• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Analityka Medyczna

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Dr hab. Anna Pryczynicz (anna.pryczynicz@umb.edu.pl)

   

  Analityka Medyczna

   

  W semestrze zimowym Zakład Patomorfologii Ogólnej prowadzi zajęcia z przedmiotów:

   - Patomorfologia - II rok Analityki Medycznej

   - Cytologia kliniczna - III rok Analityki Medycznej

   

  W semestrze letnim Zakład Patomorfologii Ogólnej prowadzi zajęcia z przedmiotów:

   - Fakultety - IV rok Analityki Medycznej