• Ostatnia zmiana 30.09.2019 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Ratownictwo Medyczne

   

  Plan wykładów z patologii - RATOWNICTWO MEDYCZNE  –  Rok II

  Rok akademicki   2019/2020 r.

   

  Wykłady będą odbywały się w sali nr 1.57 Zakładu Patomorfologii Ogólnej w budynku Collegium Pathologicum przy ul. Waszyngtona 13, od dnia 29.10.2019 r. w każdy wtorek w godz 1020 - 1150.

   

   

  L.p.

  Data

  Prowadzący

  Temat wykładu

  1.

  29.10.2019

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Wprowadzenie do patologii. Zmiany wsteczne.

  2

  05.11.2019

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia zapaleń.

  3.

  12.11.2019

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia nowotworów.

  4.

  19.11.2019

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu krążenia. Wstrząs.

  5.

  26.11.2019

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu oddechowego.

  6.

  03.12.2019

  Dr hab. Marek Baltaziak

  Patologia układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  7.

  10.12.2019

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Patologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

  8.

  17.12.2019

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia układu rozrodczego kobiet.

  9.

  14.01.2020

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia układu rozrodczego mężczyzn.

  10.

  21.01.2020

  Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.

   

   

              Seminaria i ćwiczenia będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej we środy w salach ćwiczeniowych: 2.49, 1.57 od dnia 06.11.2019 r. w godzinach 800 – 955. Prowadzący seminaria i ćwiczenia: prof. S.Sulkowski, dr B. Poczopko.

   

  Seminarium i Ćwiczenie I  -  (06. 11.2019)

  Patologia narządu ruchu. Patologia tkanek miękkich i skóry.

  1. Choroba zwyrodnieniowa stawów
  2. Dna moczanowa
  3. Zanik mięśni
  4. Ostre wypryskowe zapalenie skóry
  5. Pęcherzyca
  6. Rak kolczysto komórkowy skóry
  7. Czerniak złośliwy

   

  Seminarium i Ćwiczenie II  -  (13. 11.2019)

  Choroby środowiskowe

  1. Pylice
  2. Palenie tytoniu
  3. Uszkodzenia wywołane czynnikami chemicznymi: leki i inne substancje toksyczne
  4. Uszkodzenia wywołane czynnikami fizycznymi: mechaniczne i termiczne
  5. Obrażenia wywołane działaniem energii elektrycznej
  6. Obrażenia wywołane promieniowaniem jonizującym

   

  Seminarium i Ćwiczenie III  -  (20. 11.2019)

  Choroby zakaźne

  1.  Kategorie czynników zakaźnych
  2. Mechanizmy obronne gospodarza
  3. Szerzenie się zakażenia w organizmie
  4. Diagnostyka chorób zakaźnych

   

  Seminarium i Ćwiczenie IV  -  (27. 11.2019)

  Wybrane zagadnienia z patologii zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

  1. Odwodnienie
  2. Przewodnienie
  3. Patogeneza obrzęków
  4. Patologia gospodarki sodu, potasu, chloru i magnezu
  5. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica i zasadowica)

   

  Seminarium i Ćwiczenie V  -  (04. 12.2019)

  Wybrane zagadnienia z patologii układu krążenia cz I

  1. Wstrząs
  2. Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego
  3. Nadciśnienie tętnicze
  4. Niedociśnienie

   

  Seminarium i Ćwiczenie VI  -  (11. 12.2019)

  Wybrane zagadnienia z patologii układu krążenia cz II

  1. Zaburzenia rytmu serca
  2. Miażdżyca
  3. Choroba niedokrwienna serca

   

  Seminarium i Ćwiczenie VII  -  (18. 12.2019)

  Wybrane zagadnienia z patologii układu oddechowego

  1. Obturacyjne i restrykcyjne upośledzenie wentylacji płuc
  2. Odma opłucnowa
  3. Hipokapnia i hiperkapnia
  4. Sinica i duszność
  5. Dychawica oskrzelowa
  6. Nadmierna i niedostateczna wentylacja płuc
  7. Niewydolność oddechowa
  8. Obrzęk płuc
  9. Nadciśnienie płucne

   

  Seminarium i Ćwiczenie VIII  -  (15. 01.2020)

  Wybrane zagadnienia z patologii układu pokarmowego i układu wydalniczego.

  1. Choroby motoryczne układu pokarmowego
  2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  3. Niedrożność jelit
  4. Niewydolności wątroby
  5. Marskość wątroby
  6. Białkomocz
  7. Zespół nerczycowy
  8. Ostra i przewlekła niewydolność nerek
  9. Mocznica

   

  Seminarium i Ćwiczenie IX  -  (22. 01.2020)

  Wybrane zagadnienia z patologii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  1. Obrzęk mózgu
  2. Udar mózgu
  3. Choroba Parkinsona
  4. Padaczka
  5. Choroba Alzheimera
  6. Stwardnienie rozsiane
  7. Encefalopatia metaboliczna

   

  Seminarium i Ćwiczenie X -  (29. 01.2020)

  Sekcja zwłok. Ćwiczenie pokazowe.

   

  Przedmiot kończy się egzaminem Pisemnym w sesji zimowej

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.
  6. Stachura J, Domagała W: Patologia – znaczy słowo o chorobie.