Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktoranci z ImPRESS.
 • Ostatnia zmiana 14.03.2023 przez Medyk Białostocki

  Doktoranci z ImPRESS

  Zakończył się projekt międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanych z prestiżowego grantu Horyzont 2020. Stopień doktora nauk zdobyło 11 młodych naukowców, a czterech kolejnych czeka tylko na zakończenie procedur.

  „Interdyscyplinarne międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej, biostatystyki i nauk farmaceutycznych na UMB” – to pełna nazwa studiów. Były one wyjątkowe z kilku względów. „Interdyscyplinarność” oznaczała zgłębianie nauki medycyny, biologii, matematyki, statystyki i technik informatycznych. „Międzynarodowość” – studia były przeznaczone tylko dla tych, którzy przed podjęciem nauki w zasadzie nie byli nigdy w Polsce. Za to po przyjęciu na studia, musieli się na co najmniej 5 lat przeprowadzić do Białegostoku. Przy czym swoje badania mogli prowadzić u 10 partnerów naukowych UMB, m.in. Heidelberg University, CEMBIO San Pablo University CEU, Vienna Biocenter, CNIC Spanish National Center for Cardiovascular Research i CenStat at Hasselt University.

  Chętnych było 180 osób z całego świata. Wybrano 15, m.in. z USA, Meksyku, Malezji, Indonezji, Turcji, Wietnamu, Indii czy Włochy.

  Pierwsze spotkanie kandydatów na doktorantów w ramach projektu odbyło się 24 września 2018 roku w Sali Senatu UMB. Ostatnie – 17 stycznia 2023 r. w Auli Magna, wtedy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora nauk.

  Co się wydarzyło pomiędzy tymi datami? Dość dużo.

  - Doktoranci przygotowali 85 publikacji (w 34 byli pierwszym autorem) o łącznym IF 428.770 (publikowali m.in. w Cell, The Lancet Global Health, PLOS Medicine, Redox Biology, Cellular and Molecular Life Sciences, International Journal of Biological Macromolecules).

  Publikacja, która odbiła się największym echem w świecie opisywała badania naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, Instytutu Biologii Systemów (ISB) i Szwedzkiego Centrum Medycznego w Seattle, w których zidentyfikowano cztery czynniki ryzyka rozwoju long-COVID. Jej współautorką była Gladys Wojciechowska. Praca została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Cell (IF 66.85).  

  - Doktoranci uczestniczyli w 27 konferencjach i 52 warsztatach naukowych, które odbyły się w Europie, Afryce i USA (w sumie w 21 krajach). Łącznie odbyli 118 wyjazdów naukowych.

  - 11 doktoratów obronionych, cztery są na etapie recenzji lub zatwierdzenia osiągnięć przez Senat UMB. Choć dyplomy rozdano 17 stycznia (tym, którzy się obronili), to rozliczenie projektu będzie trwało do końca lutego. 

  Na te wszystkie osiągniecia trzeba także patrzeć przez pryzmat koronawirusa, który zwłaszcza na początku pandemii praktycznie wstrzymał międzynarodową współpracę naukową i możliwość odbywania naukowych staży i wymian.

  Ostatni zjazd ImPRESS-u odbył się w dniach 16-17 stycznia. Pierwszy dzień poświęcono na podsumowania dokonań w projekcie i ostatnie spotkanie integracyjne. Drugi – na rozdanie dyplomów. Uroczystość została poprzedzona dyskusją doktorantów, o tym jak z ich perspektywy wyglądała nauka. Podkreślali oni wysoki poziom kadry, nowoczesne laboratoria, a przede wszystkich możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku naukowym.

  Sama uroczystość rozdania dyplomów, choć kameralna, miała scenariusz typowy dla takich wydarzeń na UMB: w Auli Magna, z pocztem sztandarowym Uczelni i oprawą muzyczną w wykonaniu Chóru UMB. 

  Prowadzący uroczystość prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, ale też kierownik studiów pogratulował świeżo upieczonym absolwentom oraz podziękował im za ich zaangażowanie, poświęcenie i dążenie do naukowej prawdy. Zachęcał doktorantów do współpracy z UMB i życzył powodzenia na nowym etapie kariery.

  Projekt ImPRESS jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.