• Ostatnia zmiana 30.09.2019 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Elektroradiologia

   

   PLAN ZAJĘĆ Z PATOFIZJOLOGII DLA STUDENTÓW ELEKTRORADIOLOGII  –  studia licencjackie – Rok I

   

  Wykłady będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

  w piątki, sala ćw.: 1.57. Prowadzący: B. Poczopko.

   

  TEMATY WYKŁADÓW:

  L.p:     Data:           Temat wykładu:

  1      11.10.2019 godz 8-9.30    Wprowadzenie do patologii. Termoregulacja. Starzenie się ustroju. Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka.

  2      18.10.2019 godz 8-9.30    Patofizjologia zapaleń, chorób alergicznych.

  3      25.10.2019 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. 

  4      08.11.2019 godz 8-9.30   Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu oddechowego.

  5      15.11.2019 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu krążenia.

  6      22.11.2019 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii ogólnej krwi i układu krwiotwórczego.

  7      29.11.2019 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu pokarmowego.

  8      06.12.2019 godz 8-9.30   Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu wydalniczego.

  9      13.12.2019 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  10    20.12.2019 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii gruczołów wydzielania wewnętrznego.

   

  Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.