Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Minister zdrowia wyróżnił studentów UMB.
 • Ostatnia zmiana 28.01.2016 przez Medyk Białostocki

  Minister zdrowia wyróżnił studentów UMB

  Magdalena Czerżyńska (Wydział Nauk o Zdrowiu), Mateusz Maciejczyk (Wydział Farmaceutyczny) i Łukasz Szczerbiński (Wydział Lekarski) otrzymali stypendium ministra zdrowia za wybitne osiągnięcia

  W skali kraju wyróżniono ledwie 5 doktorantów oraz 50 studentów. Wcześniej ich dokonania oceniał zespół ekspercki (zastosowano metodę punktowania osiągnięć, w efekcie czego stworzono ranking, a wyróżniono najlepszych). Prócz zaszczytnego tytułu i pamiątkowego dyplomu, niedługo na konta laureatów wpłynie po 15 tys. zł (doktoranci dostaną po 25 tys. zł).

  Dla Łukasza Szczerbińskiego to już trzecie takie wyróżnienie. Studiuje on na VI roku i jest objęty indywidualnym tokiem nauczania. W Centrum Badań Klinicznych UMB realizuje badania dotyczące roli aktywności fizycznej w patogenezie cukrzycy typu drugiego oraz otyłości. W 2014 r. uzyskał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Generacja Przyszłości”.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.