• Ostatnia zmiana 13.02.2019 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Stomatologia III rok

  PATOLOGIA JAMY USTNEJ

  dla studentów III Roku Kierunku lekarsko dentystycznego  UM  w Białymstoku

   rok akademicki 2018/2019

   

  Wykłady z patologii jamy ustnej będą odbywały się: we czwartki w dniach od 21.02.2019 do 16.05.2019 w godz. 1230 – 1400  w sali wykładowej Zakładu Patomorfologii (Coll. Pathol.).

   

  Tematy wykładów z Patologii Jamy Ustnej dla studentów III Roku

  Kierunku lekarsko - dentystycznego UMB; semestr VI; 2017/2018.

  wykłady - godz. 1230 - 1400

   

   

   

   
  Data

   

  Tematy wykładów

   

  Wykładowca

   

  21.02.2019

   

  Uszkodzenie i śmierć komórki. Rodzaje martwicy. Zaburzenia rozwojowe zębów. Choroba próchnicowa tkanek zmineralizowanych. Technika biopsyjna histologiczna (wycinków tkankowych) i cytologiczna (aspiracyjna i złuszczeniowa).

  Dr hab. M.Koda

   

  28.03.2019

   

  Choroby miazgi zęba (pulpopatie). Stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych.

  Torbiele szczęki i tkanek miękkich jamy ustnej.

  Lek. M. Baszun

   

  07.03.2019

   

  Zapalenie jamy ustnej nieżytowe; zapalenie jamy ustnej protetyczne.

  Choroby przyzębia. Definicja. Patomechanizm. Podział kliniczno-morfologiczny. Zmiany histopatologiczne w chorobach przyzębia.

  Lek. M. Baszun

   

  14.03.2019

   

  1. Zapalenie dziąseł rozrostowe. Zmiany guzopodobne, ze szczególnym uwzględnieniem histokliniki nadziąślaków.
  2. Choroby nienowotworowe języka. Nowotwory języka pochodzenia nienabłonkowego.

  Dr hab. M.Koda

   

  21.03.2019

   

  Zaburzenia w rogowaceniu lub złuszczaniu nabłonka jamy ustnej. Choroby jamy ustnej o przewadze zmian pęcherzowych. Zmiany martwiczo-wrzodziejące w jamie ustnej. Choroby jamy ustnej przebiegające z zanikiem błony śluzowej.

  Dr hab. M.Koda

   

  28.03.2019

   

  Stany przedrakowe jamy ustnej. Nowotwory łagodne i złośliwe jamy ustnej pochodzenia nabłonkowego. Histoklinika raka jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem ca in situ.

  Dr hab. M.Koda

   

  04.04.2019

   

  Patologia ślinianek. Choroby nienowotworowe i nowotwory ślinianek.

  Dr hab. M.Koda

   

  11.04.2019

   

  Czerniak skóry twarzy i błony śluzowej jamy ustnej.

  Dr hab. M.Koda

   

   

   

  18.04.2019

   

  Guzy pochodzenia zębowego.

  Dr hab. M.Koda

   

  25.04.2019

   

  Zapalenie zatok przynosowych. Choroba Pageta. Guzy i guzopodobne choroby kości.

  Dr hab. M.Koda

   

  09.05.2019

   

  Patologia krtani.

  Dr hab. M.Koda

   

  16.05.2019

   

  Epidemiologia nowotworów jamy ustnej. Badanie biopsyjne i jego znaczenie w diagnostyce patomorfologicznej zmian w jamie ustnej, zwłaszcza stanów przedrakowych i ca in situ. Podstawowe metody badania mikroskopowego: barwienia rutynowe, wybrane dodatkowe techniki histologiczne i immunohistochemiczne.

  Dr hab. M.Koda

   

  Kolokwia odbędą się w Sali wykładowej w godz. 12.30 w terminach

  04.04.2019  Kolokwium  z zakresu ćwiczeń I-III

  16.05.2019  Kolokwium z ćwiczeń IV-VII

  Po kolokwium poszczególne grupy udadzą się na ćwiczenia.

