Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Światowo, czyli lepiej .
 • Ostatnia zmiana 27.01.2016 przez Medyk Białostocki

  Światowo, czyli lepiej

  W Białymstoku powstał ośrodek, który we współpracy ze światowymi centrami naukowymi znacznie przyczyni się do rozwoju badań nad leczeniem chorób nowotworowych oraz innych schorzeń XXI wieku. Mowa tu o nowo otwartym Centrum Badań Innowacyjnych (CBI).

  Powstanie CBI wiąże się z innymi inicjatywami naszej uczelni - jako przedstawiciela miasta Białystok i regionu Podlasie - ukierunkowanymi na rozwój międzynarodowej współpracy w Europie. Jako członek Partnerstwa Regionalnego „Health Strategies for Smart Regions”, Podlasie wzięło udział, za pośrednictwem Regional Office of Podlaskie w Brukseli oraz UMB, w ogólnoeuropejskim wydarzeniu Open Days 2015, czyli Trzynastym Międzynarodowym Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli. W połowie października doc. Marcin Moniuszko przedstawił praktyczny rozwój medycyny spersonalizowanej i opartej na technologiach IT w naszym regionie, nawiązując m.in. do CBI. Wspomniane wydarzenie pokazało, iż kierunek rozwoju medycyny Podlasia jest kompatybilny z trendami panującymi w całej Europie, a Unia Europejska, między innymi program Horyzont 2020, jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania innowacyjnych projektów naukowych.

  UMB realizuje również siostrzany projekt CBI PLUS, który ma na celu zwiększenie innowacyjności w regionie poprzez rozwój infrastruktury B+R UMB, stworzenie platformy współpracy w zakresie m.in. biobankowania oraz umocnienie współpracy z przedsiębiorcami, tym samym przyczyniając się do rozwoju zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, metod diagnostycznych oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

  Medycyna spersonalizowana i analiza danych medycznych oparta o technologie informatyczne są tematem projektów realizowanych w wielu europejskich regionach, o których można było usłyszeć na spotkaniu Open Days w Brukseli. Do takich regionów należą Baden-Württemberg (Niemcy), Pays de la Loire (Francja), czy też w hiszpańska Andaluzja. Inne regiony europejskie, np. region Karlovac w Chorwacji, widzą potrzebę rozwoju i dofinansowania obszarów medycyny, które często bywają traktowane drugoplanowo, np. ratownictwa medycznego.

  Warto podkreślić, że charakter społeczności danego regionu nie jest jedynym determinantem kierunków rozwoju. Na przykładzie Irlandii Północnej można zaobserwować bardzo dobrze funkcjonujący sektor zdrowotny, który mimo znacznej samowystarczalności wciąż widzi potrzebę aktywnego rozwoju współpracy ponadnarodowej. Z kolei Umbria (Włochy) jest przykładem regionu, gdzie prowadzone są badania nad chorobami nowotworowymi z udziałem szerokiej populacji, co jest szczególnie istotne w przypadku nowotworów rzadkich. Region bierze m.in. w ogólnoeuropejskim projekcie RARECARENet, współfinansowanym przez Komisję Europejską, którego celem są badania nad rzadkimi chorobami nowotworowymi.

  Tzw. „Złoty Wiek Medycyny”, czyli czas, gdy nowe leki i terapie były codziennością, niestety minął, a rozwój nauk medycznych opiera się obecnie na wysoce zaawansowanych badaniach balansujących na granicy ludzkiej wiedzy z szerokiego zakresu dziedzin, zatem by dokonać przełomu w najbardziej palących kwestiach, takich jak np. choroby nowotworowe czy neurozwyrodnieniowe, konieczna jest ponadnarodowa współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

   

  Michał Pawłowski

  Dział Projektów Pomocowych, konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.