• Ostatnia zmiana 01.10.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Ratownictwo Medyczne

   

  RATOWNICTWO MEDYCZNE  –  Rok II

  Rok akademicki   2019/2020 r.

   

  Wykłady będą odbywały się w sali nr 1.57 Zakładu Patomorfologii Ogólnej w budynku Collegium Pathologicum przy ul. Waszyngtona 13, od dnia 20.10.2020 r. w każdy wtorek w godz 1030 - 1200.

   

  L.p.

  Data

  Prowadzący

  Temat wykładu

  1.

  20.10.2020

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Wprowadzenie do patologii. Zmiany wsteczne.

  2

  27.10.2020

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia zapaleń.

  3.

  03.11.2020

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia nowotworów.

  4.

  10.11.2020

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu krążenia. Wstrząs.

  5.

  17.11.2020

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu oddechowego.

  6.

  24.11.2020

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  7.

  01.12.2020

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Patologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

  8.

  08.12.2020

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia układu rozrodczego kobiet.

  9.

  15.12.2020

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia układu rozrodczego mężczyzn.

  10.

  12.01.2021

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.

   

  Seminaria i ćwiczenia będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej we środy w salach ćwiczeniowych: 2.49, 1.57 od dnia 21.10.2020 r. w godzinach 800 – 1015. Prowadzący seminaria i ćwiczenia: prof. S.Sulkowski, dr B. Poczopko.

   

  Seminarium i Ćwiczenie I  -  (21. 10.2020)

  Sekcja zwłok. Ćwiczenie pokazowe.

   

  Seminarium i Ćwiczenie II  -  (28. 10.2020)

  Patologia narządu ruchu. Patologia tkanek miękkich i skóry.

  1. Choroba zwyrodnieniowa stawów
  2. Dna moczanowa
  3. Zanik mięśni
  4. Ostre wypryskowe zapalenie skóry
  5. Pęcherzyca
  6. Rak kolczysto komórkowy skóry
  7. Czerniak złośliwy

   

  Seminarium i Ćwiczenie III  -  (04. 11.2020)

  Choroby środowiskowe, zakaźne

  1. Pylice
  2. Palenie tytoniu
  3. Uszkodzenia wywołane czynnikami chemicznymi: leki i inne substancje toksyczne
  4. Uszkodzenia wywołane czynnikami fizycznymi: mechaniczne i termiczne
  5. Obrażenia wywołane działaniem energii elektrycznej
  6. Obrażenia wywołane promieniowaniem jonizującym
  7. Kategorie czynników zakaźnych
  8. Mechanizmy obronne gospodarza
  9. Szerzenie się zakażenia w organizmie
  10. Diagnostyka chorób zakaźnych

   

  Seminarium i Ćwiczenie IV  -  (18. 11.2020)

  Wybrane zagadnienia z patologii układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  1. Choroby motoryczne układu pokarmowego
  2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  3. Niedrożność jelit
  4. Niewydolności wątroby
  5. Marskość wątroby
  6. Białkomocz
  7. Zespół nerczycowy
  8. Ostra i przewlekła niewydolność nerek
  9. Mocznica

   

  Seminarium i Ćwiczenie V  -  (25. 11.2020)

  Wybrane zagadnienia z patologii zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

  1. Odwodnienie
  2. Przewodnienie
  3. Patogeneza obrzęków
  4. Patologia gospodarki sodu, potasu, chloru i magnezu
  5. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica i zasadowica)

   

  Seminarium i Ćwiczenie VI  -  (02. 12.2020)

  Wybrane zagadnienia z patologii układu krążenia oraz oddechowego

  1. Wstrząs
  2. Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego
  3. Nadciśnienie tętnicze
  4. Niedociśnienie
  5. Zaburzenia rytmu serca
  6. Miażdżyca
  7. Choroba niedokrwienna serca
  8. Obturacyjne i restrykcyjne upośledzenie wentylacji płuc
  9. Odma opłucnowa
  10. Sinica i duszność
  11. Dychawica oskrzelowa
  12. Nadmierna i niedostateczna wentylacja płuc
  13. Niewydolność oddechowa
  14. Obrzęk płuc
  15. Nadciśnienie płucne

   

  Seminarium i Ćwiczenie VII  -  (09. 12.2020)

  Wybrane zagadnienia z patologii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  1. Obrzęk mózgu
  2. Udar mózgu
  3. Choroba Parkinsona
  4. Padaczka
  5. Choroba Alzheimera
  6. Stwardnienie rozsiane
  7. Encefalopatia metaboliczna

   

  Przedmiot kończy się egzaminem Pisemnym w sesji zimowej

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.
  6. Stachura J, Domagała W: Patologia – znaczy słowo o chorobie.