• Ostatnia zmiana 05.04.2019 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Pielęgniarstwo

  PIELĘGNIARSTWO  I  rok  –  studia stacjonarne I stopnia

  PLAN ZAJĘĆ Z PATOLOGII w semestrze letnim 2018/2019

   

  Pielęgniarstwo, I rok, grupa 3F (prowadzący: mgr Marcin Nizioł)
  Zajęcia z dnia 24.04.2019 r. (środa) odbędą się 09.04.2019 r. (wtorek) o godzinie 13:15 w sali 2.49.

   

  PLAN WYKŁADÓW:

   

  Wykłady będą odbywały się w poniedziałki w budynku Centrum Dydaktyczno – Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37 w sali 0.2, według poniższych terminów:

   

   

  18.02.2019 r.  800 –  1100   Zabezpieczanie materiału do badań patomorfologicznych. Techniki i metody stosowane w badaniach patomorfologicznych.   dr hab. med. M. Koda

  25.02.2019r.  800 –  1100    Zmiany wsteczne. Patologia zaburzeń w krążeniu. Patologia układu krążenia. Wstrząs.prof. dr hab. S. Sulkowski

  04.03.2019 r.  800 –  1100    Patologia zapaleń. Patologia  układu krwiotwórczego. dr hab. A. Pryczynicz

  11.03.2019 r.  800 –  1100    Patologia nowotworów.  dr hab. M. Kod

  18.03.2019 r.  800 –  1100    Patologia układu oddechowego.prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  25.03.2019 r.  800 –  1100    Patologia  układu pokarmowego.dr hab. M. Baltaziak

  08.04.2019 r.  800 –  1100    Patologia układu moczowego. Patologia układu rodnego. Patologia gruczołu piersiowego. dr hab. M. Koda

  15.04.2019 r.  800 –  1100    Patologia układu nerwowego. dr hab. M. Koda 

  06.05.2019 r.  800 –  1100    Patologia układu dokrewnego. prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

  13.05.2019 r800 –  1100    Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Termoregulacja. Starzenie się ustroju. Choroby środowiskowe. Choroby zakaźne.  dr hab. med. M. Baltaziak

   

   

  PLAN ĆWICZEŃ:

   

  Ćwiczenia będą odbywały się w Collegium Pathologicum we środy:

  • 4 grupy – 900-1030 sale 1.47, 1.49, 1.57, 2.49: prof. dr hab. S. Sulkowski, dr hab. A. Pryczynicz, mgr. M. Grudzińska, dr hab. M. Koda
  • 4 grupy - 1115-1245 sale 1.47, 1.49, 1.57, 2.49: prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz, dr B. Poczopko, mgr. M. Grudzińska, mgr M. Nizioł.

   

  Porządek ćwiczeń:

   

  Ćwiczenie I - Zmiany wsteczne (20.02.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: otyłość, stłuszczenie, lipidozy, zaniki, martwica, apoptoza, naprawa, przerost, rozrost.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Stłuszczenie wątroby (Steatosis hepatis).
  2. Zastój żółci w wątrobie (Stasis biliaris hepatis).
  3. Zwyrodnienie glikogenowe nerek (Degeneratio glycogenica renis).
  4. Martwica skrzepowa (Necrosis coagulativa).

   

  Ćwiczenie II - Zaburzenia w krążeniu (27.02.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: krwotok, wstrząs, skrzep, zakrzep, przekrwienie, niedokrwienie, obrzęk.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Zakrzep (Thrombus).
  2. Zawał krwotoczny jelita (Infarctus haemorrhagicus intestini).
  3. Zawał blady nerki (Infarctus palidus renis).
  4. Obrzęk płuc (Oedema pulmonum).

   

  Ćwiczenie III – Zapalenia (06.03.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Odpowiedź tkanki na uszkodzenie. Definicja i przebieg zapaleń ostrych i przewlekłych.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Ziarnina (Granulatio).
  2. Zapalenie włóknikowe osierdzia (Pericarditis fibrinosa).
  3. Ropowicze zapalenie wyrostka robaczkowego (Appendicitis phlegmonosa).
  4. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego (Cholecystitis chronica).

   

  Ćwiczenie IV – Nowotwory (13.03.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Patologia nowotworów łagodnych, złośliwych i miejscowo złośliwych. Cechy makro- i mikroskopowe nowotworów. Zmiany przedrakowe. Szerzenie się nowotworów. Wpływ nowotworów na ustrój. Biologia, epidemiologia i diagnostyka nowotworów.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Przedinwazyjny rak szyjki macicy (Carcinoma praeinvasivum colli uteri).
  2. Gruczolakowłókniak sutka (Fibroadenoma mammae).
  3. Mięśniak trzonu macicy (Leiomyoma corporis uteri).
  4. Rak gruczołowy endometrialny trzonu macicy (Adenocarcinoma endometrioides corporis uteri).

