Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody i odznaczenia .
 • Ostatnia zmiana 22.11.2016 przez Medyk Białostocki

  Nagrody i odznaczenia

  Inauguracja roku akademickiego to też zwyczajowy moment, by docenić i podziękować osobom najbardziej zasłużonym za dotychczasową pracę.

   

   

  Medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” uhonorowano prof. dra Jacka Niklińskiego, rektora UMB w latach 2008 - 2016, za ogromny wkład w rozwój uczelni i efektywne zarządzanie, skutkiem czego UMB jest wyróżniającym się ośrodkiem akademickim w Polsce i na świecie.

  Dr Bogusław Poniatowski, były wieloletni dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia zawodowe i zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia.

  Medale Edukacji Narodowej otrzymali: dr hab. Dorota Lemancewicz oraz prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz.

  Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nadał medale „Za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” prof. dr. hab. Zenonowi Mariakowi, prof. dr hab. Janinie Moniuszko- Jakoniuk, prof. dr. hab. Tadeuszowi Laudańskiemu, prof. dr. hab. Jerzemu Jakowickiemu, dr. Bogusławowi Poniatowskiemu.

  Minister zdrowia przyznał zaś nagrody:

  - za wybitne osiągnięcia organizacyjne i działania, które znacząco wpływają na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno - gospodarczym prof. dr. hab. Zenonowi Mariakowi,

  - za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego - prof. dr. hab. Maciejowi Szmitkowskiemu

  - zespołową za osiągnięcia dydaktyczne prof. dr. hab. Markowi Wojtukiewiczowi, dr hab. Ewie Sierko, dr. Piotrowi Tokajukowi i lekarzowi Piotrowi Skalij z Kliniki Onkologii UMB

  - indywidualną naukową za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego - dr. hab. Michałowi Tomczykowi.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.