  Ćwiczenia

  A) Ćwiczenia mikroskopowo-seminaryjne będą odbywały się w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB w salach ćwicz. nr 1.39 (grupa I - prof. dr hab. S.Sulkowski), 1.57 (grupa II - dr hab. K.Guzińska-Ustymowicz), 1.47 (grupa III - dr hab. A.Pryczynicz), 1.49 (grupa IV - dr hab. M.Baltaziak), 1.46 (grupa V – dr B. Poczopko) w dniach 21. 02. 2019 r. 16. 05. 2019 r. w godz. 1405 – 1515 (czwartki).

  B) Ćwiczenia laboratoryjne będą prowadzone w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB w pracowniach laboratoryjnych (na parterze oraz na III piętrze) w dn. 21. 02. 2019 16.05. 2018 r. w godz. 1405 – 1515 (czwartki).

   

  Na ćwiczeniach obowiązują wiadomości zawarte w podręcznikach pod redakcją:

  W. Domagała: Choroby głowy i szyi. W: Patologia znaczy słowo o chorobie. Patologia narządowa (red.J.

  Stachura, W. Domagała). PAU, Kraków. 2009, T II, str. 722-782.

  S. Kruś: Patomorfologia dla Stomatologów. M.T. Press International, Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 1997, str. 103-257 (tematy wybrane);

  Z. Jańczuk, J. Banach: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. PZWL, Warszawa 1995;

  L. Kryst: Chirurgia szczękowo – twarzowa. PZWL, Warszawa 1999 (tematy wybrane);

  T. Kaczmarzyk i wsp.  Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Wyd. Kwintesencja,  Warszawa  2009  (tematy wybrane).

  M. Kleinrok: Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze stawu skroniowo-żuchwowego. W: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Biblioteka Stomatologa Praktyka, 1992, str. 123-125 (tematy wybrane).

  Proponujemy również skorzystać z innych podręczników/i lub atlasów, np.:

  Mitchell R.N, Cotran R.S: Uszkodzenie komórki, procesy adaptacyjne i śmierć komórki. W: Robbins Patologia, Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 2005, str 3 – 34.

  S. Kruś, E. Skrzypek-Fakhourty: Patomorfologia jamy ustnej, gardła i ślinianek. W: Patomorfologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1996, str. 371-406;

  A. Stevens, J. Lowe: Patologia jamy ustnej, uszu, nosa i krtani. Jama ustna i część ustna gardła. Powszechnie spotykane choroby zębów. W: Patologia. Przekład wydania drugiego. Wyd. CZELEJ, Lublin 2004, 223-233;

  Zajęcia z przedmiotu kończą się egzaminem pisemnym.

   

  Tematy zajęć mikroskopowo-seminaryjnych/komputerowych i laboratoryjnych

  A.        ĆWICZENIA MIKROSKOPOWO – SEMINARYJNE / KOMPUTEROWE:

   

  Ćwiczenie I   

  Uszkodzenie i śmierć komórki. Rodzaje martwicy. Zaburzenia rozwojowe zębów. Choroba próchnicowa tkanek zmineralizowanych. Choroby miazgi zęba.

  Stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych. Torbiele szczęki (torbiele prawdziwe: t. zębopochodne, t. niezębopochodne; torbiele rzekome) i tkanek miekkich jamy ustnej.

  Cz. I:   Demonstracja materiału biopsyjnego (opatrzonego załącznikiem do badania hp) przeznaczonego do oceny histopatologicznej

  Cz. II: Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Topografia tkanek zęba
  2. Actinomycosis
  3. Cystis radicularis (syn. cystis periapicalis, ang. PAC cyst)
  4. Cystis primordialis
  5. Cystis follicularis
  6. Cystis epithelialis
  7. Cystis haemorrhagica

   

