Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe podyplomówki na UMB.
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Nowe podyplomówki na UMB

  Dwa semestry nauki, średnio około 300 godzin różnych zajęć i nowatorskie kierunki. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kusi nowymi studiami podyplomowymi

  Wydział Farmaceutyczny przygotował cztery propozycje.

  Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety

  Więcej informacji o nowych studiach podyplomowych można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.umb.edu.pl, w zakładkach poszczególnych wydziałów (tam zaś w kategorii kształcenia podyplomowe).

  Ewentualnie wszystkiego o rekrutacji na studia UMB można się dowiedzieć w Biurze Promocji i Rekrutacji, ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich), 15-089 Białystok, tel. 85 7485473, fax 85 7485472, e-mail: brip@umb.edu.pl

  Suplementy diety szturmem zdobywają sklepowe półki. Na stałe weszły też do powszechnej świadomości konsumentów jako „cudowny sposób” na wsparcie niedomagającego organizmu.

  Wydział Farmaceutyczny stworzył interdyscyplinarne studia, których absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu nauk żywieniowych, bezpieczeństwa produkcji i kontroli jakości żywności, zarządzania produkcją, funkcjonowania rynku żywności i suplementów diety oraz aktualnych przepisów prawa żywnościowego. Nauka będzie związana ze zgłębianiem zagadnień z zakresu biologii, techniki i medycyny. Dodatkowo zaś chemii, fizyki i biologii oraz z zakresu chemii żywności, mikrobiologii żywności, czy analizy i technologii żywności.

  Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody

  Interdyscyplinarne studia łączące w sobie wiedzę z zakresu chemii, fizyki i biologii, ale także z chemii kosmetycznej oraz receptury kosmetycznej, technologii formy kosmetyku, biofarmacji kosmetyków oraz fitokosmetyki. Nauka na tym kierunku uwzględnia także zagadnienia z zakresu studiów lekarskich, tj. wiedzę w zakresie znajomości budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego, w szczególności histofizjologii skóry, a także wiedzy na temat schorzeń, które stanowią wskazania lub przeciwwskazanie do wykonania niektórych zabiegów kosmetycznych i wymagają konsultacji z lekarzem dermatologiem.

  Absolwent tych studiów będzie przygotowany do prowadzenia profilaktyki chorób skóry i przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia oraz do pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo we współpracy z dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym.

  Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

  To zajęcia skierowane do farmaceutów, dietetyków,  fizjoterapeutów, masażystów i absolwentów innych kierunków medycznych, absolwentów akademii wychowania fizycznego oraz absolwentów studiów uniwersyteckich i politechnicznych, np. chemii, biologii, ekonomii, kierunków rolno-spożywczych, technologów żywności.

  Niedługo znane będą także szczegóły nowego kierunku studiów podyplomowych: zarządzanie na rynku usług medycznych /farmaceutycznych/ kosmetologicznych.

  Wydział Nauk o Zdrowiu ma trzy ciekawe kierunki studiów podyplomowych: transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej, psychodietetyka oraz interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna.

  Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej

  Te studia można by śmiało nazwać kulturoznawstwem w służbie zdrowia. Okazuje się bowiem, że współczesny świat nie jest już tak jednorodny jak kiedyś, gdy nacje i czy religie występowały tylko na określonych obszarach. Co więcej migracja ludzi nie dotyczy już tylko wielkich aglomeracji miejskich, ale też coraz częściej zwykłych miast i miasteczek. Dlatego personel medyczny musi być przygotowany na te ciągłe zmiany. Musi wiedzieć, jakie zwyczaje, zachowania, czy wręcz obawy kulturowe lub religijne mogą mieć pacjenci z różnych zakątków świata. Bo to, co jest akceptowalne dla pacjenta z Europy, może być absolutnie nie do pomyślenia dla chorego z Azji. Przykład. Pacjentowi z Japonii lekarz nie powinien patrzeć w oczy. Świadkowie Jehowy nie zgadzają się na przetoczenie krwi. Normą jest, że przy pacjencie Romie, przez cały pobyt w szpitalu, czuwa jego rodzinna, wyznawcy islamu nie można podać nic lewą ręką, bo w tej kulturze jest ona uważana za nieczystą. Brak tej wiedzy, mimo dobrych intencji personelu medycznego, może spowodować zagrożenie dla zdrowia takiego pacjenta, albo naruszenie jego godności.

  Psychodietetyka

  To absolutną nowość i bardzo nowa dziedzina nauki (psychodietetyka nawet w wyszukiwarce google nie doczekała się jeszcze swojej definicji). To szansa na kontynuację nauki dla studentów studiów medycznych oraz psychologicznych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu połączenia elementów psychologii, psychiatrii i żywienia człowieka. Nauka tu obejmie takie dziedziny jak dietetykę, psychologię, psychiatrię, diagnostykę laboratoryjną oraz farmakoterapię.

  Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta wymagającego opieki interdyscyplinarnej. Będzie posiadał wiedzę ułatwiającą pracę z pacjentem z  zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi oraz chorobami dietozależnymi.

   

  Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna

  Geriatria i umiejętność opieki nad osobami starszymi to bardzo potrzebne, a wciąż mało popularne studia. Według prognoz demograficznych GUS, do 2050 r. spodziewane jest znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych oraz zwiększenie liczby i udziału osób starszych w społeczeństwie naszego kraju. Przewiduje się, że osoby co najmniej 80-letnie będą w 2050 r. stanowiły 10,4 proc. populacji kraju, w porównaniu z 3,9 proc. w roku 2013. W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa zaburzenia psychiczne u osób starszych stanowią powszechny, choć może nieco lekceważony, problem. Występują one coraz częściej, wpływając na jakość funkcjonowania pacjentów, ich somatykę, ogólne koszty leczenia oraz śmiertelność. Potwierdzonym naukowo jest fakt, iż występowanie zaburzeń psychicznych wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że 25-30 proc. ludzi po 60. roku życia cierpi co najmniej na jedno zaburzenie psychiczne.

  Po zakończeniu studiów absolwent będzie dysponował kompleksową wiedzą na temat aspektów starzenia organizmu ludzkiego w wymiarze psychicznym i psychologicznym. Będzie wprowadzony w zagadnienia związane z podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi w zakresie ludzkiej psychiki w ujęciu geriatrycznym.

  Czas nauki na prezentowanych studiach podyplomowych zaplanowano na 2 semestry. Koszt nauki to ok. 3 tys. zł.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.