Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Administrator UMB

  Kontakt

  Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

     prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

      Kierownik Zakładu Toksykologii

     tel. 85 748 5603,  85 748 5604

     e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl  

     Godziny przyjęć interesantów: poniedziałki w godz.: 13:15 - 14:00.

   

  Kierownik międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych:  

  prof. dr hab. Katarzyna Socha

      Kierownik Zakładu Bromatologii

     tel. 85 748 5468, 85 748 5469

     e-mail: katarzyna.socha@umb.edu.pl

     Godziny przyjęć interesantów: wtorki: godz. 13:00-14:00

   

  Obsługa administracyjna - pracownicy Dziekanatu: 

  Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych:

  mgr Justyna Radziewicz

  tel. 85 748 5432

  e-mail: justyna.radziewicz@umb.edu.pl

  Dział Spraw Studenckich:

  mgr Marzena Bach

  tel. 85 748 5783

      e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl