Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dwaj nowi profesorowie UMB.
 • Ostatnia zmiana 22.11.2016 przez Medyk Białostocki

  Dwaj nowi profesorowie UMB

  26 października stał się ważną datą dla dwójki naukowców z naszego Uniwersytetu. Tego dnia w pałacu prezydenckim prof. Marcin Moniuszko oraz prof. Piotr Laudański odebrali swoje profesorskie nominacje.

  Uroczystość odbyła się tradycyjnie w Sali Kolumnowej, przewodniczył jej prezydent RP Andrzej Duda. W sumie akt nominacyjny na najwyższy tytuł naukowy odebrały 104 osoby.

   

  Prof. Marcin Moniuszko jest prorektorem ds. nauki UMB, ma 41 lat. Pracownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych, kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji. Studia ukończył z wyróżnieniem. W czasach studenckich laureat złotej odznaki Primus inter pares dla najlepszych żaków. Od razu po studiach odbył szereg zagranicznych stypendiów, wśród których wart wymienienia jest pobyt w National Institutes of Health w Bethesdzie (USA, jeden z najważniejszych amerykańskich ośrodków zajmujących się badaniami biomedycznymi), gdzie pracował nad mechanizmami immunologicznymi zakażeń wirusowych. W roku 2004 został laureatem stypendium tygodnika Polityka, później laureatem programu Start Fundacji Nauki Polskiej. Jest laureatem nagród Ministra Zdrowa i nagród rektorskich. Łączny IF jego publikacji to 220. Jest recenzentem renomowanych czasopism o tematyce immunologicznej, alergologicznej i w dziedzinie biologii komórki. Był kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, później współorganizował pierwsze w kraju biomedyczno-biostatystyczne środowiskowe studia doktoranckie w języku angielskim. Jest kierownikiem/koordynatorem licznych projektów naukowych (NCN, NCBiR) oraz koordynatorem kilku grantów realizowanych wspólnie z przedsiębiorcami. Jest współautorem dwóch zgłoszeń patentowych. Jest także ekspertem Ministerstwa Rozwoju do spraw krajowych inteligentnych specjalizacji.

   

  Prof. Piotr Laudański, kierownik Kliniki Perinatologii i Położnictwa, 42 lata. W 2003r. uzyskał tytuł doktora, a w 2010 tytuł doktora habilitowanego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz jako pierwszy w województwie podlaskim zdobył tytuł specjalisty w dziedzinie perinatologii. Kilka dni temu uzyskał kolejną podspecjalizację z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Profesor w pracy klinicznej interesuje się różnymi aspektami położnictwa i medycyny rozrodu, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentkami z niepłodnością i endometriozą. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej, których IF wynosi ponad 100. Jest też autorem 10 patentów i wniosków patentowych. Może się również pochwalić licznymi nagrodami, m.in. Nagrodą Innowatora UMB w 2013r. Wspólnie z zespołem zdobył Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Innowacji w Genewie w 2015r.

  Jest kierownikiem/głównym wykonawcą w ponad 60 naukowych projektach krajowych i zagranicznych (w tym KBN, NCN, fundusze norweskie). Dzięki jego staraniom szpital USK uzyskał ponad 3 mln zł z funduszy norweskich na projekt naukowo-szkoleniowy w zakresie endoskopii ginekologicznej. Obecnie jest w trakcie zaawansowanych rozmów z partnerami biznesowymi dot. aplikacji klinicznej uzyskanych patentów w zakresie diagnostyki prenatalnej. W 2015r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, jest konsultantem wojewódzkim ds. perinatologii. Jest żonaty i ma trójkę dzieci.

  bdc, km

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.