• Ostatnia zmiana 21.12.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  Wydziałowy Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
  Przewodniczącadr hab. Grażyna Marczuk-Kolada
  Koordynator do Spraw Efektów Uczenia siędr hab. Anna Kierklo
  grupa robocza - kierunek lekarski
  koordynator grupydr hab. Anna Lisowska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Bożena Mikołuć

  dr hab. Anna Szpakowicz

  dr hab. Mariusz Gryko

  dr hab. Tomasz Kleszczewski

  dr hab. Lech Romanowicz

  dr hab. Anna Baran

  dr n. med. Urszula Daniluk

  dr hab. Jarosław Daniluk

  dr n. med. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko

  przedstawiciele studentów

  Mateusz Zarzecki

  Jowita Gursztyn

  Filip Wawrzeniuk

  Aleksandra Morawska

  Weronika Piszcz

  Patryk Korytkowski

  Anna Maria Modzelewska

  Piotr Kurzyna

  Kacper Karpiuk

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  prof. dr hab. Janusz Kłoczko

  dr hab. Jarosław Piszcz

  dr n. med. Janusz Korecki

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
  grupa robocza - kierunek lekarski - English Division
  koordynator grupydr hab. Maciej Kondrusik
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Bożena Mikołuć

  dr hab. Joanna Reszeć

  dr hab. Mariusz Gryko

  dr hab. Anna Szpakowicz

  dr hab. Tomasz Kleszczewski

  dr hab. Lech Romanowicz

  dr hab. Ann Baran

  dr n. med. Urszula Daniluk

  dr hab. Jarosław Daniluk

  przedstawiciele studentów

  Condrat Dushek

  Weronika Margielewska

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  prof. dr hab. Janusz Kłoczko

  dr hab. Jarosław Piszcz

  dr n. med. Janusz Korecki

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
  grupa robocza - kierunek lekarsko-dentystyczny
  koordynator grupydr hab. Małgorzata Pawińska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Anna Skurska

  dr hab. Magdalena Nowosielska

  dr hab. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz

  dr n. med. Bożena Antonowicz

  dr n. med. Janusz Różycki

  dr n. med. Maria Balunowska

  przedstawiciele studentów 

  Mateusz Cholewski

  Anna Żabka

  Kuba Bury

  Bartłomiej Homa

  Owiudiusz Dzięcioł

  Urszula Puchta

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr n. med. Grażyna Tokajuk

  dr n. med. Irena Grodzka

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
  grupa robocza - kierunek techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna
  koordynator grypydr hab. Dorota Cylwik-Rokicka
  przedstawieciele nauczycieli akademickich

  dr n. med. Ewa Preferansow

  mgr Anna Kropiwnicka

  dr n. med. Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik

  przedstawiciele studentów

  Marcelina Czyżewska

  Julia Boczkowska

  Ewelina Liszewska

  Gabriela Tepieluk

  przedstawiciele interesariuszy zewnętrznychlek. dent. Bartosz Bagiński
  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
  grupa robocza - studia doktoranckie
  koordynator grupydr hab. Iwona Obuchowska
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Agnieszka Adamska

  dr n. med. Piotr Bernaczyk

  dr n. med. Justyna Fryc

  dr n. med. Agnieszka Łebkowska

  przedstawiciele doktorantów

  lek. Aleksander Nobis

  mgr Monika Grabia

  mgr Marta Wołosowicz

  inne osoby powołane przez Radę Wydziału 
  grupa robocza - praktyki
  koordynator grupydr hab. Katarzyna Taranta-Janusz
  przedstawiciele nauczycieli akademickich

  dr hab. Edyta Zbroch

  dr hab. Agnieszka Adamska

  dr hab. Ewa Dąbrowska

  dr hab. Magdalena Nowosielska

  dr n. med. Marta Bruczko-Goralewska

  dr n. med. Eryk Latoch

  dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr n. med. Magdalena Choromańska

  dr hab. Joanna Bagińska