Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najpierw szkolenia, potem symulacje .
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Najpierw szkolenia, potem symulacje

  Nowe Centrum Symulacji Medycznej to bardzo efektowna inwestycja naszej uczelni. Kluczem do powodzenia przedsięwzięcia będą jednak szkolenia pracujących tam osób, które się właśnie rozpoczęły.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje projekt „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

  Ma to być miejsce, w którym studenci (kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa), a z czasem cały personel medyczny, będą mogli do woli ćwiczyć różne procedury medyczne. W warunkach szpitalnych z udziałem prawdziwych chorych nie jest to zawsze możliwe.

  Na wyposażenie centrum, ale też szkolenia, udało się UMB zdobyć ponad 21 mln zł. O ile zakup sprzętu wiąże się z rozstrzyganiem przetargów, to przygotowanie załogi ośrodka to seria szkoleń zarówno w kraju, jak i za granicą. Co istotne, chodzi tu o nabycie umiejętności do prowadzenia egzaminów OSCE. To bardzo popularny np. w Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie sposób standardowej oceny postępowania danego studenta. Oceniający ma listę kontrolną (checklist) i zaznacza na niej poszczególne czynności, które powinien wykonać egzaminowany. Ten sposób oceniania stał się w USA i Kanadzie elementem egzaminu licencyjnego.

  Prócz samych szkoleń projekt zakłada uczestnictwo naszych pracowników w szeregu spotkań i konferencji naukowych z innymi ośrodkami tworzącymi (lub już posiadającymi) centra symulacji. W okresie 2016-2021 będzie co najmniej 12 takich spotkań, a każda z uczelni medycznych zorganizuje jedno. Z jednej strony pomysłodawcy dążą do wymiany doświadczeń, z drugiej chodzi o ujednolicenie systemu kształcenia i stworzenie bazy scenariuszy symulacyjnych. Zaś od 2018 roku odbywać się będą także studenckie mistrzostwa w zawodach symulacyjnych. 

  Nowością ma być program mentoringowy dla studentów VI roku kierunku lekarskiego. Będą oni mieli możliwość skorzystania z pilotażowego działania polegającego na pomocy mentorów w ukierunkowaniu ścieżki specjalizacji. Funkcję mentorów będą pełnili pracownicy naukowo-dydaktyczni, przygotowani wcześniej poprzez udział w szkoleniach.

  Zapleczem informacyjnym całego przedsięwzięcia będzie wortal szkoleniowo - informacyjny dotyczący symulacji medycznej. Będą tam zawarte wszelkie materiały szkoleniowe, tematyczne przewodniki dydaktyczne, kursy e-learningowe (dla studentów: pediatria, ginekologia i położnictwo, SOR/OIT + ambulans, chirurgia, stomatologia, radiologia, kardiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, endoskopia, komunikacja kliniczna, OSCE). Każdy temat będzie składał się z części opisowej, materiału edukacyjnego, filmu edukacyjno-informacyjnego, testu. Osoba, która ukończy kurs e-learningowy, otrzyma dyplom.

  Dodatkowo 37 pracowników - przedstawicieli nauczania głównych przedmiotów medycznych - przeszkolonych zostanie w zakresie udziału pacjenta symulowanego w edukacji medycznej. Szkolenia przejdą także osoby symulujące pacjentów. W sumie będzie ich 24.

  Opr. bdc

  Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2021 r., jednak zajęcia ze studentami będą prowadzone już od roku akademickiego 2017/2018. Łączna wartość projektu to 21 289 743,93 zł. (Projekt jest w 100 proc. dofinansowany). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.