Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inauguracja nowego roku akademickiego 2023/24.
 • Ostatnia zmiana 08.12.2023 przez Medyk Białostocki

  Inauguracja nowego roku akademickiego 2023/24

  Nowy rok akademicki na UMB rozpoczęło ponad 6000 studentów i doktorantów oraz 952 nauczycieli akademickich. Podczas uroczystej inauguracji wykład wygłosił prof. Jose Floreza z Harvard Medical School.

  W uroczystej Inauguracji Nowego Roku Akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej wzięła udział Wspólnota Akademicka i zaproszeni goście. Rok akademicki rozpoczęło ponad 6000 studentów i doktorantów oraz 952 nauczycieli akademickich.

  Na samym początku wszyscy obejrzeli najnowszy film pokazujący potencjał Uczelni.

  W swoim wystąpieniu inauguracyjnym, JM Rektor UMB prof. dr hab. Adam Krętowski powiedział m.in.: „Wierzę, że działania podejmowane przez ostatnie lata przez władze Uczelni w zakresie podnoszenia jakości prac badawczych oraz rozwoju infrastruktury przyczyniły się do osiągania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku najwyższych ocen spośród uczelni medycznych w Polsce w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych oraz wysokiej pozycji w nauce światowej czego wyrazem są wspólne projekty ze światowymi liderami w obszarze nauk medycznych oraz publikacje w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych”.

  Dziękując naukowcom za ich kreatywną pracę Rektor przytoczył dane, które świadczą o rozwoju naukowym Uczelni: „W minionym roku nasi naukowcy po raz kolejny opublikowali ponad 800 prac, które zostały zarejestrowane w prestiżowej bazie Web of Science Core Collection o łącznej wartości Impact Factor ponad 4,5 tysiąca (4531.126.) - w ciągu ostatniego roku zanotowaliśmy wzrost łącznego Impact Factor o blisko 30%. Średnia wartość wskaźnika oddziaływania przypadająca na naszą 1 publikację wyniosła w tym okresie 5,6. O wysokiej jakości opublikowanych przez naszych naukowców prac świadczą także rosnące liczby cytowań. W 2022 roku publikacje z afiliacją UMB były cytowane ponownie istotnie częściej, niż przed rokiem - blisko 22 tysięcy (21 875) razy".

  JM Rektor zapowiedział także prace nad powołaniem 4 wydziału na UMB: „Wierzymy, że działania dotyczące poszerzania oferty dydaktycznej w zakresie „medycyny cyfrowej” czyli kierunków łączących nauki medyczne z kierunkami ścisłymi będą mogły być początkiem powstania czwartego wydziału na naszej Uczelni”.

  Wykład inauguracyjny pt. „The practice of medicine in the 21st centuryna zaproszenie JM Rektora wygłosił prof. Jose Florez, Główny Lekarz i Kierownik Wydziału Medycyny w Massachusetts General Hospital (MGH) w Bostonie, profesor medycyny klinicznej w Harvard Medical School. Gość ze Stanów Zjednoczonych jest także członkiem instytutu w Broad Institute of MIT i Harvard, gdzie aktywnie uczestniczy w programie Genetyki Medycznej i Populacyjnej. Jako kierownik katedry w MGH nadzoruje 10 oddziałów klinicznych, siedem jednostek/centrów badawczych oraz 19 programów szkoleniowych, w których uczestniczy ponad 1000 pracowników naukowych, 900 stażystów (stypendystów klinicznych, badaczy i rezydentów medycznych) oraz 100 praktyk lekarskich. W trakcie swojej kariery badawczej on i jego zespół wnieśli wkład w prowadzenie i analizę wysokowydajnych badań genomicznych nad cukrzycą typu 2 i pokrewnymi cechami w wielu międzynarodowych konsorcjach. Prof. J. Florez szczególnie interesuje się rozwojem medycyny precyzyjnej i farmakogenetyki w leczeniu cukrzycy. Jest członkiem mianowanym Amerykańskiego Towarzystwa Badań Klinicznych i Stowarzyszenia Lekarzy Amerykańskich oraz laureatem prezydenckiej nagrody Early Career Award 2010 dla naukowców i inżynierów, najwyższego wyróżnienia nadawanego przez rząd Stanów Zjednoczonych specjalistom w dziedzinie nauki i inżynierii w na wczesnych etapach ich niezależnej kariery badawczej.

  Obecny podczas inauguracji prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. Radosław Sierpiński wręczył władzom Uczelni symboliczny czek – na kwotę blisko 30 mln złotych, który sfinansuje powstanie na UMB Centrum Medycyny Cyfrowej.

  W dalszej części uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. W trakcie inauguracji głos zabrali także przedstawiciele samorządu studenckiego, doktorantów i English Division.

  Starościna III roku ED, Lena Meyer zwracając się do Wspólnoty Akademickiej UMB powiedziała m.in.: „Początek nowego roku akademickiego to czas odnowy i nowych początków. To czas, w którym na nowo rozpalamy naszą pasję do nauki, wyznaczamy nowe cele i wykorzystujemy możliwości, które się przed nami otwierają. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest studentem, czy nauczycielem, ma do odegrania wyjątkową rolę we wspólnym dążeniu do wiedzy i rozwoju. Wkraczając w nowy rok akademicki, nieśmy ze sobą wnioski wyciągnięte z przeszłości, mądrość zdobytą na podstawie naszych doświadczeń i entuzjazm do odkrywania niezbadanych terytoriów. Do każdego wyzwania podchodźmy jak do szansy na rozwój osobisty i intelektualny, bo to poprzez wyzwania odkrywamy nasz prawdziwy potencjał”.

  Na koniec przemówienia JM. Rektor zwrócił się do nowoprzyjętych studentów pierwszego roku: „Drogie Koleżanki i Koledzy, Witamy Was w Społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Cieszymy się, że wybraliście studia na naszym uniwersytecie, jednej z najlepszych Uczelni w kraju. Życzę Wam abyście mieli w sobie siłę, aby pokonać wszelkie trudności i wyzwania związane z niezbędną, ciężką pracą i osobistym zaangażowaniem, jakie trzeba włożyć, żeby osiągnąć sukces na studiach medycznych. Życzę wam niezapomnianych wrażeń i przeżyć związanych z życiem studenckim, życzę nawiązania szczerych przyjaźni oraz radości z każdego dnia spędzonego na Uniwersytecie w Białymstoku.”

  Uroczystą inaugurację Nowego Roku Akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku uświetnił swoim występem Chór UMB pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Moniuszko.

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.