• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Dietetyka

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB - Dr hab. Marek Baltaziak (drbal@poczta.onet.pl)

   

   

  DIETETYKA

   

  W semestrze zimowym Zakład Patomorfologii Ogólnej prowadzi zajęcia z przedmiotów:

   - Immunologia

   - Patofizjologia Kliniczna

   

  W semestrze letnim Zakład Patomorfologii Ogólnej prowadzi zajęcia z przedmiotów:

  - Patologia ogólna