• Ostatnia zmiana 01.10.2021 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Elektroradiologia

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Dr Bolesław Poczopko (wonderespl@gmail.com)

    

  PLAN ZAJĘĆ Z PATOFIZJOLOGII DLA STUDENTÓW ELEKTRORADIOLOGII  –  studia licencjackie – Rok I

   

  Wykłady będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

  w piątki w trybie on-line. Prowadzący: B. Poczopko.

   

  TEMATY WYKŁADÓW:

  L.p:     Data:           Temat wykładu:

  1      08.10.2021 godz 8-9.30 Wprowadzenie do patologii. Termoregulacja. Starzenie się ustroju. Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka.

  2      15.10.2021 godz 8-9.30    Patofizjologia zapaleń, chorób alergicznych.

  3      22.10.2021 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. 

  4      29.10.2021 godz 8-9.30   Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu oddechowego.

  5      05.11.2021 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu krążenia.

  6      19.11.2021 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii ogólnej krwi i układu krwiotwórczego.

  7      26.11.2021 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu pokarmowego.

  8      03.12.2021 godz 8-9.30   Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu wydalniczego.

  9      10.12.2021 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  10    17.12.2021 godz 8-9.30    Wybrane zagadnienia z patofizjologii gruczołów wydzielania wewnętrznego.

   

   

  Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.

   

  LITERATURA

  1. Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. 2005
  2. Bęborowicz A.: Zarys patofizjologii narządowej. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2004.
  3. Kruś S.: Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. 2003.
  4. Guzek J.: Patofizjologia człowieka w zarysie. 2002.
  5. Maśliński S (red.).: Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 2002.