• Ostatnia zmiana 02.04.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Fizjoterapia

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB - Dr hab. Marek Baltaziak (drbal@poczta.onet.pl)

   

   PLAN ZAJĘĆ Z PATOLOGII OGÓLNEJ

  Fizjoterapia  –  Rok I – studia jednolite magisterskie

  Wykłady będą odbywały się w Sali 1.7 budynku WNoZ.

   

   

  TEMATY WYKŁADÓW:

   

  20.03 godz.16-18 Zmiany wsteczne i adaptacyjne. Prof. dr hab. S. Sulkowski

   

  27.03 godz.16-18 Zaburzenia w krążeniu. Dr hab. Anna Pryczynicz

   

  03.04 godz.16-18.15 Patomorfologia  ogólna zapaleń (zapalenia nieswoiste). Patomorfologia zapaleń swoistych. Dr hab. M. Koda

   

  17.04 godz. 14.30-16.45 Nieprawidłowości w różnicowaniu i dojrzewaniu tkanek. Dr hab. M. Baltaziak

   

  24.04 godz. 14.30-16.45 Patomorfologia ogólna nowotworów. Nowotwory nabłonkowe i nie nabłonkowe. Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

   

   

  Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

   

   

  LITERATURA

  1. Groniowski J., Kruś S.: Podstawy Patologii
  2. Kumar V.,  Cotran RS.,  Robbins SL (red.wyd.pol. Olszewski WT),Patologia Robbinsa.  U&P  Wrocław 2005.
  3. Stachura J, Domagała W: Patologia – znaczy słowo o chorobie.