Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Starość mało atrakcyjna.
 • Ostatnia zmiana 28.10.2015 przez Medyk Białostocki

  Starość mało atrakcyjna

  Kult młodości, w którym żyjemy, sprawia, że ludzie starsi są mniej dostrzegani. Boimy się starości i związanej z nią niedołężności, nie chcemy o tym myśleć - z wicemarszałkiem województwa Maciejem Żywno rozmawiamy o problemach osób starszych.

   

  Wojciech Więcko: Dlaczego problemy chorób osób starszych nie mogą się przebić do powszechnej świadomości ludzi? Czy to właśnie niskie zainteresowanie tą tematyką, jest też efektem niedostatecznego poziomu świadczenia takich usług zdrowotnych?

  Maciej Żywno, wicemarszałek Województwa Podlaskiego: - Brak powszechnej świadomości dotyczącej problemów osób starszych to szersze zjawisko społeczne i konsekwencja zmian, jakie zachodzą w nowoczesnych społeczeństwach. Być może kult młodości, w którym żyjemy, sprawia, że ludzie starsi są mniej dostrzegani. Boimy się starości i związanej z nią niedołężności, nie chcemy o tym myśleć. Bez wątpienia potrzebne są zmiany w postrzeganiu starości i zauważaniu potrzeb seniorów.

  Także rozwój technologii, zmiany w relacjach rodzinnych i międzyludzkich sprawiają, że zmienia się rola seniorów. Te czynniki powodują, że nie poświęca się im należnej uwagi. To błąd, zważywszy na fakt, że polskie społeczeństwo się starzeje, podobnie jak inne społeczeństwa Europy. Widać to także w naszym regionie. W 2013 roku udział osób starszych w społeczeństwie województwa podlaskiego wyniósł ponad 21 proc., ale szacuje się, że w roku 2035 będzie to już 33 proc. Nie możemy być więc obojętni na potrzeby tak znaczącej grupy ludzi. A jedną z podstawowych potrzeb jest dostęp do odpowiedniej opieki medycznej.

  Wikipedia o psychogeriatrii:

  Psychogeriatria (psychiatria wieku podeszłego) – dziedzina psychiatrii zajmująca się leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, tj. po 65. roku życia. W Polsce taka specjalizacja nie występuje.

  Występowanie zaburzeń psychicznych wzrasta wraz z wiekiem; od 25 do 30% ludzi po 65. roku życia cierpi na któreś z zaburzeń psychicznych

  Psychogeriatria na Podlasiu w zasadzie nie istnieje. Co samorząd województwa może zrobić (co chce zrobić), żeby zmienić ten stan?

  - To nie tylko problem naszego regionu, ale całego kraju. W Polsce funkcjonuje zaledwie kilkanaście oddziałów psychogeriatrycznych, które nie są w stanie zapewnić opieki wszystkim potrzebującym. Podobnie jest ze specjalistycznymi poradniami. Kolejnym kluczowym problemem jest brak lekarzy specjalistów w dziedzinie psychogeriatrii.

  Te problemy wymagają zmian systemowych, na poziomie krajowym. Chcemy jednak, w skali naszego regionu, znacząco poprawić sytuację zdrowotną osób starszych. Dlatego w Kontrakcie Terytorialnym, czyli umowie między rządem a samorządem, został zawarty projekt zgłoszony przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakłada on utworzenie Zintegrowanego Centrum Opieki Geriatrycznej
  w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

  Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu państwa. Powstanie m.in. Oddział Geriatrii
  z Pododdziałem Psychogeriatrii, specjalistyczne poradnie, ale także centrum telemedyczne. Centrum będzie mogło przyjąć 2 tys. pacjentów rocznie. Dodatkowo z usług poradni w ciągu roku będzie mogło skorzystać ponad 1,2 tys. osób.

  Ile może zająć to czasu i ile może kosztować zapewnienie tego typu świadczeń zdrowotnych na zadowalającym poziomie w skali regionu?

  - Ta konkretna inwestycja ma się zakończyć w połowie 2019 roku. Jej szacunkowy koszt to 60 mln zł, ale to dopiero pierwszy krok niezbędny do zapewnienia właściwej opieki osobom starszym. Będą potrzebne kolejne inwestycje w szpitalach i poradniach, tak aby seniorzy w całym województwie mieli dostęp do wysokiej jakości usług. Jednakże ta inwestycja jest kluczowa, ponieważ o jakości usług nie świadczą jedynie odnowione ściany i nowa aparatura, ale wykształcony i profesjonalny personel medyczny. I od tego powinniśmy zacząć, od kształcenia specjalistów. Cieszę się bardzo,
  że mamy w naszym województwie jedną z najlepszych - nie tylko w kraju, ale możemy śmiało powiedzieć, że również w Europie - uczelni medycznych, która dostrzega te problemy i zgłasza gotowość realizacji takiej inwestycji i podjęcia tego wyzwania.

  Rozmawiał Wojciech Więcko

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.