Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lekarze poszli w świat.
 • Ostatnia zmiana 28.10.2015 przez Medyk Białostocki

  Lekarze poszli w świat

  Absolwenci UMB - 184 lekarzy i 75 lekarzy dentystów - odebrali 16 października swoje dyplomy. Wzruszeń i radości tego dnia było co nie miara


  Było też trochę smutku. Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Irina Kowalska żałowała, że odchodzi rocznik, który najlepiej od kilku lat na naszej uczelni zdał swoje egzaminy końcowe. Kierownik studium wychowania fizycznego UMB mgr Karol Szafranek stwierdził wprost, że kilka uczelnianych drużyn sportowych traci właśnie świetnych sportowców. Ci najlepsi z jego rąk otrzymali pamiątkowe statuetki. Kilku reprezentantów stracił też Chór UMB, dużo więcej organizacje studenckie.

  Jednak, jak zaznaczyła dziekan prof. Kowalska, taka jest kolej rzeczy i to dobrze, że na uczelni młodzi ludzie mogą się tak wszechstronnie rozwijać.

  Nagrodę im. Jakuba Chlebowskiego, byłego rektora naszej uczelni, otrzymała Katarzyna Zdanowicz. To nagroda za najlepszą średnią z całych studiów, a laureatka osiągnęła 4,66. - Taka średnia jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia na tak trudnych studiach - skomentowała ten fakt dziekan prof. Kowalska.

  Jednak, jak podkreślali wszyscy - otrzymanie dyplomu ukończenia uczelni to nie koniec edukacji, a w zasadzie tylko zakończenie pierwszego etapu nauki. W zawodzie lekarza czy stomatologa nauka to niekończący się proces.

  Wydział Lekarski to jednostka, która dała początek Akademii Lekarskiej w Białymstoku w 1950 r. Tu rozpoczynały swoją działalność: oddział stomatologii (1969 r.), oddział pielęgniarstwa (1999 r., obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu), studia lekarskie w języku angielskim (2004 r.), techniki dentystyczne (2009/2010). Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego. W ostatniej ocenie parametrycznej otrzymał kategorię A. Jest to najwyższy stopień, jaki może otrzymać jednostka naukowa.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.