Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nasi nowi profesorowie .
 • Ostatnia zmiana 17.09.2015 przez Medyk Białostocki

  Nasi nowi profesorowie

  Trzech naukowców UMB w ostatnim czasie awansowało na stopnie profesorskie. To prof. Robert Mróz, prof. Krzysztof Kowal oraz prof. Małgorzata Mrugacz

   

  Zwyczajowo „Medyk” prosi zawsze nominowanych o przygotowanie, krótkiej notatki na temat swojej drogi do profesury. W okresie wakacyjnym, kiedy powstawało to wydanie gazety, udało się nam skontaktować jedynie z prof. Małgorzatą Mrugacz. Liczymy, że z dwójką pozostałych wyróżnionych naukowców skontaktujemy się w najbliższym czasie.

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz

  Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. W roku 1989 podjęła pracę na stanowisku asystenta w Klinice Okulistyki Dziecięcej w Białymstoku, a od 2009 roku pracuje również na stanowisku adiunkta w Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Narządu Wzroku UMB. W 1993 roku uzyskała I stopień specjalizacji z zakresu okulistyki, a w roku 1997 specjalizację II stopnia z okulistyki. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy pt. „Cytokiny w płynie podsiatkówkowym chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki”. W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane parametry immunologiczne a zmiany w narządzie wzroku w przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodzieży”.

  Prof. Mrugacz jest autorką lub współautorką 182 publikacji, a także 4 rozdziałów w podręcznikach. Została 13-krotnie wyróżniona za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nagrodami indywidualnymi i zespołowymi rektora UMB oraz otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia.

  Głównym kierunkiem jej badań są procesy immunologiczne w schorzeniach narządu wzroku, a przede wszystkim wyjaśnienie mechanizmów patogenetycznych w zespole suchego oka. Przedmiotem zainteresowań jest również analiza genetyczna i ocena przepływu krwi w naczyniach tętniczych gałki ocznej u chorych krótkowzrocznych, problematyka diagnostyczna i terapeutyczna jaskry u dzieci i młodzieży oraz zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu choroby zezowej.

  W latach 2007-2009 uczestniczyła w projekcie National Institute of Health,  dotyczącym udziału czynników genetycznych w wysokiej, rodzinnej krótkowzroczności, realizowanym wspólnie z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu i Washington State University. W 2012 roku przebywała na stypendium naukowym w Department of Ophthalmology, Harvard Medical School.

  Od roku 2004 jest członkiem Zarządu Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i pełni w nim funkcję skarbnika. Jest recenzentem renomowanych czasopism i należy do zespołu redakcyjnego Journal of Ophthalmology and Clinical Research, Progress in Health Sciences i Universal Journal of Medical Science. Prof. Mrugacz jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.