• Ostatnia zmiana 01.10.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Kontakt

  Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

     prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

      Kierownik Zakładu Toksykologii

     tel. 85 748 5603,  85 748 5604

     e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl  

     Godziny przyjęć interesantów: poniedziałki w godz.: 13:15 - 14:00.

  Kierownik międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych:  

     prof. dr hab. Barbara Malinowska

      Kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

     tel. 85 748 5699, 85 748 5698

     e-mail: bmalin@umb.edu.pl

     Godziny przyjęć interesantów: czwartki: godz. 9.30-10.30

  Obsługa administracyjna - pracownicy Dziekanatu: 

  Studia doktoranckiena Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  mgr Justyna Radziewicz

  tel. 85 748 5432

  e-mail: justyna.radziewicz@umb.edu.pl

  Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych:

  mgr Alina Wawrzeniuk
       tel. 85 748 5839

       e-mail: alina.wawrzeniuk@umb.edu.pl

  Dział Spraw Studenckich:

  mgr Marzena Bach

  tel. 85 748 5783

      e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl