• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Elektroradiologia

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Dr Bolesław Poczopko (wonderespl@gmail.com)

   

   PLAN ZAJĘĆ Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW ELEKTRORADIOLOGII  –  studia licencjackie – Rok I

  Rok akademicki   2019/2020 r.

   

  Wykłady będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej w  piątki  -  w godzinach:  800 – 1015, sala 2.49  - dr B. Poczopko

   

  Tematy wykładów:

  28.02.2020 r.              Uszkodzenie komórek i adaptacje, Patomorfologia zaburzeń w krążeniu

  06.03.2020 r.              Patomorfologia zapaleń, Patomorfologia nowotworów

  13.03.2020 r.              Patomorfologia serca i naczyń, Patomorfologia układu oddechowego                  

  20.03.2020 r.              Patomorfologia przewodu pokarmowego, Patomorfologia układu nerwowego i krwiotwórczego

  27.03.2020 r.              Patomorfologia układu moczowego i gruczołu krokowego

  03.04.2020 r.              Patomorfologia układu rodnego i gruczołu piersiowego,

   

  Po zakończeniu zajęć – pisemne zaliczenie materiału omawianego na wykładach.

   

  LITERATURA

  1. Kruś S.,  Skrzypek –Fakhoury E.,  Patomorfologia kliniczna,  PZWL 1996
  2. Kruś S.,  Anatomia patologiczna,  PZWL  2001
  3. Kumar V.,  Cotran RS.,  Robbins SL  (red. wyd. pol. Olszewski WT),Patologia Robbinsa.  U&P  Wrocław 2005.