Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dieta pełna życia - kursy z zakresu żywienia dzieci.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Dieta pełna życia - kursy z zakresu żywienia dzieci

   

  Projekt pn. „Dieta pełna życia –kursy z zakresu żywienia dzieci” współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-20-059/10-00 z dn. 10.09.2010 r.

  • Okres realizacji projektu: październik 2010 - czerwiec 2011
  • Wartość projektu: 165 621,64  
  • Koordynator merytoryczny UMB: prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  • Kierownik projektu: mgr Monika Siemion

   

  Celem projektu było umożliwienie osobom, które na co dzień zajmują się m.in. żywieniem dzieci, podniesienie ich dotychczasowych kwalifikacji bądź nabycie niezbędnej wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci.

  Wsparciem objęto 91 dorosłych kobiet, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w publicznych i niepublicznych żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych i klubach malucha, na terenie województwa podlaskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem (poza godzinami pracy) nowych umiejętności bądź też uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

   

  W ramach projektu odbyło się SZEŚĆ 30-godzinnych kursów, z których każdy składał z dwóch modułów:

  1. modułu I "teoretycznego",
  2. modułu II "praktycznego".

   

  1). W ramach modułu I "teoretycznego" poruszone były następujące zagadnienia:

  • podstawowe pojęcia związane z żywieniem dzieci,
  • podział produktów spożywczych na grupy i ich rola w żywieniu dzieci,
  • normy żywienia i wyżywienia,
  • niedobory i nadmiary żywieniowe,
  • pojęcie i rodzaje diet,
  • metody oceny stanu odżywiania (niedożywienie i otyłość).

   

  2). W ramach modułu II "praktycznego" przeprowadzone były warsztaty z zakresu wdrażania zasad prawidłowego żywienia.