Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie dziekanów wydziałów lekarskich .
 • Ostatnia zmiana 26.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Spotkanie dziekanów wydziałów lekarskich

  W dniach 10-11 kwietnia nasza uczelnia gościła przedstawicieli władz dziekańskich wydziałów lekarskich uczelni medycznych z całej Polski. Gospodarzem spotkania był Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  Ogólnopolskie spotkania dziekanów odbywają się od 2012 roku raz lub dwa razy w roku. Na tegorocznym obecnych było 25 przedstawicieli z prawie wszystkich polskich uczelni medycznych: Warszawy, Lublina, Poznania, Szczecina, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Katowic, Zabrza, Olsztyna oraz z nowo utworzonych wydziałów lekarskich na uczelniach w Rzeszowie, Kielcach i Zielonej Górze. Jako goście specjalni obecne były dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prof. Milena Dąbrowska (z naszej uczelni) - przedstawicielka Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych.

  Główne obrady otworzył rektor - prof. Jacek Nikliński. Obecni byli też prorektorzy: prof. Zenon Mariak i prof. Adrian Chabowski. Na spotkaniu poruszone zostały takie kwestie, jak: praktyczne nauczanie medycyny na ostatnim roku studiów, projekt dziennika nauczania praktycznego, udział centrów symulacji w programie nauczania na kierunku lekarskim. Wspólnymi siłami wszystkich obecnych przedstawicieli władz dziekańskich udało się przygotować projekt dziennika nauczania praktycznego na kierunku lekarskim. Zgłoszono propozycję zmian do rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania”, które to zmiany zostaną przekazane do ministerstwa. Znaczącym osiągnięciem jest wskazanie w projekcie dziennika nauczania praktycznego, umiejętności, których student może nauczyć się wykonywać na symulatorach medycznych. Dzięki współpracy wszystkich przedstawicieli władz dziekańskich, na wszystkich kierunkach lekarskich na wydziałach lekarskich w całej Polsce, będzie obowiązywał jednolity dla wszystkich studentów wzór dziennika nauczania praktycznego.

  Oddzielnym problemem dyskutowanym na spotkaniu była przyszłość nauczania medycyny w języku angielskim. Dziekani podkreślili, iż oddziały anglojęzyczne nie są konkurencją dla nauczania w języku polskim i stanowią niezbędny element stabilizujący finanse uczelni, mają również istotny wpływ na jakość nauczania w języku polskim. Istotnym problemem podnoszonym w dyskusji był również niepokój studentów pochodzących ze Skandynawii dotyczący możliwości podjęcia pracy we własnym kraju w związku z planowanym przywróceniem w Polsce stażu podyplomowego. Kraje te planowały zniesienie stażu podyplomowego i wprowadzenie możliwości rozpoczęcia pracy od razu po studiach, na podstawie potwierdzenia o możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu w kraju ukończenia studiów. W sytuacji przywrócenia stażu w Polsce, mogłoby się to wiązać z koniecznością jego odbycia przez studentów obcokrajowców. Jednak nadal nie ma pełnych informacji na temat przyszłych regulacji prawnych. Skutkiem tego będzie wspólne wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie reguł podejmowania pracy lekarza w rodzimych krajach przez obywateli krajów skandynawskich kończących studia w Polsce.

  Ogólnopolskie spotkania dziekanów wydziałów lekarskich stanowią ważny element kształtowania idei jednolitego nauczania medycyny dla wszystkich studentów w całej Polsce. Władze dziekańskie na każdej uczelni są najbliżej wszystkich problemów, z jakimi na co dzień zmaga się wydział: organizując dydaktykę na poszczególnych kierunkach, wprowadzając zmiany w programach studiów, dostosowując całokształt spraw prowadzonych przez wydział do stale zmieniających się przepisów. Z tego powodu na białostockim spotkaniu padła propozycja formalnego ukonstytuowania Spotkań Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych, aby moc oficjalnie występować jako organ kolegialny.

  Kolejne ogólnopolskie spotkanie dziekanów wydziałów lekarskich odbędzie się w październiku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

  Justyna Kurcewicz, kierownik DWL

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.