  Ćwiczenie II 

  Choroby przyzębia: definicja;  proponowany podział kliniczno-morfologiczny uwzględniający zapalenia dziąsła (gingivitis) i przyzębia (periodontitis)  uwarunkowane płytką bakteryjną; zmiany histopatologiczne w chorobach przyzębia.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Gingivitis exacerbata profunda cum hypertrophia acantothica epithelii (ang. advanced lesion – faza zaawansowana)
  2. Gingivitis chronica (ang. established lesion – faza ustabilizowana)
  3. Gingivitis hyperplastica
  4. Gingivitis ulcerosa

   

  Ćwiczenie III            

  Schorzenia przerostowe tkanki łącznej, zmiany guzopodobne. Zaburzenia w rogowaceniu lub złuszczaniu nabłonka jamy ustnej (leukoplakia, liszaj Wilsona, toczeń rumieniowaty, zapalenie warg złuszczające, język geograficzny, język owłosiony). Choroby jamy ustnej o przewadze zmian pęcherzowych. Choroby jamy ustnej przebiegające z zanikiem błony śluzowej.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Leukoplakia
  2. Epulis gigantocellularis
  3. Epulis fibrosa
  4. Epulis congenita
  5. Granuloma teleangiectaticum exulcerans

   

  Ćwiczenie  IV           

  Stany przednowotworowe błony śluzowej jamy ustnej. Nowotwory pochodzenia nabłonkowego.  Rak jamy ustnej z uwzględnieniem carcinoma in situ. Czerniak jamy ustnej.  Nowotwory języka (pochodzenia nabłonkoweg i nienabłonkowego).

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Carcinoma praeinvasivum
  2. Papilloma epidermale palatini
  3. Carcinoma planoepitheliale partim keratodes
  4. Melanoma malignum
  5. Myoblastoma granulocellulare (ang. granular cell tumour)

   

  Ćwiczenie V             

  Choroby ślinianek (kamica ślinianek; zapalenie ślinianek; choroba Mikulicza; zespół Sjőgrena; zespół Heerfordta; torbiele ślinianek, martwicza metaplazja ślinianek). Nowotwory ślinianek.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Ranula et sialoadenitis chronica
  2. Mucocoele
  3. Tumor mixtus
  4. Adenolymphoma (syn. tumor Warthini)
  5. Carcinoma adenoides cysticum (syn. cylindroma)
  6. Carcinoma mucoepidermale

   

  Ćwiczenie VI            

  Guzy pochodzenia zębowego.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Ameloblastoma folliculare
  2. Dentinoma
  3. Fibroma odontogenes
  4. Myxoma odontogenes
  5. Cementoma

   

  Ćwiczenie VII             

  Pisemny sprawdzian z tematyki wykładowo - ćwiczeniowej  (godz. 1230 – 1330)

  (sala wykładowa Zakładu); po sprawdzianie wykład w sali wykładowej.

   

  Ćwiczenie VIII          

  Wrodzone, rozwojowe, zapalne i metaboliczne choroby kości szczękowych. Zębopochodne choroby zatok szczękowych. Choroba Pageta. Guzy i guzopodobne choroby kości. Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego. Włóknisto-kostne procesy patologiczne w narządzie żucia. Proces zapalny w obrębie narządu żucia.

  Preparaty mikroskopowe: http://www.pathologyoutlines.com/

  1. Sinusitis mycotica (Aspergillosis)
  2. Sinusitis chronica
  3. Ostitis chronica
  4. Choroba Pageta
  5. Tuberculosis chronica partim caseosa
  6. Osteoma
  7. Chondrosarcoma

   

   

  B.        Ćwiczenia laboratoryjne

   

  Ćw.1 Mariola Lebensztajn

  (studenci czekają na Asystenta w holu Collegium Pathologicum) : Podstawowe metody badania mikroskopowego. Znaczenie badania biopsyjnego histopatologicznego (wycinka oligobiopsyjnego i wycinka pooperacyjnego) i  materiału uzyskanego drogą biopsji aspiracyjnej celowanej – b.a.c., w diagnostyce patomorfologicznej zmian w obrębie jamy ustnej,  ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej diagnostyki onkologicznej. Demonstracja sporządzania preparatów histopatologicznych – barwienie rutynowe hematoksyliną i eozyną (H,E). Znaczenie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) w diagnostyce onkologicznej (mikroskop wielostanowiskowy)

