Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
  Przewodniczącadr hab. Grażyna Marczuk-Kolada
  Koordynator do Spraw Efektów Uczenia siędr hab. Anna Kierklo
   
  grupa robocza - kierunek lekarski i lekarski English Division
  koordynator grupyprof. dr hab. Ewa Olszewska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  prof. dr hab. Bożena Mikołuć

  dr hab. Anna Szpakowicz

  dr hab. Monika Chorąży

  dr hab. Agnieszka Mikłosz

  dr n. med. Urszula Wnorowska

  dr hab. Anna Baran

  dr hab. Jarosław Daniluk

  dr hab. Krzysztof Fiedoruk

  dr n. med. Marzena Tylicka

  dr hab. Urszula Daniluk

  dr n. med. Renata Posmyk

  dr n. med. Julia Nowowiejska

  dr hab. Joanna Łotowska

  dr hab. Maciej Kondrusik

  dr Tamara Daniluk

  dr Ewa Żebrowska

  dr Agnieszka Raciborska

  lek. Damian Mojsak

  lek. Justyna Adamczuk

  przedstawiciele studentów

  Franciszek Kukliński

  Weronika Piszcz

  Patryk Korytkowski

  Anna Modzelewska

  Kacper Karpiuk

  Joanna Kiełczewska

  Elżbieta Zajkowska

  Sergiusz Stawasz-Kobyliński

  Michael Surowiak

  Weronika Margielwska

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

   

  dr hab. Jarosław Piszcz

  dr Ryta Filipkowska

  dr Joanna Zabielska-Cieciuch

  mgr Jarosław Pokoleńczuk

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
   
  grupa robocza - kierunek lekarsko-dentystyczny
  koordynator grupydr hab. Małgorzata Pawińska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Anna Skurska

  dr hab. Magdalena Nowosielska

  dr hab. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  dr hab. Joanna Kuć

  dr n. med. Janusz Różycki

  dr n. med. Marta Barzał-Nowosielska

  dr n. med. Agnieszka Kobus

  przedstawiciele studentówSebastian Bobryk

  Stanisław Krokosz

  Bartłomiej Homa

  Cezary Kamianowski

  Karolina Ciesiołka

  Klaudia Gałan

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr n. med. Grażyna Tokajuk

  dr n. med. Irena Grodzka

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
   
  grupa robocza - kierunek techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna
  koordynator grypydr hab. Dorota Cylwik-Rokicka
  przedstawieciele nauczycieli akademickich

  dr n. med. Ewa Preferansow

  mgr Anna Kropiwnicka

  dr n. med. Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik

  dr n. med. Małgorzata Jaworska

  lek. dent. Paula Łasica

  przedstawiciele studentów

  Amelia Urbanowicz

  Paulina Bieńkowska

  Ewelina Liszewska

  Zuzanna Kowalczyk

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznychlek. dent. Bartosz Bagiński
  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
   
  grupa robocza kierunek biostatystyka kliniczna
  koordynator grupydr Anna Justyna Milewska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  mgr Urszula Raczkowska

  mgr Paweł Malinowski

  dr hab. Ewa Dolińska

  dr hab. Anna Skurska

  dr n. med. Agnieszka Paniczko

  mgr inż. Marcin Warpechowski

  mgr Dominik Nowakowski

  przedstawiciele studentów

   

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  Jacek Czerwonka

  Zuzanna Herman

   

  mgr Zdzisław Babicz

   

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
   
  grupa robocza - studia doktoranckie
  koordynator grupydr hab. Iwona Obuchowska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  prof. dr hab. Agnieszka Adamska

  dr n. med. Piotr Bernaczyk

  dr n. med. Justyna Fryc

  dr n. med. Agnieszka Łebkowska

  przedstawiciele doktorantów

  lek. Jakub Dobroch

  mgr Weronika Lebiedzińska

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
   
  grupa robocza - praktyki
  koordynator grupyprof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  prof. dr hab. Edyta Zbroch

  prof. dr hab. Agnieszka Adamska

  dr hab. Ewa Dąbrowska

  dr hab. Magdalena Nowosielska

  dr n. med. Marta Bruczko-Goralewska

  dr n. med. Eryk Latoch

  dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr n. med. Magdalena Choromańska

  dr hab. Joanna Bagińska