Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Znaleźć pracę dla medyka.
 • Ostatnia zmiana 27.07.2016 przez Medyk Białostocki

  Znaleźć pracę dla medyka

  Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB - pod takim hasłem w lipcu tego roku ruszył projekt realizowany dla uczelnianego Biura Karier.

  Można by zadać pytanie, po co to uczelni, w której ok. 90 proc. absolwentów podejmuje pracę już w pierwszym roku po ukończeniu studiów. To prawda, że po studiach lekarskich, stomatologicznych, czy farmaceutycznych nie ma kłopotu ze znalezieniem zatrudnienia. Są jednak takie kierunki, kiedy wsparcie jest potrzebne. Są też osoby, które potrzebują pomocy, ponieważ chcą się przebranżowić.

  Dzięki środkom unijnym studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymają pomoc w znalezieniu pracy, a pracodawcy w poszukiwaniu pracownika. Zaletą tego projektu jest indywidualne podejście.

  Aby sprostać nowym zadaniom i poszerzyć zakres swoich usług Biuro Karier zatrudniło doradcę zawodowego z kwalifikacjami doradcy ds. przedsiębiorczości, który ma doświadczenie w sektorze przemysłu. Do tego wkrótce będzie kupiony specjalny program komputerowy zawierający bazę testów i kwestionariuszy, który posłuży doradcom jako narzędzie do badania kompetencji uczestników projektu. To po ich wypełnieniu i późniejszej analizie wyników, będzie oceniane przygotowanie i kwalifikacje studenta pod kątem rynku pracy. To narzędzie ma podpowiedzieć doradcom, jakie działania należy podjąć, aby szybko i skutecznie wesprzeć kandydata w poszukiwaniu pracy.

  W ramach unijnego programu studenci będą mogli skorzystać m.in. z:

  - osobistego poradnictwa zawodowego - na spotkaniach z doradcą zostanie określony poziom umiejętności zawodowych. Dokonana zostanie ocena tego, w czym dany kandydat świetnie się sprawdza. Po takiej diagnozie nastąpi wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju.

  - doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej - to moduł dla tych, którzy myślą o założeniu własnego biznesu. Na zajęciach można będzie dowiedzieć się, jak prowadzić własną firmę, jakie są wymagania ze strony urzędów, jak zadbać o sprawy promocji i marketingu firmy.

  - warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze

  - coachingu zawodowego - trzymiesięcznej formy wsparcia tych, którzy znajdą pracę za pośrednictwem Biura Karier. Jeżeli osoba, która już pracuje, zauważy, że brakuje jej jakichś umiejętności, wtedy wspólnie z coachem z Biura Karier przeanalizuje sytuację i podejmie odpowiednie kroki w celu uzupełnienia braków w kwalifikacjach i umiejętnościach.

  - mentoringu w miejscu pracy - trzymiesięcznej pomocy i wsparcia merytorycznego osób, które znalazły zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier. Mentorem zostaje pracownik z firmy, w której zatrudnienie znalazł absolwent UMB. To on ma być przewodnikiem, doradcą, ale też wsparciem dla świeżo upieczonego pracownika.

  Projekt skierowany jest do wszystkich studentów studiów dziennych i absolwentów UMB. Nowa oferta Biura Karier rusza już w październiku 2016 r.

  Więcej o szczegółach dotyczących projektu i rekrutacji dowiedzieć się można w Biurze Karier UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich (I piętro, pok. 105) lub pod numerem telefonu: 85 748 58 09, e-mail: bk@umb.edu.pl.

  Monika Czarnecka

   

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”. Projekt trwa od 01.07.2016 do 30.06.2019. Łączna wartość projektu to 777 818,75 zł, z czego dofinansowanie wynosi 754 482,75 zł.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.