Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej.
 • Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej. Pałac Branickich. Widok od strony ogrodów. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Biłymstoku.
 • Ostatnia zmiana 15.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

   

  Celem projektu było dostosowanie oferty dydaktycznej kierunku Elektroradiologia poprzez modyfikację programu studiów oraz zmianę programu przedmiotu pn. „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” oraz podniesienie jakości nauczania diagnostyki, dzięki przejściu z obrazowania analogowego do cyfrowego poprzez zakup sprzętu do Zakładu Radiologii UMB.
  Projekt realizowany był z Funduszy Norweskich i krajowych
   

  Okres realizacji projektu: 01.02.2015 - 31.05.2016
   

  Wartość projektu: 195 269,15 zł

   

  ZADANIA W PROJEKCIE:
   

  1. Szkolenia pracowników kadry naukowo-dydaktycznej kształcącej studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Elektroradiologia oraz prowadzących przedmioty pokrewne z zakresu wykonywania testów kontroli jakości w radiologii i fluoroskopii na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym:
   

  Szkolenie teoretyczno – praktyczne nt. metodologii wykonywania testów kontroli jakości aparatów RTG ogólno – diagnostycznych, dla pracowników Zakładu Radiologii UMB:
  •    Moduł I Fluoroskopia
  •    Moduł II Radiografia
   

  Szkolenie teoretyczne nt. ochrony radiologicznej i kontroli jakości w radiologii – dla pracowników Zakładu Radiologii, Zakładu Radiologii Dziecięcej oraz Kliniki Onkologii.
   

  Szkolenie SOR – Radiologia na dyżurze dla pracowników Zakładu Radiologii UMB - zajęcia interaktywne połączone z warsztatami
   

  2. Wprowadzenie zmian do programu nauczania na kierunku elektroradiologia I roku studiów II stopnia poprzez stworzenie kompleksowego przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”
   

  3. Wydanie skryptu dla studentów Elektrokardiologii zawierającego część teoretyczną i praktyczną oraz zestaw testów praktycznych
   

  4. Rozwój infrastruktury Zakładu Radiologii UMB dzięki zakupowi narzędzi i sprzętu do prowadzenia kontroli jakości (wymóg prawny: ustawa prawo atomowe) dzięki której wyeliminowano konieczność obróbki chemicznej radiogramów, co przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego. Zakup sprzętu kontrolno-pomiarowego został poprzedzony ekspertyzą wyposażenia.
   

  5. Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu

   

  EFEKTY PROJEKTU W LICZBACH:
  •    Łącznie 64 godzin szkoleniowych dla pracowników kadry naukowo – dydaktycznej UMB (w tym 48 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych i 16 godzin szkolenia teoretycznego);
  •    1 zmodyfikowany program nauczania przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”
  •    1 skrypt powstały w ramach projektu pn. „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”
  •    54 osoby przeszkolone w ramach projektu
  •    1 konferencja podsumowująca rezultaty projektu
  •    1 strona internetowa projektu http://www.rad.umb.edu.pl