Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stomatologia III rok.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2024 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Stomatologia III rok

   

  Kontakt w sprawie dydaktyki na kierunku Stomatologia III rok: Prof. dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz (katarzyna.guzinska-ustymowicz@umb.edu.pl)

   

  SYLABUS

   

  PATOLOGIA JAMY USTNEJ

  dla studentów III Roku Kierunku lekarsko dentystycznego  UM  w Białymstoku

   rok akademicki 2023/2024

   

  Wykłady z patologii jamy ustnej będą odbywały się: we czwartki w dniach od 22.02.2024 do 25.04.2024 w godz. 1230 – 1400  w Auli Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13.

  Ćwiczenia będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB w dniach 22. 02. 2024 r. – 13. 06. 2024 r. w godz. 1405 – 1510.

  Na ćwiczeniach obowiązują wiadomości zawarte w podręcznikach pod redakcją:

  W. Domagała: Choroby głowy i szyi. W: Patologia znaczy słowo o chorobie. Patologia narządowa (red. W. Domagała). PAU, Kraków. 2016, T II, str. 722-782.

  S. Kruś: Patomorfologia dla Stomatologów. M.T. Press International, Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1997, str. 103-257 (tematy wybrane);

  Z. Jańczuk, J. Banach: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. PZWL, Warszawa 1995;

  L. Kryst: Chirurgia szczękowo – twarzowa. PZWL, Warszawa 1999 (tematy wybrane);

  T. Kaczmarzyk i wsp.  Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Wyd. Kwintesencja,  Warszawa  2009  (tematy wybrane).

  M. Kleinrok: Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze stawu skroniowo-żuchwowego. W: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Biblioteka Stomatologa Praktyka, 1992, str. 123-125 (tematy wybrane).

  Proponujemy również skorzystać z innych podręczników/i lub atlasów, np.:

  Mitchell R.N, Cotran R.S: Uszkodzenie komórki, procesy adaptacyjne i śmierć komórki. W: Robbins Patologia, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2005, str 3 – 34.

  S. Kruś, E. Skrzypek-Fakhourty: Patomorfologia jamy ustnej, gardła i ślinianek. W: Patomorfologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1996, str. 371-406;

  A. Stevens, J. Lowe: Patologia jamy ustnej, uszu, nosa i krtani. Jama ustna i część ustna gardła. Powszechnie spotykane choroby zębów. W: Patologia. Przekład wydania drugiego. Wyd. CZELEJ, Lublin 2004, 223-233;

  Zajęcia z przedmiotu kończą się egzaminem.

   

  Tematy wykładów z Patologii Jamy Ustnej dla studentów III Roku

  wykładygodz. 1230 - 1400

   

   

  Data

  Tematy wykładów

  Wykładowca

  1

  22.02.2024

  Epidemiologia nowotworów jamy ustnej. Badanie biopsyjne i jego znaczenie w diagnostyce patomorfologicznej zmian w jamie ustnej, zwłaszcza stanów przedrakowych i ca in situ. Podstawowe metody badania mikroskopowego: barwienia rutynowe, wybrane dodatkowe techniki histologiczne i immunohistochemiczne.

  Dr hab. M.Koda

  2

  29.02.2024

  Morfologia zmian zapalnych w jamie ustnej. Diagnostyka zmian w oparciu o badania wycinków tkankowych.

  Prof. dr hab.
  K. Guzińska-Ustymowicz

  3

  07.03.2024

  Morfologia zmian torbielowatych szczęki i żuchwy. Diagnostyka zmian w oparciu o badania wycinków tkankowych.

  Prof. dr hab.
  K. Guzińska-Ustymowicz

  4

  14.03.2024

  Stany przedrakowe jamy ustnej. Zmiany guzopodobne, ze szczególnym uwzględnieniem histokliniki nadziąślaków. Choroby nienowotworowe języka.

  Dr hab. M.Koda

  5

  21.03.2024

  Morfologia zmian nowotworowych w jamie ustnej. Przerzuty w okolice głowy i szyi. Diagnostyka różnicowa zmian w oparciu o badania wycinków tkankowych i barwienia immunohistochemiczne.

