Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych.