są zautomatyzowane i można nimi kierować z jednego komputera znajdującego się w dyżurce.

  - W przeliczeniu na metr kwadratowy to najdroższa inwestycja uczelni – podsumowuje Jerzy Tokajuk, zastępca kanclerza uczelni.

  Nadzieje

  Pierwszymi użytkownikami obiektu powinni być doktoranci z interdyscyplinarnych studiów w języku angielskim. To unikatowe studia, które mają wykształcić specjalistów z zakresu innowacyjnych wielkoskalowych technik badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania w genomice, proteomice, metabolomice i immunologii. Obecnie kształcą się oni – prócz Białegostoku – w ośrodkach w Belgii i Hiszpanii. Studia są finansowane z funduszy KNOW.

  Obiekt ma stać się także centrum przetwarzania danych na potrzeby tworzonych właśnie na uczelni biobanków, a także opracowania danych rozpoczynających się wkrótce w Białymstoku badań populacyjnych mieszkańców miasta.

  Wojciech Więcko

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.