Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wręczenie wyróżnień dla najlepszych naukowców UMB .
 • Ostatnia zmiana 11.12.2012 przez Medyk Białostocki

  Wręczenie wyróżnień dla najlepszych naukowców UMB

  W Auli Magna - w obecności rektora i kompletu prorektorów – wręczono w poniedziałek (10.12) dyplomy i wyróżnienia dla prawie 500 pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w naszej uczelni – rozpoczął swoje wystąpienie podczas uroczystości prof. Jacek Nikliński, rektor UMB. - Potencjał naukowy i jakość naukowa uczelni wyższych to jedyna możliwość oceniania jednostek, a w takowej ocenie ministerialnej uczelnia od wielu lat zajmuje czołowe pozycje.

  Po rektorze Niklińskim głos zabrał prorektor ds. nauki prof. Adam Krętowski. Przedstawił on co w najbliższej przyszłości czeka uczelnię, a także jej pracowników. Przede wszystkim – już w przyszłym roku - zostaną uruchomione anglojęzyczne studia doktoranckie z zakresu biostatystyki, na dobre rozpocznie się też budowa laboratorium bioinforamtycznego, a także wdrażany będzie system centralnego zarządzania w uczelni. Wiele zmian czeka też w pracy samych naukowców. Uczelnia większy nacisk będzie kładła na komercjalizację osiągnięć naukowych (to jeden z wymogów KNOW), dlatego niedawno decyzją senatu uczelni powołana do życia została jednostka, która ma się zajmować ochroną patentową wynalazków, a także transferem takich technologii do przemysłu. Poza tym pracownicy naukowi będą musieli stale publikować i co ważniejsze, będą sami musieli zabiegać o to by ich prace pojawiały się w najbardziej punktowanych czasopismach.

  - Teraz bardziej będzie się liczyło to, że opublikowaliśmy dwie- trzy prace w wysoko punktowanym czasopiśmie, niż to że opublikowaliśmy dziesięć prac w czasopiśmie nisko punktowanym – zaznaczył prorektor Krętowski.

  Jednak najważniejsza część uroczystość dotyczyła wręczenia dyplomów i wyróżnień. W sumie uhonorowano 480 osób, w kilku kategoriach: nagrody ministra zdrowia, nagrody naukowe (I, II i III stopnia), a także nagrody dydaktyczne (I, II, III stopnia). Wielu z wyróżnionych zostało uhonorowanych kilkukrotnie, ponieważ pracowali w kilku nagrodzonych zespołach badawczych.

  Podczas uroczystości dla zebranych zagrał kwartet smyczkowy Opery i Filharmonii Podlaskiej.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.