  Dr B. Poczopko

  6

  28.03.2024

  Morfologia nowotworów i guzów nienowotworowych krtani.

  Dr hab. M.Koda

  7

  04.04.2024

  Czerniak skóry twarzy i błony śluzowej jamy ustnej.

  Dr hab. M.Koda

  8

  11.04.2024

  Patologia ślinianek. Choroby nienowotworowe i nowotwory ślinianek.

  Dr B. Poczopko

   

  9

   

  18.04.2024

  Morfologia  nowotworów i guzów nienowotworowych pochodzenia zębowego.

  Prof. dr hab.
  S. Sulkowski

  10

  25.04.2024

   

  Morfologia  nowotworów i guzów nienowotworowych nosa, zatok przynosowych.

  Dr B. Poczopko

   

  Tematy zajęć mikroskopowo-seminaryjnych/komputerowych i laboratoryjnych

  A.        ĆWICZENIA MIKROSKOPOWO – SEMINARYJNE:

  Ćwiczenie I   

  Uszkodzenie i śmierć komórki. Rodzaje martwicy. Zaburzenia rozwojowe zębów. Choroba próchnicowa tkanek zmineralizowanych. Choroby miazgi zęba.

   Stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych. Torbiele szczęki (torbiele prawdziwe: t. zębopochodne, t. niezębopochodne; torbiele rzekome) i tkanek miękkich jamy ustnej.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Topografia tkanek zęba
  2. Actinomycosis
  3. Cystis radicularis (syn. cystis periapicalis, ang. PAC cyst)
  4. Cystis primordialis
  5. Cystis follicularis
  6. Cystis epithelialis
  7. Cystis haemorrhagica

   

  Ćwiczenie II 

  Choroby przyzębia: definicja;  proponowany podział kliniczno-morfologiczny uwzględniający zapalenia dziąsła (gingivitis) i przyzębia (periodontitis)  uwarunkowane płytką bakteryjną; zmiany histopatologiczne w chorobach przyzębia.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Gingivitis exacerbata profunda cum hypertrophia acantothica epithelii (ang. advanced lesion – faza zaawansowana)
  2. Gingivitis chronica (ang. established lesion – faza ustabilizowana)
  3. Gingivitis hyperplastica
  4. Gingivitis ulcerosa

  Ćwiczenie III            

  Schorzenia przerostowe tkanki łącznej, zmiany guzopodobne. Zaburzenia w rogowaceniu lub złuszczaniu nabłonka jamy ustnej (leukoplakia, liszaj Wilsona, toczeń rumieniowaty, zapalenie warg złuszczające, język geograficzny, język owłosiony).

  Choroby jamy ustnej o przewadze zmian pęcherzowych.

  Choroby jamy ustnej przebiegające z zanikiem błony śluzowej.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Leukoplakia
  2. Epulis gigantocellularis
  3. Epulis fibrosa
  4. Epulis congenita
  5. Granuloma teleangiectaticum exulcerans

  Ćwiczenie  IV           

  Stany przednowotworowe błony śluzowej jamy ustnej. Nowotwory pochodzenia nabłonkowego.  Rak jamy ustnej z uwzględnieniem carcinoma in situ. Nowotwory języka (pochodzenia nabłonkoweg i nienabłonkowego).

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Carcinoma praeinvasivum
  2. Papilloma epidermale palatini
  3. Carcinoma planoepitheliale partim keratodes
  4. Myoblastoma granulocellulare (ang. granular cell tumour)

   

  Ćwiczenie V             

  Choroby ślinianek (kamica ślinianek; zapalenie ślinianek; choroba Mikulicza; zespół Sjőgrena; zespół Heerfordta; torbiele ślinianek, martwicza metaplazja ślinianek). Nowotwory ślinianek.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Ranula et sialoadenitis chronica
  2. Mucocoele
  3. Tumor mixtus
  4. Adenolymphoma (syn. tumor Warthini)
  5. Carcinoma adenoides cysticum (syn. cylindroma)
  6. Carcinoma mucoepidermale

   

  Ćwiczenie VI            

  Guzy pochodzenia zębowego.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Ameloblastoma folliculare
  2. Dentinoma
  3. Fibroma odontogenes
  4. Myxoma odontogenes
  5. Cementoma

   

  Ćwiczenie VII             

  Sprawdzian z tematyki wykładowo - ćwiczeniowej.