   

  Ćw.2 mgr Marcin Nizoł (studenci czekają na asystenta w korytarzu Collegium Pathologicum): Immunohistochemia. Wykorzystanie wybranych metod immunohistochemicznych (IHC) we wczesnej diagnostyce onkologicznej jamy ustnej. Uczestnictwo w niektórych etapach przeprowadzania reakcji IHC z użyciem przeciwciał przeciwko białkom np.: pancytokeratynie,   p16, Ki67, CD31 i/lub CD34, HMB45.  Demonstracja wybranych preparatów IHC pod mikroskopem świetlnym.

   

  Ćw.3 mgr Małgorzata Grudzińska (studenci czekają na asystenta w korytarzu Collegium Pathologicum):

  Znaczenie badania śródoperacyjnego w diagnostyce onkologicznej jamy ustnej. Demonstracja niektórych etapów sporządzania preparatu histopatologicznego.

   

  Ćw.4: Mariola Lebensztajn

  (studenci czekają na Asystenta w korytarzu Collegium Pathologicum) Mikroskopia elektronowa. Przydatność badania mikroskopowo-elektronowego transmisyjnego (TEM) w diagnostyce histopatologicznej. Demonstracja wybranych etapów przeprowadzania materiału tkankowego do oceny w TEM.

   

  Oprowadzanie odbywa się pod opieką asystentów poszczególnych grup ćwiczeniowych po pracowniach laboratoryjnych mieszczących się na parterze i III piętrze Zakładu Patomorfologii, gdzie demonstrowane są preparaty oraz niektóre techniki podstawowe i specjalne stosowane w diagnostyce patomorfologicznej.

   

   

  Grupa I

  (sala 1.39)

  Prof. S.Sulkowski

  Grupa II (s.1.57)

  Prof. K.Guzińska-Ustymowicz

  GrupaIII(s.1.47) dr hab. A.Pryczynicz

  Grupa IV (s.149)

  dr hab. M.Baltaziak

  Grupa V

  (s.146) dr B.Poczopko

  21.02.2019

  Lab.I

  Ćw.1

  Ćw.1

  Ćw.1

  Ćw.1

  28.02.2019

  Ćw.1 M.B

  Lab.I

  Ćw.2

  Ćw.2

  Ćw.2

  7.03.2019

  Lab. II

  Ćw.2

  Lab.I

  Ćw.3

  Ćw.3 M.B.

  14.03.2019

  Ćw.2

  Lab.II

  Ćw.3 M.B.

  Lab.I

  Ćw.4

  21.03.2019

  Ćw.3

  Ćw.3

  Lab.II

  Ćw.4

  Lab.I

  28.03.2019

  Lab.III

  Ćw.4

  Ćw.4

  Lab.II

  Ćw.5

  04.04.2019

  Ćw.4

  Ćw.5

  Ćw.5

  Ćw.5 M.B.

  Lab.II

  11.04.2019

  Ćw.5

  Lab.III

  Ćw.6

  Ćw.6

  Lab.IV

  18.04.2019

  Ćw.6

  Lab. IV

  Lab.III

  Ćw.7

  Ćw.6

  25.04.2019

  Lab.IV

  Ćw.6 M.B.

  Ćw.7

  Lab.III

  Ćw.7

  9.05.2019

  Ćw.7

  Ćw.7

  Lab.IV

  Ćw.8

  Lab.III

  16.05.2019

  Ćw.8

  Ćw.8

  Ćw.8

  Lab.IV

  Ćw.8

   

   

   

   

   

   

   

  Kolokwia odbędą się w Sali wykładowej w godz. 12.30 w terminach

  04.04.2019  Kolokwium  z zakresu ćwiczeń I-III

  16.05.2019  Kolokwium z ćwiczeń IV-VII

  Po kolokwium poszczególne grupy udadzą się na ćwiczenia.