Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rektor UMB w Radzie Narodowego Kongresu Nauki .
 • Ostatnia zmiana 31.07.2017 przez Medyk Białostocki

  Rektor UMB w Radzie Narodowego Kongresu Nauki

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Adam Krętowski, został powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do rady programowej Narodowego Kongresu Nauki (27 maja).

  W skład rady wchodzi ok. 60 osobistości ze świata nauki polskiej, ale też europejskiej. Określa się ich mianem liderów środowiska akademickiego.

  Nadrzędnym zadaniem tego gremium jest praca przy dyskutowanej od roku nowej ustawie o szkolnictwie wyższym (tzw. ustawa 2.0). Ma to być swoista nowa konstytucja dla polskiej nauki. Najważniejsze cele, jakie ma objąć ustawa to: umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego; zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną; nowa ścieżka kariery i rozwój młodej kadry akademickiej; dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami; lepszy poziom zarządzania w szkolnictwie wyższym.

  Opracowane są już trzy koncepcje ustawy. Obecnie trwają konsultacje i trwają prace nad jednym wiążącym wszystkich dokumentem. Ostateczna prezentacja odbędzie się podczas Narodowego Kongresu Nauki, który zorganizowany zostanie w Krakowie we wrześniu 2017 roku.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.