Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Programowa.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Administrator UMB

  Rada Programowa

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarski

  PrzewodniczącyDziekan lub Prodziekan
  Członkowie

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  dr hab. Tomasz Bonda

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  dr hab. Monika Zbucka Krętowska

  dr n. med. Michał Chlabicz

  przedstawiciel Zakładu Psychologii i Filozofii

   

  prof. Piotr Radziwon (interesariusz zewnętrzny)

  dr hab. Szymon Brzósko (interesariusz zewnętrzny)

  dr n. med. Urszula Łapińska (interesarius zewnętrzny)

  przedstawiciele studentów

   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna

  Przewodniczący Dziekan lub Prodziekan

  Członkowie

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  dr hab. Magdalena Sulewska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr hab. Joanna Bagińska

  dr n. med. Bożena Antonowicz

  dr n. med. Grażyna Tokajuk

  lek. dent. Lucyna Mierzyńska-Ładny

  lek. dent. Tomasz Poznalski

  mgr Edyta Cywoniuk

  przedstawiciel Zakładu Psychologii i Filozofii

  przedstawiciel studentów

   
  Rada Programowa Wydziału - kierunek bioststystyka kliniczna
  PrzewodniczącyDziekan lub Prodziekan
  Członkowiedr hab. Robert Milewski
  dr Dorota Citko
  mgr Dorota Jankowska
  dr n. techn. inż. Piotr Deptuła
  dr n. med. Jacek Kapała
  dr n. med. Agnieszka Raciborska
  mgr Anna Liliana Dakowicz
  przedstawiciele studentów