• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Położnictwo

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Prof. dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz (katarzyna.guzinska-ustymowicz@umb.edu.pl)

   

  POŁOŻNICTWO –  licencjat – I Rok

  PLAN ZAJĘĆ Z PATOLOGII w semestrze letnim  2019/2020 r.

   

  Wykłady będą odbywały się w poniedziałki  w godz. 1430 –  1620  w Sali 1.57, Collegium Pathologicum

   

  PLAN WYKŁADÓW:

   

  1.  24.02.2020 r.  Patologia zapaleń.

                                                     dr hab. n med. A. Pryczynicz

   

  2.  02.03.2020 r.  Patologia nowotworów. Patologia układu nerwowego.

                                                    dr hab. n med. M. Koda

   

  3.  09.03.2020 r.  Patologia układu krążenia. Wstrząs.

                                                    prof. dr hab. S. Sulkowski

   

  4.  16.03.2020 r.  Patologia układu oddechowego.

                                                   prof. dr hab. n med. K. Guzińska-Ustymowicz

   

  5.  23.03.2020 r.  Patologia układu pokarmowego.

                                                    dr hab. M. Baltaziak

   

  6.  30.03.2020 r.  Patologia męskiego układu płciowego. Patologia układu moczowego.

                                                 dr B. Poczopko

   

  7.  06.04.2020 r.  Patologia żeńskiego układu płciowego.

                                                    dr hab. n med. M. Baltaziak

   

  8.  20.04.2020 r.  Patologia układu dokrewnego.

                                                    dr B. Poczopko

   

   

  PLAN ĆWICZEŃ:

  Ćwiczenia będą odbywały się w Collegium Pathologicum:

  • we środy w godz 8-945 (trzy ostatnie ćwiczenia 8-930) w sali 2.49 – dr B. Poczopko – grupa I
  • w piątki w godz: 8-945 (cztery ostatnie ćwiczenia 8-1000) w Sali 2.49 – dr hab. M. Koda – grupa II

   

  Ćwiczenie 1.  26.02, 28.02.2020 r.  

          Pobieranie i zabezpieczanie materiału do badań morfologicznych.

       Technika histologiczna i histochemiczna. Technika sekcyjna.

      

  Ćwiczenie 2.  04.03, 06.03.2020 r.  

        Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. 

        Badanie śródoperacyjne.

   

  Ćwiczenie 3.  11.03, 13.03.2020 r.  

        Patologia gruczołu piersiowego.

       

  Ćwiczenie 4.  18.03, 20.03.2020 r.  

        Patologia szyjki macicy.

        

  Ćwiczenie 5.  25.03, 27.03.2020 r.  

        Patologia trzonu macicy.

   

  Ćwiczenie 6.  01.04, 03.04.2020 r.  

        Patologia ciąży. 

        Patologia łożyska.                 

   

  Ćwiczenie 7.  08.04, 17.04.2020 r.  

        Patologia jajników i jajowodów.

   

  Ćwiczenie 8.  15.04, 24.04.2020 r.  

       Cytologia ginekologiczna – cz I.

   

  Ćwiczenie 9.  22.04.2020 r.  

          Cytologia ginekologiczna – cz II.

   

  Po zakończeniu zajęć  –  pisemne zaliczenie materiału omawianego na wykładach i ćwiczeniach.

   

  Podręczniki: 

  1. Groniowski J., Kruś S.:  Podstawy Patomorfologii.
  2. Stevens A.,  Lowe J.:    Patologia (wydanie polskie)
  3. Stachura J, Domagała W: Patologia - znaczy słowo o chorobie.