Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyróżnienia z okazji 50-lecia szpitala .
 • Ostatnia zmiana 08.12.2012 przez Medyk Białostocki

  Wyróżnienia z okazji 50-lecia szpitala

  Jubileusz szpitala to okazja do zauważenia i docenienia pracy osób, które choć nie zawsze stoją w pierwszym rzędzie, to dzięki nim placówka działa tak dobrze oraz jest ceniona przez pacjentów

  Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza uhonorował następujące osoby za długoletnią służbę na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  Medal Złoty za Długoletnią Służbę

  Krystyna Grygorczuk, pielęgniarka oddziałowa, Klinika Kardiologii z OINK;

  Prof. Piotr Andrzej Knapp, kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej;

  Krystyna Kochanowska, specjalista ds. socjalnych; Dział Spraw Pracowniczych;

  Grażyna Kołodko, st. statystyk medyczny, Dział Statystyki Medycznej;

  Prof. Tadeusz Laudański, kierownik Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkoła Rodzenia;

  Jolanta Teresa Łapińska, pielęgniarka oddziałowa Klinika Urologii;

  Mirosława Martyszewska, pielęgniarka oddziałowa Szpitalny Oddział Ratunkowy;

  Stanisław Pogorzelski, konserwator urządzeń tlenowych;

  Dr Andrzej Stanisław Rudziński, st. asystent, Zakład Kształ­cenia Lekarzy Rodzinnych;

  Ewa Samecka, kierownik sekcji płac, Dział Spraw Pracow­niczych;

  Teresa Sawicka, pielęgniarka oddziałowa Klinika Anestezjo­logii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym;

  Marek Sawicki, kierownik Działu Administracyjno-Eks­ploatacyjnego;

  Lek. Paweł Piotr Świątkiewicz, st. Asystent, Klinika Orto­pedii i Traumatologii;

  Wojciech Krzysztof Żdanowicz, st. technik elektroradiologii, Zakład Radiologii.

   

  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

  Mgr Dorota Andryszuk, położna oddziałowa Klinika Neo­natologii i Intensywnej Terapii Noworodka;

  Dr hab. Bogdan Cylwik, st. asystent, Zakład Diagnostyki Biochemicznej;

  Prof. Jacek Wacław Dadan, kierownik I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej;

  Ewa Dąbrowska, kierownik kancelarii, Dział Organizacyjno­-Prawny;

  Anna Granacka, telefonistka, Dział Administracyjno­-Eksploatacyjny;

  Mgr Urszula Jakubowska, pielęgniarka koordynująca pracę, Szpitalny Oddział Ratunkowy;

  Mgr Marta Agnieszka Kiersnowska, kierownik Działu Spraw Pracowniczych;

  Mgr Agnieszka Krynicka, z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa ;

  Anna Irena Mieśnikowicz, st. technik analityki medycznej, Zakład Diagnostyki Biochemicznej;

  Dr Dorota Olszańska, st. Asystent, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.

   

  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

  Mgr Beata Kropiewnicka, główny księgowy;

  Mgr Marta Milewska-Buzun, pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Klinika Kardiochirurgii.

   

  Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia

  Prof. Stanisława Zyta Grabowska, kierownik Kliniki Chi­rurgii Szczękowo-Twarzowej;

  Dr Danuta Weronika Jakubczyk, starszy asystent, Kli­nika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrz­nych;

  Dr Bogdan Lewandowski, z-ca kierownika kliniki Reu­matologii;

  Mgr Beata Dorota Malesza, kierownik Apteki;

  Prof. Zenon Dionizy Mariak, kierownik Kliniki Neuro­chirurgii;

  Prof. Jan Cezary Skowroński, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii;

  Lek. Wojciech Tadeusz Trzpis, z-ca kierownika ds. bloku operacyjnego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym.

   

  Odznaki honorowe województwa podlaskiego nadane przez marszałka województwa Jarosława Dworzańskiego

  Prof. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

  Prof. Sławomir Dobrzycki, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.