   

  Ćwiczenie VIII          

  Wrodzone, rozwojowe, zapalne i metaboliczne choroby kości szczękowych. Zębopochodne choroby zatok szczękowych. Choroba Pageta. Guzy i guzopodobne choroby kości. Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego. Włóknisto-kostne procesy patologiczne w narządzie żucia. Proces zapalny w obrębie narządu żucia

   

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Sinusitis mycotica (Aspergillosis)
  2. Sinusitis chronica
  3. Ostitis chronica
  4. Choroba Pageta
  5. Tuberculosis chronica partim caseosa
  6. Osteoma
  7. Chondrosarcoma

   

  Ćwiczenie IX

  Rozrosty melanocytarne łagodne i złośliwe skóry i błon śluzowych.

   

  Ćwiczenie X

  Patologia nosa i zatok przynosowych. Patologia krtani.

   

  B.        Ćwiczenia laboratoryjne

  Lab.1 mgr M. Lebensztejn, dr Bolesław Poczopko

  Podstawowe metody badania mikroskopowego: barwienia rutynowe, wybrane dodatkowe techniki histologiczne i immunohistochemiczne.

  Lab.2 mgr M. Lebensztejn, dr Bolesław Poczopko

  Immunohistochemia. Wykorzystanie wybranych metod immunohistochemicznych (IHC) we wczesnej diagnostyce onkologicznej jamy ustnej. Demonstracja wybranych preparatów IHC pod mikroskopem świetlnym.

  Lab.3 mgr M. Lebensztejn, dr Bolesław Poczopko

  Znaczenie oraz przebieg badania śródoperacyjnego w diagnostyce onkologicznej jamy ustnej. Demonstracja niektórych etapów sporządzania preparatu histopatologicznego.

  Lab.4: mgr M. Lebensztejn, dr Bolesław Poczopko

  Mikroskopia elektronowa. Przydatność badania mikroskopowo-elektronowego transmisyjnego (TEM) w diagnostyce histopatologicznej. Demonstracja wybranych etapów przeprowadzania materiału tkankowego do oceny w TEM.

   

  DATA

  ĆWICZEŃ

  Grupa I

  Prof. S.Sulkowski

  Grupa II

  Prof. K.Guzińska-Ustymowicz

  GrupaIII

  dr hab. A.Pryczynicz

  Grupa IV

  dr hab. M.Baltaziak

  22.02.2024

  Lab. I

  Ćw.1

  Ćw.1

  Ćw.1

  29.03.2024

  Ćw.1

  Lab.I

  Ćw.2

  Ćw.2

  07.03.2024

  Ćw.2

  Ćw.2

  Lab.I

  Lab.I

  14.03.2024

  Lab.II

  Lab. II

  Ćw.3

  Ćw.3

  21.03.2024

  Ćw.3

  Ćw.3

  Lab.II

  Ćw.4

  28.03.2024

  Ćw.4

  Ćw.4

  Ćw.4

  Lab.II

  04.04.2024

  Lab. III

  Lab.III

  Ćw.5

  Ćw.5

  11.04.2024

  Ćw.5

  Ćw.5

  Lab.III

  Lab.III

  18.04.2024

  Lab.IV

  Lab.IV

  Ćw.6

  Ćw.6

  25.04.2024

  Ćw.6

  Ćw.6

  Lab.IV

  Lab.IV

  09.05.2024

  Ćw.7

  Ćw.7

  Ćw.7

  Ćw.7

  16.05.2024

  Ćw.8

  Ćw.8

  Ćw.8

  Ćw.8

  06.06.2024

  Ćw.9

  Ćw.9

  Ćw.9

  Ćw.9

  13.06.2024

  Ćw.10

  Ćw.10

  Ćw.10

  Ćw.10

   

  Kolokwia odbędą się w terminach:

  28.03.2024  Kolokwium  z zakresu ćwiczeń I-III

  09.05.2024  Kolokwium z ćwiczeń IV-VI