Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wzmocnienie praktycznych kompetencji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 29.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wzmocnienie praktycznych kompetencji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Projekt: „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: nr POWR.03.01.00-00-S134/17-00 z dnia 03.11.2017 r.

  • Okres realizacji projektu: styczeń 2018 - listopad 2019
  • Wartość projektu: 588 448,00 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adrian Chabowski

  Głównym celem projektu było zwiększenie szans studentów kierunku lekarskiego na krajowym i międzynarodowym rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych podnoszących kompetencje w zakresie praktycznych elementów kształcenia. Adresatami projektu byli studenci piątego roku kierunku lekarskiego.

  W ramach projektu zrealizowane zostały dwie edycje stażu:

  • w I edycji, okresie lipiec-wrzesień 2018 r., 57 studentów i studentek V roku kierunku lekarskiego odbyło 24 staże krajowe oraz 33 staże zagraniczne,
  • w II edycji, okresie lipiec-wrzesień 2019 r., 67 studentów i studentek V roku kierunku lekarskiego odbyło 32 staże krajowe oraz 35 staże zagraniczne.

  Każdy ze staży trwał jeden miesiąc, a ich realizacja opierała się na programach stażu (oddzielnie dla stażu klinicznego i podstawowego).

  Studenci poprzez udział w stażach poznali praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Zapoznali się ze strukturą organizacyjną jednostek oraz nabyli praktyczne umiejętności, co znacząco podniosło ich wartość w momencie wchodzenia na rynek pracy.

  Miejsce odbywania stażu zostało wybrane przez studenta – w dowolnym mieście w Polsce lub w kraju europejskim. Uczelnia dysponowała pulą instytucji gotowych przyjąć studentów na staż.