• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Pielęgniarstwo

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Prof. dr hab. Stanisław Sulkowski (stanislaw.sulkowski@umb.edu.pl)

   

  PIELĘGNIARSTWO  I  rok  –  studia stacjonarne I stopnia

  PLAN ZAJĘĆ Z PATOLOGII w semestrze letnim 2019/2020

   

  PLAN WYKŁADÓW:

  Wykłady będą odbywały się w poniedziałki w budynku Centrum Dydaktyczno – Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37 w sali 0.2, według poniższych terminów:

   

  24.02.2020 r.  1530 –  1845    Zmiany wsteczne. Patologia zaburzeń w krążeniu.Patologia układu krążenia. Wstrząs.

        prof. dr hab. S. Sulkowski

   

  02.03.2020r.  1530 –  1845   Patologia zapaleń. Patologia  układu krwiotwórczego. Techniki i metody stosowane w badaniach patomorfologicznych.

                                                      dr hab. A. Pryczynicz

   

  09.03.2020 r. 1530 –  1845    Patologia  układu pokarmowego. Patologia układu nerwowego.

                                                      dr hab. M. Baltaziak

   

  16.03.2020 r.  1530 –  1845    Patologia nowotworów. Zabezpieczanie materiału do badań patomorfologicznych.

                                                    dr B. Poczopko

   

  23.03.2020 r.  1530 –  1845    Patologia układu oddechowego. Patologia układu dokrewnego.

                                                      prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

   

  30.03.2020 r.  1530 –  1845    Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Termoregulacja. Starzenie się ustroju. Choroby środowiskowe. Choroby zakaźne.                     

                             dr hab. med. M. Baltaziak

   

  06.04.2020 r.  1530 –  1845    Patologia układu moczowego. Patologia układu rodnego. Patologia gruczołu piersiowego.

                                                      dr hab. M. Koda

   

   

  PLAN ĆWICZEŃ:

   

  Ćwiczenia będą odbywały się w Collegium Pathologicum we środy:

  • 4 grupy (środa)1500-1800 sale 1.47, 1.49, 1.57, 2.49: prof. dr hab. S. Sulkowski, dr hab. M. Baltaziak, mgr. M. Grudzińska, dr B. Poczopko
  • 4 grupy (piątek) - 1500-1800 sale 1.47, 1.49, 1.57, 2.49: prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz, dr hab. A. Pryczynicz, dr hab. M. Koda, dr B. Poczopko.

   

  Porządek ćwiczeń:

   

  Ćwiczenie I - Zmiany wsteczne. Zapalenia (26, 28.02.2020)

  Zakres obowiązującego materiału: otyłość, stłuszczenie, lipidozy, zaniki, martwica, apoptoza, naprawa, przerost, rozrost. Odpowiedź tkanki na uszkodzenie. Definicja i przebieg zapaleń ostrych i przewlekłych.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Stłuszczenie wątroby.
  2. Zastój żółci w wątrobie.
  3. Zwyrodnienie glikogenowe nerek.
  4. Martwica skrzepowa.
  5. Ziarnina.
  6. Zapalenie włóknikowe osierdzia.
  7. Ropowicze zapalenie wyrostka robaczkowego.
  8. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego.

   

  Ćwiczenie II - Zaburzenia w krążeniu. Układ krążenia (04, 06.03.2020)

  Zakres obowiązującego materiału: krwotok, wstrząs, skrzep, zakrzep, przekrwienie, niedokrwienie, obrzęk. Zawał mięśnia sercowego. Miażdżyca tętnic. Tętniaki. Zapalenia naczyń. Żylaki.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Zakrzep.
  2. Zawał krwotoczny jelita.
  3. Zawał blady nerki.
  4. Obrzęk płuc.
  5. Miażdżyca naczyń.
  6. Zawał mięśnia sercowego świeży.
  7. Blizna pozawałowa mięśnia sercowego.

