Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy

   

  Projekt pn. "Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy" współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020), nr umowy: UDA-RPPD.02.05.00-20-0004/17 z dn. 24.11.2017.

  • Okres realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2022
  • Wartość projektu: 9 593 375,92 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Sierko
  • LIDER PROJEKTU: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  • PARTNERZY: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Celem głównym projektu była poprawa stanu zdrowia i jakości życia 4900 osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy i były leczone radykalnie, poprzez zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w województwie podlaskim w latach 2016-2021.

   

  ZADANIA UMB W PROJEKCIE:

  Sprawowanie niezależnego i obiektywnego nadzoru nad zgodnością prowadzonych działań w projekcie z zaleceniami dotyczącymi efektywności wdrażania programu. Zadani wykonywane przez pracowników naukowych UMB.

   

  EFEKTY PROJEKTU:

  Dobre praktyki opracowane w ramach realizacji „Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (pdf, 540KB)