Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spacer w przeszłość Polskiego Wersalu .
 • Ostatnia zmiana 24.10.2016 przez Medyk Białostocki

  Spacer w przeszłość Polskiego Wersalu

  Pałac Branickich w Białymstoku - jedna z najważniejszych barokowych rezydencji w Polsce - w końcu został doceniony przez władze województwa. Ziściło się marzenie władz uczelni oraz wielu innych osób i środowisk, którym zależy na przywracaniu blasku głównej siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a tym samym na ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego i akademickiego.

  Nasza uczelnia zyska niebawem nowy „produkt” służący do opowiadania o historii Pałacu, dziejach medycyny, pionierach lecznictwa w Białymstoku oraz roli,

  Nowa ścieżka zwiedzania przebiegać będzie przez kilka najatrakcyjniejszych punktów do zwiedzania. Będą to dziedziniec paradny oraz przestrzenie wewnątrz Pałacu: westybul główny, Sala Doktorów Honoris Causa, Aula, Kaplica oraz piwnice pod korpusem głównym Pałacu

   

  jaką nadano w 1950 roku Akademii Lekarskiej w Białymstoku. Projekt Uniwersytetu Medycznego pt. „Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Białymstoku” uzyskał bowiem najwyższą liczbę punktów (ex aequo z Muzeum Podlaskim i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu) w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkursie dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 038 050,76 zł. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

  Projekt zakłada poddanie rewitalizacji Pałacu Branickich w Białymstoku. Składać się będzie z prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, którym poddane zostaną wymagające szybkich działań ochronnych pomieszczenia i zabytki ruchome, takie jak: piwnice w korpusie głównym Pałacu, Aula Magna, kaplica, rzeźby Herkulesów, zewnętrzne malowidła ścienne.

  W ramach projektu stworzona zostanie ścieżka historyczna „Spacer w przeszłość” - nowy, innowacyjny produkt kulturowy. Bazę stanowić będzie zrewitalizowana, odpowiednio zaaranżowana i wyposażona w innowacyjne technologie przestrzeń Pałacu. Ścieżka przebiegać będzie przez kilka najatrakcyjniejszych punktów do zwiedzania. Będą to dziedziniec paradny oraz przestrzenie wewnątrz Pałacu: westybul główny, Sala Doktorów Honoris Causa, Aula, Kaplica oraz piwnice pod korpusem głównym Pałacu. W poszczególnych punktach ścieżki zostaną zaprojektowane specjalne przestrzenie wystawiennicze i edukacyjne mające na celu przybliżenie dziejów białostockiej rezydencji od XV wieku po czasy współczesne, ze szczególnym wyeksponowaniem historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz historii lecznictwa.

  Na spacer w przeszłość udać się będzie można z zarządcą dworu Branickich, który poprowadzi nas przez meandry historii Polskiego Wersalu, przybliży ceremoniał dworski i akademicki, opowie o dokonaniach doktorów honoris causa UMB oraz przedstawi rektorów naszej Alma Mater. Następnie zaprosi do zapoznania się z dziedzictwem muzycznym Pałacu w towarzystwie Franciszka Karpińskiego i Jana Sebastiana Bacha. Po skończonej wizycie na pierwszym reprezentacyjnym piętrze, wszyscy żądni wrażeń historycznych zejdą do podziemi - pałacowych piwnic. Tam otrzymają całą masę historycznych faktów, począwszy od powstania pierwszego dworu w Białymstoku, poprzez pożar Pałacu w 1944 roku, odkryją tajniki warsztatu artysty rzeźbiarza z XVIII i XXI wieku, poznają opowieści dwórek Izabeli, jak też pierwszych absolwentów AMB, wreszcie poczują na sobie ducha grozy dawnej epoki w schronie przeciwlotniczym.  

  Ścieżka „Spacer w przeszłość” będzie oparta o najnowsze technologie multimedialne wykorzystywane w światowych muzeach i oryginalne artefakty związane z dziedzictwem Pałacu Branickich i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W celu zwiększenia dostępności i propagowania wiedzy o dziedzictwie Pałacu Branickich i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stworzona zostanie wirtualna wycieczka w obrębie całej rezydencji Branickich, udostępniana w środowisku internetowym. Cały projekt, zarówno ścieżka jak i wirtualna wycieczka, wyposażone zostaną w rozwiązania służące osobom z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności (audiodeskrypcja, tyflografia, opisy w języku Braille’a, audioprzewodniki).  Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2017 roku i trwać będzie do końca września 2018 roku.

  Magdalena Grassmann

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.