   

  Ćwiczenie III – Nowotwory (11, 13.03.2020)

  Zakres obowiązującego materiału: Patologia nowotworów łagodnych, złośliwych i miejscowo złośliwych. Cechy makro- i mikroskopowe nowotworów. Zmiany przedrakowe. Szerzenie się nowotworów. Wpływ nowotworów na ustrój. Biologia, epidemiologia i diagnostyka nowotworów.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Przedinwazyjny rak szyjki macicy.
  2. Gruczolakowłókniak piersi.
  3. Mięśniak trzonu macicy.
  4. Gruczolaki jelita grubego.
  5. Potworniak dojrzały jajnika.
  6. Rak gruczołowy endometrialny trzonu macicy.
  7. Rak piersi.
  8. Rak gruczołu krokowego.
  9. Czerniak.

   

  Ćwiczenie IV – Układ oddechowy i pokarmowy (18, 20.03.2020)

  Zakres obowiązującego materiału: Niewydolność oddechowa. Niedodma. Choroby infekcyjne układu oddechowego. Nowotwory płuc. Patologia przełyku: przełyk Barreta, żylaki przełyku, rak przełyku. Patologia żołądka: choroba wrzodowa żołądka, rak żołądka. Patologia jelita cienkiego i grubego: niedrożność jelit, nowotwory jelit. Patologia wątroby: marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Odoskrzelowe zapalenie płuc.
  2. Gruźlica płuc.
  3. Rak płaskonabłonkowy krtani.
  4. Rak drobnokomórkowy płuc.
  5. Marskość wątroby.
  6. Wrzód żołądka.
  7. Rak galaretowaty żołądka.

   

  Ćwiczenie V - Żeński i męski układ płciowy. Układ dokrewny (25, 27.03.2020)

  Zakres obowiązującego materiału: Rak gruczołu krokowego, zapalenia szyjki macicy, nowotwory szyjki macicy, endometrioza, nowotwory trzonu macicy. Patologia przysadki – gruczolaki, niedoczynność przysadki, moczówka prosta. Patologia tarczycy – wole wieloguzkowe, zapalenie, nadczynność i niedoczynność, nowotwory. Patologia przytarczyc, nadnerczy.

  Preparaty mikroskopowe:

  1. Nadżerka gruczołowa szyjki macicy.
  2. Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy.
  3. Rozrost gruczołowo guzkowy prostaty.
  4. Wole guzkowate (Struma nodosa).
  5. Gruczolak tarczycy (Adenoma glandulae thyroideae).
  6. Rak wyspowy trzustki (Carcinoma insulare pancreatis).
  7. Rak brodawkowaty gruczołu tarczowego (Carcinoma papillare glandulae thyroideae).

   

  Po zakończeniu zajęć – pisemny egzamin materiału omawianego na ćwiczeniach i wykładach.

   

  Preparaty mikroskopowe: www.pathologyoutlines.com, www. webpathology.com

   

  Podręczniki:

  1. Groniowski J., Kruś S.:  Podstawy Patomorfologii
  2. Stevens A., Lowe J.:  Patologia  (wydanie polskie)
  3. Stachura J, Domagała W: Patologia - znaczy słowo o chorobie.
  4. www.pathologyoutlines.com

   

  Tematy z samokształcenia:

  1. Diagnostyka infekcji Helicobacter pylori.

  2. Profilaktyka raka szyjki macicy.

  3. Profilaktyka raka piersi.

  4. Profilaktyka raka jelita grubego.

  5. Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka.

  6. Wpływ nadmiernego spożycia alkoholu na organizm człowieka.

  7. Gruźlica jako choroba społeczna.

  8. Choroba wieńcowa serca – patogeneza, objawy kliniczne, powikłania i profilaktyka.

  9. Wirusowe zapalenie wątroby – etiologia, klinika, powikłania.

   

  Wybrany temat należy przygotować w formie: pracy poglądowej, referatu, prezentacji multimedialnej, materiałów informacyjnych, ulotek dla pacjentów, opiekunów, rodziców, materiałów o charakterze promocji zdrowia, materiałów o charakterze dydaktycznym.