Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Łączenie szpitali.