Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ratownictwo Medyczne.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2023 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Ratownictwo Medyczne

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Dr Bolesław Poczopko (wonderespl@gmail.com)

   

  SYLABUS

   

  Plan wykładów z patologii - RATOWNICTWO MEDYCZNE  –  Rok II

  Rok akademicki   2023/2024 r.

   

  Wykłady będą odbywały się w Auli Collegium Pathologicum, w następujących terminach:

  L.p.

  Data, godzina

  Prowadzący

  Temat wykładu

  1.

  03.10.2023

  14.45–16.15

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Wprowadzenie do patologii. Zmiany wsteczne. Patologia zapaleń.

  2

  10.10.2023

  14.45–17.00

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu krążenia. Wstrząs. Patologia układu oddechowego.

  3.

  17.10.2023

  14.45–17.00

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  4.

  24.10.2023

  14.45–17.00

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia nowotworów.

  5.

  07.11.2023

  14.45–17.00

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia układu rozrodczego oraz gruczołu piersiowego u kobiet.

  6.

  14.11.2023

  14.45–17.00

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia układu rozrodczego mężczyzn.

  7.

  21.11.2023

  14.45–17.00

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Patologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

   

  Seminaria i ćwiczenia będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej w salach ćwiczeniowych: 1.49, 1.57. Prowadzący seminaria i ćwiczenia:

  prof. S. Sulkowski, dr B. Poczopko, dr hab. M. Koda.

   

  Ćwiczenia odbywają się w godz 8.00 – 10.30.

   

  Grupy

  Ćwiczenie

  I

  II

  III

  IV

  I

  18.10.23

  15.11.23

  06.12.23

  10.01.24

  II

  25.10.23

  22.11.23

  13.12.23

  17.01.24

  III

  08.11.23

  29.11.23

  20.12.23

  24.01.24

   

   

  Terminy seminariów:

  Grupy III i IV:

  • 15.11.2023, 22.11.2023 w godz 10.30 – 12.30
  • 29.11.2023, 06.12.2023 w godz 10.30 – 12.15

   

  Grupy I i II:

  • 13.12.2023, 20.12.2023 w godz 10.30 – 12.30
  • 10.01.2024, 17.01.2024 w godz 10.30 – 12.15

   

   

  Ćwiczenie I 

  Sekcja zwłok. Ćwiczenie pokazowe.

   

  Ćwiczenie II 

  Patologia narządu ruchu. Patologia tkanek miękkich i skóry.

  1. Choroba zwyrodnieniowa stawów
  2. Dna moczanowa
  3. Zanik mięśni
  4. Ostre wypryskowe zapalenie skóry
  5. Pęcherzyca
  6. Rak kolczysto komórkowy skóry
  7. Czerniak złośliwy

   

  Ćwiczenie III 

  Choroby środowiskowe, zakaźne

  1. Pylice
  2. Palenie tytoniu
  3. Uszkodzenia wywołane czynnikami chemicznymi: leki i inne substancje toksyczne
  4. Uszkodzenia wywołane czynnikami fizycznymi: mechaniczne i termiczne
  5. Obrażenia wywołane działaniem energii elektrycznej
  6. Obrażenia wywołane promieniowaniem jonizującym
  7. Kategorie czynników zakaźnych
  8. Mechanizmy obronne gospodarza
  9. Szerzenie się zakażenia w organizmie
  10. Diagnostyka chorób zakaźnych

   

  Seminarium I 

  Wybrane zagadnienia z patologii układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  1. Choroby motoryczne układu pokarmowego
  2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  3. Niedrożność jelit
  4. Niewydolności wątroby
  5. Marskość wątroby
  6. Białkomocz
  7. Zespół nerczycowy
  8. Ostra i przewlekła niewydolność nerek
  9. Mocznica

   

  Seminarium II 

  Wybrane zagadnienia z patologii zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

  1. Odwodnienie
  2. Przewodnienie
  3. Patogeneza obrzęków
  4. Patologia gospodarki sodu, potasu, chloru i magnezu
  5. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica i zasadowica)

   

  Seminarium III 

  Wybrane zagadnienia z patologii układu krążenia oraz oddechowego

  1. Wstrząs
  2. Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego
  3. Nadciśnienie tętnicze
  4. Niedociśnienie
  5. Zaburzenia rytmu serca
  6. Miażdżyca
  7. Choroba niedokrwienna serca
  8. Obturacyjne i restrykcyjne upośledzenie wentylacji płuc
  9. Odma opłucnowa
  10. Sinica i duszność
  11. Dychawica oskrzelowa
  12. Nadmierna i niedostateczna wentylacja płuc
  13. Niewydolność oddechowa
  14. Obrzęk płuc
  15. Nadciśnienie płucne

   

  Seminarium IV 

  Wybrane zagadnienia z patologii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  1. Obrzęk mózgu
  2. Udar mózgu
  3. Choroba Parkinsona
  4. Padaczka
  5. Choroba Alzheimera
  6. Stwardnienie rozsiane
  7. Encefalopatia metaboliczna

   

  Przedmiot kończy się egzaminem Pisemnym w sesji zimowej

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.
  6. Stachura J, Domagała W: Patologia – znaczy słowo o chorobie.