Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. RPOWP wspiera naukę.
 • Ostatnia zmiana 28.10.2015 przez Medyk Białostocki

  RPOWP wspiera naukę

  Ponad 120 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zasili projekty wspierające działalność badawczo-rozwojową realizowaną m.in. przez uczelnie czy jednostki naukowe.

  Będzie to możliwe w ramach działania 1.1. Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki niemu uczelnie i jednostki naukowe wzmocnią infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a efektem tego ma być zwiększenie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników tych prac.

  B+R = innowacyjność

  Aby uzyskać fundusze na ten cel, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, projekt musi być zgodny z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+. Zostały w nim wskazane dziedziny (tzw. „specjalizacje wiodące"), w których już teraz województwo podlaskie przoduje. A są to: przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny i nauki o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku oraz powiązane z nimi sektory.

  Po drugie, projekt musi też być ujęty w Kontrakcie Terytorialnym, czyli umowie między rządem i samorządem, w której zostały zapisane najważniejsze inwestycje służące rozwojowi naszego regionu. Projekt musi uzyskać również pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Skorzysta Uniwersytet Medyczny

  Już wiemy, że ze środków RPOWP 2014-2020 ma szansę skorzystać Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wiodący, innowacyjny ośrodek naukowy w Polsce, który od lat skutecznie pozyskuje fundusze europejskie, by modernizować swoją infrastrukturę i podnosić poziom kształcenia przyszłych lekarzy oraz pracowników służby zdrowia. W Kontrakcie do realizacji jest bowiem przewidziane m.in. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej.

  W ramach projektu zostanie zakupiona np. specjalistyczna aparatura, która umożliwi prowadzenie wysoce innowacyjnych badań nad nowotworami, chorobami układu krążenia, otyłością, cukrzycą, chorobami układu nerwowego i chorobami zapalnymi o podłożu immunologicznym. Dodatkowo Centrum będzie kształcić studentów i kadrę naukową, a wyniki prac badawczych będą mogły być wykorzystane nie tylko przez inne ośrodki naukowe, ale także firmy z branży medycznej (diagnostyczne, farmaceutyczne). Szacunkowy koszt tej inwestycji to ponad 173 mln zł.

  Doświadczenia poprzedniej perspektywy

  W latach 2007-2013 dzięki wsparciu z poprzedniego RPO trzy największe podlaskie uczelnie, czyli Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka pozyskały łącznie ponad 60 mln zł na różnego rodzaju inwestycje.

  Uniwersytet Medyczny za ponad 5,5 mln zł dotacji radykalnie zmienił warunki, w których studenci stomatologii przygotowują się do przyszłego zawodu i leczenia pacjentów. Chodzi o projekt przebudowy Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych. Dzięki niemu studenci i wykładowcy otrzymali nowe sale wykładowe i ćwiczeniowe, nowoczesne laboratoria i sprzęt.

  Kolejnym projektem, którego kontynuacją będzie inwestycja z RPOWP 2014-2020, jest unowocześnienie Centrum Badań Innowacyjnych PLUS. Na jego realizację uczelnia pozyskała ponad 18 mln zł z RPOWP 2007-2013. W ramach tej inwestycji zostanie kupiona nowa aparatura i urządzenia, potrzebne do prowadzania działań badawczo-rozwojowych przez różne jednostki wchodzące w skład Centrum, a dotyczyć będą one m.in. chorób nowotworowych, zaburzeń metabolicznych czy przewlekłych chorób nerek.

  Maciej Żywno

  wicemarszałek województwa podlaskiego

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.