Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mamy POWER – inwestujemy w swój rozwój.
 • Ostatnia zmiana 17.10.2022 przez Medyk Białostocki

  Mamy POWER – inwestujemy w swój rozwój

  W roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku już po raz trzeci odbyły się Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym organizowane w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

  Zajęcia warsztatowe koordynowane są przez panią prof. dr hab. Zytę Beatę Wojszel we współpracy z panią Anną Piłaszewicz - pracownikiem Działu Projektów Pomocowych, skierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów z kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz farmacji. Dzięki takim interdyscyplinarnym zespołom, uczestnicy projektu biorą udział w trzech zajęciach warsztatowych i dwóch wizytach studyjnych, gdzie „od podszewki” mogą zapoznać ze specyfiką innego kierunku medycznego, dowiedzieć się z jakimi trudnościami w trakcie opieki nad pacjentem geriatrycznym musi się mierzyć każda z nich, a także dzięki pomocy wspaniałych pań trenerek prowadzących zajęcia - nauczyć się jak je przezwyciężać dzięki wzajemnemu dialogowi i pracy zespołowej. Warto wspomnieć, że spośród szerokiej oferty projektów pomocowych tylko ten oferuje możliwość tak ścisłej międzywydziałowej współpracy, z którą nierzadko mamy okazję spotkać się dopiero po zakończeniu studiów.

  Projekt rozpoczął cykl 2-dniowych warsztatów z zakresu komunikacji oraz również 2-dniowych warsztatów z umiejętności analitycznych prowadzonych przez panią Joannę Dejko ze Spiczyna. Zajęcia dostarczyły nam informacji o tym jak formułować swoje myśli, by zostać dobrze zrozumianym oraz co robić, gdy - mimo naszych największych starań - coś pójdzie nie tak, lub gdy staniemy w obliczu problemu z pozoru nie do rozwiązania. Pomimo intensywności pracy na warsztatach, była to też wspaniała zabawa z dużą dawką humoru i te dwa weekendy upłynęły nam niemal niezauważalnie. Dzięki szkoleniu mogliśmy lepiej poznać siebie, jak i koleżanki i kolegów z Uczelni, a zdobyta wiedza z pewnością pozostanie z nami na długo.

  Kolejnym etapem naszej przygody z projektem były praktyczne zajęcia w ośmioosobowych zespołach interdyscyplinarnych (po dwie osoby z każdego kierunku) z pacjentem symulowanym, pod czujnym okiem pań: dr Alicji Ołtarzewskiej oraz dr Agnieszki Kasiukiewicz. Niewątpliwie był to duży sprawdzian naszych umiejętności i możliwość praktycznego zastosowania zdobytej przez nas wiedzy. W końcu mogliśmy się przekonać jak ważną rolę odgrywa każdy z nas w opiece nad chorym, starszym człowiekiem oraz że nasza wzajemna współpraca jest gwarantem życia i zdrowia pacjenta.

  Krajowa wizyta studyjna miała miejsce w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku, gdzie mogliśmy zobaczyć jak wygląda profesjonalna opieka na Oddziale Dziennym nad podopiecznymi dotkniętymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Dzięki obserwacji pracy zespołów interdyscyplinarnych dowiedzieliśmy się m.in. o tym w jaki sposób odbywa się komunikacja z pacjentem, jakie stosowane są niefarmakologiczne formy ich aktywizacji czy jak przebiega terapia zajęciowa w ramach pracy zespołów terapeutycznych. Mieliśmy też możliwość rozmowy z pracującymi tam lekarzami, psychologami, pielęgniarkami i terapeutami o trudnościach i nadziejach związanych z pracą w Centrum. Pacjenci zaprosili nas do wspólnych zajęć artystycznych, a zaprawieni w boju seniorzy uświadomili nam, że na tym polu czeka nas jeszcze wiele pracy w dążeniu do perfekcjiJ.

  Ukoronowaniem tego projektu była zagraniczna wizyta studyjna, tj. 3-dniowy pobyt w Pampelunie w hiszpańskim regionie Nawarra. W czasie tych krótkich, aczkolwiek bardzo emocjonujących wakacji (gdyż w końcu nie samą nauką żyje człowiek) mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z organizacją kształcenia z zakresu geriatrii na Universidad Pública de Navarray (Publiczny Uniwersytet Nawarry) oraz organizacją opieki nad pacjentami z demencją i innymi zaburzeniami psychogeriatrycznymi. Poznaliśmy wiele niesamowitych osób, wśród których należy wymienić pana dr Fabricio Zambom Ferraresi oraz dr Nicolasa Martineza-Velilla (kierownik Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra i ważna postać w hiszpańskiej i europejskiej geriatrii). To właśnie dzięki nim mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda praca na „geriatrycznym oddziale przyszłości”, gdzie oprócz leczenia dolegliwości związanych z wiekiem, ogromny nacisk kładzie się na motywowanie pacjentów do przezwyciężania swoich słabości oraz wzmacniania ciał na pierwszej w Europie siłowni dla seniorów. Wszystkie ćwiczenia odbywają się tam pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie czuwają nad podopiecznymi, a także dostosowują grafik zajęć do ich możliwości, aby po wyjściu ze szpitala mogli być bardziej niezależni i cieszyć się zdrowiem przez długi czas po jego opuszczeniu.

  Udział w tym projekcie, poza oczywistymi walorami o charakterze naukowym, dał mi również możliwość odwiedzenia wielu wspaniałych miejsc, poznania niesamowitych ludzi i zapewnił swego rodzaju odskocznię od grafiku przepełnionego przygotowaniami do egzaminów, co z perspektywy czasu uważam za prawdziwe zbawienie. Dlatego pragnę serdecznie podziękować paniom zaangażowanym w tworzenie tego przedsięwzięcia, gdyż stwarza ono niepowtarzalną możliwość na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w bardzo przystępny i pomysłowy sposób. Zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji w przyszłych edycjach ponieważ ten projekt zdecydowanie MA POWER!

   

  Joanna Tryniszewska, studentka kierunku lekarskiego (absolwentka 2022)

   

   

   

  W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (IV edycja) zapraszamy:

   

  Studentki i studentów WL:

  • Kierunek Lekarski – V i VI rok

  Studentki i studentów WNoZ:

   • Fizjoterapia JSM – IV i V rok,
   • Pielęgniarstwo I stopnia – II i III rok
   • Pielęgniarstwo II stopnia – I i II rok

  Studentki i studentów WF:

   • Kierunek Farmacja – V rok

   

  do BEZPŁATNEGO udziału w Zajęciach warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym realizowanych w ramach ww. Projektu, W ramach realizacji ww. MODUŁU odbywać się będą:

  • warsztaty z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w zespole interdyscyplinarnym,
  • praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentem symulowanym,

  · wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku i 1 zagraniczna – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd) (w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie oraz zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - forma wsparcia może ulec zmianie).

   

  Rekrutacja w dniach: 03-31 października 2022

  Ogólna liczba uczestników – 24 osoby (po 6 osób z każdego kierunku)

   

  Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:

  https://www.umb.edu.pl/s,25734/Rekrutacja_-_IV_edycja

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.