Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fizjoterapia.
 • Ostatnia zmiana 14.02.2023 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Fizjoterapia

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB - Dr hab. Marek Baltaziak (drbal@poczta.onet.pl)

   

   

   PLAN ZAJĘĆ Z PATOLOGII OGÓLNEJ

  Fizjoterapia  –  Rok I – studia jednolite magisterskie

  Wykłady będą odbywały się w auli 1.8, WNoZ.

   

  TEMATY WYKŁADÓW:

   

  01.03.2023,  godz. 8.45-10.10  Wprowadzenie do patologii. Zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Termoregulacja. Starzenie się ustroju. Dr hab. A. Pryczynicz

   

  08.03.2023, godz. 8.45-10.30  Zmiany wsteczne i adaptacyjne. Prof. dr hab. S. Sulkowski

   

  15.03.2023, godz. 8.45-10.30  Patomorfologia  ogólna zapaleń (zapalenia nieswoiste). Patomorfologia zapaleń swoistych. Dr hab. M. Koda

   

  22.03.2023, godz. 8.45-10.15  Zaburzenia w krążeniu. Dr hab. Marek Baltaziak

   

  29.03.2023, godz. 8.45-10.15  Nieprawidłowości w różnicowaniu i dojrzewaniu tkanek. Dr hab. M. Baltaziak

   

  05.04.2023, godz. 8.45-10.15  Patomorfologia ogólna nowotworów. Nowotwory nabłonkowe i nie nabłonkowe. Prof. dr hab. K. Guzińska-Ustymowicz

   

  12.04.2023, godz. 8.45-10.15  Wybrane zagadnienia z patomorfologii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.  Dr Bolesław Poczopko

   

  Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

   

  LITERATURA

  1. Groniowski J., Kruś S.: Podstawy Patologii
  2. Kumar V.,  Cotran RS.,  Robbins SL (red.wyd.pol. Olszewski WT),Patologia Robbinsa.  U&P  Wrocław 2005.
  3. Stachura J, Domagała W: Patologia – znaczy słowo o chorobie.