Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. weryfikacja i ocena realizacji efektów uczenia się.