• Ostatnia zmiana 25.02.2021 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Rada Programowa

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarski

  PrzewodniczącyDziekan lub Prodziekan
  Członkowie

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  dr hab. Tomasz Bonda

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  dr hab. Monika Zbucka Krętowska

  dr n. med. Michał Chlabicz

  dr n. hum. Grzegorz Zalewski

  wydziałowy koordynator Erasmus

  przedstawiciel studentów (lata I-III i IV-VI)

   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna

  Przewodniczący Dziekan lub Prodziekan

  Członkowie

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  dr hab. Magdalena Sulewska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr hab. Joanna Bagińska

  dr n. med. Janusz Szarmach (interesariusz zewnętrzny)

  dr n. hum. Grzegorz Zalewski

  wydziałowy koordynator Erasmus

  przedstawiciel studentów (lata I-III i IV-V)