   

  Ćwiczenie V - Układ krążenia (20.03.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Zawał mięśnia sercowego. Miażdżyca tętnic. Tętniaki. Zapalenia naczyń. Żylaki.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Miażdżyca naczyń (Atherosclerosis).
  2. Zawał mięśnia sercowego świeży (Infarctus myocardii recens).
  3. Blizna pozawałowa mięśnia sercowego (Cicatrix post infarctum myocardii).

   

  Ćwiczenie VI - Układ oddechowy (27.03.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Niewydolność oddechowa. Niedodma. Choroby infekcyjne układu oddechowego. Nowotwory płuc.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Odoskrzelowe zapalenie płuc (Bronchopneumonia).
  2. Gruźlica płuc (Tuberculosis pulmonum).
  3. Rak płaskonabłonkowy krtani (Carcinoma planoepitheliale laryngis).
  4. Rak drobnokomórkowy płuc (Carcinoma microcellulare pulmonis).

   

  Ćwiczenie VII – Układ pokarmowy (03.04.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Patologia przełyku: przełyk Barreta, żylaki przełyku, rak przełyku. Patologia żołądka: choroba wrzodowa żołądka, rak żołądka. Patologia jelita cienkiego i grubego: niedrożność jelit, nowotwory jelit. Patologia wątroby: marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Marskość wątroby (Cirrhosis hepatis).
  2. Wrzód żołądka (Ulcus ventriculi).
  3. Rak galaretowaty żołądka (Carcinoma gelatinosum ventriculi).
  4. Gruczolak odbytnicy (Colorectal adenoma).

   

  Ćwiczenie VIII –Układ moczowy. Żeński i męski układ płciowy (10.04.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Ukł. moczowego: Kłębuszkowe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, zespół nerytyczny. Układ płciowy: Rak gruczołu krokowego, zapalenia szyjki macicy, nowotwory szyjki macicy, endometrioza, nowotwory trzonu macicy.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Kłębkowe zapalenie nerek gwałtownie postępujące (Glomerulonephritis rapide progressiva).
  2. Rozrost gruczołowo guzkowy prostaty (Hyperplasia nodularis prostatae).
  3. Nadżerka gruczołowa szyjki macicy (Erosio glandularis).
  4. Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy (Carcinoma planoepitheliale colli uteri).

   

  Ćwiczenie IX - Układ dokrewny (17.04.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Patologia przysadki – gruczolaki, niedoczynność przysadki, moczówka prosta. Patologia tarczycy – wole wieloguzkowe, zapalenie, nadczynność i niedoczynność, nowotwory. Patologia przytarczyc, nadnerczy.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Wole guzkowate (Struma nodosa).
  2. Gruczolak tarczycy (Adenoma glandulae thyroideae).
  3. Rak wyspowy trzustki (Carcinoma insulare pancreatis).
  4. Rak brodawkowaty gruczołu tarczowego (Carcinoma papillare glandulae thyroideae).

   

  Ćwiczenie X - Układ nerwowy (24.04.2019)

  Zakres obowiązującego materiału: Choroby naczyń mózgowych. Niedokrwienie i zawał mózgu. Krwotok śródczaszkowy. Urazy ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wodogłowie. Schorzenia demielinizacyjne. Nowotwory OUN.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Krwotok mózgowy świeży (Haemorrhagia cerebri recens).
  2. Zapalenie ropne opon miękkich mózgowych (Leptomeningitis purulenta).
  3. Oponiak piaszczakowaty (Meningioma psammomatodes).
  4. Glejak (Glioblastoma).

   

   

  Po zakończeniu zajęć – pisemny egzamin materiału omawianego na ćwiczeniach i wykładach.

   

  Preparaty mikroskopowe: www.pathologyoutlines.com, www. webpathology.com

   

  Podręczniki:

  1. Groniowski J., Kruś S.:  Podstawy Patomorfologii
  2. Stevens A., Lowe J.:  Patologia  (wydanie polskie)
  3. Stachura J, Domagała W: Patologia - znaczy słowo o chorobie.
  4. www.pathologyoutlines.com

   

   

   

  Tematy z samokształcenia:

   

  1. Diagnostyka infekcji Helicobacter pylori.

  2. Profilaktyka raka szyjki macicy.

  3. Profilaktyka raka piersi.

  4. Profilaktyka raka jelita grubego.

  5. Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka.

  6. Wpływ nadmiernego spożycia alkoholu na organizm człowieka.

  7. Czerniak złośliwy skóry – profilaktyka, diagnostyka i leczenie.

  8. Gruźlica jako choroba społeczna.

  9. Choroba wieńcowa serca – patogeneza, objawy kliniczne, powikłania i profilaktyka.

  10. Wirusowe zapalenie wątroby – etiologia, klinika, powikłania.

   

  Wybrany temat należy przygotować w formie: pracy poglądowej, referatu, prezentacji multimedialnej, materiałów informacyjnych, ulotek dla pacjentów, opiekunów, rodziców, materiałów o charakterze promocji zdrowia, materiałów o charakterze dydaktycznym.