Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PET, współpraca, Turku.
 • Ostatnia zmiana 06.07.2015 przez Medyk Białostocki

  PET, współpraca, Turku

  Uniwersytet w Turku to jedna z najlepszych uczelni wyższych. W 2014 roku został sklasyfikowany na 208 pozycji w światowym rankingu uniwersytetów. W medycynie szczególnie cenione są osiągnięcia Uniwersytetu w Turku w dziedzinie biologii molekularnej, endokrynologii,endokrynologii rozrodu, andrologii, badaniach układu sercowo – naczyniowego  i zaburzeń metabolicznych

  W dniach 11.05 – 13.05.2015 delegacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w składzie: Rektor prof. Jacek Nikliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Adam Krętowski , Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Irina Kowalska, Prodziekan Wydziału Farmacji prof. Jerzy Pałka oraz prof. Sławomir Wołczyński, złożyła wizytę na Uniwersytecie w Turku Finlandia.

  Głównym inicjatorem wizyty był prof. Nafis Rahman.. To z Jego inicjatywy rozpoczęliśmy przed kilku laty współpracę, mamy wspólne granty i doktoranci z naszej Uczelni już szkolili się i prowadzili badania na Uniwersytecie w Turku. 

  Wizyta zaowocowała podpisaniem przez Rektora Uniwersytetu w Turku proof Kalervo Vaananena  i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku umowy o wzajemnej współpracy między Uniwersytetami. W najbliższym czasie będzie też podpisana umowa o wymianie studentów w ramach programu Erasmus.

  W ramach wizyty delegacja odwiedzała Zakład Fizjologii kierowany przez prof. Jorma Toppari, w którym pracuje prof. Nafis Rahman. Zakład Fizjologii to liczne, dobrze wyposażone pracownie, w których można prowadzić badania z użyciem wszystkich dostępnych metod biologii komórki i metod  molekularnych. Tematyka badawcza Zakładu dotyczy mechanizmów działania hormonów, zagadnień andrologii, wpływu ksenobiotyków na funkcję jądra, zaburzeń gospodarki węglowodanowej,  zaburzeń funkcji tarczycy, udziału mechanizmów endokrynnych w procesach nowotworowych i możliwości opracowania nowych strategii leczenia nowotworów hormonozależnych.  Strategia leczenia nowotworów hormonozależnych była tematem rozmowy o współpracy z Pania Dyrektor Instytutu Biomedycyny prof. Pirkko Harkonen.  Dotyczyła głownie badań nad rakiem prostaty, które od roku również prowadzimy z prof. Nafisem Rahmanem.   

  Wizyta w Turku PET Centre zrobiła bardzo duże wrażenie. Turku PET Centre jest Fińskim Narodowym Instytutem Badawczym stosującym radiofarmaceutyki  znakowane izotopami o krótkim czasie półtrwania, emitującymi pozytony. W dniu dzisiejszym zespól liczy 150 osób, z czego 85 to pracownicy naukowo - medyczni. W skład centrum wchodzą laboratorium akceleratorowe, laboratorium wytwarzania radiofarmaceutyków, PET do badań przedklinicznych eksperymentalnych i Laboratorium obrazowania PET. Taka struktura zapewnia, że obok świadczenia usług diagnostycznych, centrum jest także miejscem do prowadzenia badań naukowych, w którym ściśle ze sobą współpracuje przemysł  farmaceutyczny z badaniami podstawowymi i stosowanymi. Bardzo nowatorskim obszarem badań, są badania nad nowymi zastosowaniami obrazowania PET, w tym do badań metabolicznych, w chorobach układu sercowo – naczyniowego, schorzeniach endokrynologicznych – perfuzji, zużycia tlenu, glukozy, kwasów tłuszczowych, neurotransmisji. Otwiera to szczególne pole do współpracy  naszego Uniwersytetu i Turku PET Centre. Prof. Pirjo Nuutila prowadząca badania naukowe w tej dziedzinie,  już wcześniej odwiedziła nasz Uniwersytet.

  Innym ważnym punktem wizyty było spotkanie Prof. Jerzego Pałki z prof. Panu Jaakkola, jednym z czołowych badaczy zajmujących się czynnikiem indukowanym przez hipoksję - hypoxia inducible factor (HIF-1).  Współpraca zespołu Zakładu Chemii Leków z zespołem prof Jaakkola’s  pozwoli znacznie rozszerzyć możliwości badawcze nad udziałem proliny w regulacji ekspresji HIF -1α i mechanizmów apoptozy i autofagii w komórkach prawidłowych i nowotworowych.

  Prof. Sławomir Wołczyński

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.