Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SJO w organizacjach międzynarodowych.
 • Ostatnia zmiana 20.10.2021 przez Studium Języków Obcych

  SJO w organizacjach międzynarodowych

   

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik od 2018 roku jest członkiem zarządu prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, gdzie pełni funkcję koordynatora (Joint Events Coordinator and Communications Officer) w grupie tematycznej poświęconej dydaktyce specjalistycznego języka angielskiego (English for Specific Purposes SIG). Jej dotychczasowe role w zadaniach IATEFL ESPSIG:

  • współkoordynator międzynarodowej konferencji naukowej Global ESP and technology – crossing the digital divide w Zurich University of Applied Sciences (Zurych, Szwajcaria; 2018);
  • członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej IATEFL ESPSIG & TED University: Current Practices and the future of quality in EAP and ESP (Ankara, Turcja; 2019);
  • członek komisji programowej IATEFL ESPSIG PCE: Quality Assurance in ESP and EAP: academic and occupational perspectives (Liverpool, Wielka Brytania; 2019);
  • członek komisji programowej ESPSIG Online Open Forum (2020);
  • członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej Language - Profession - Science 2.1 (Belgrad, Serbia; 2021);
  • organizator licznych webinarów prowadzonych przez zespół międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych (m.in. prof. Heath Rose, prof. Ernesto Macaro, dr Catherine Richards, dr Kevin Knight, Neil Bullock), w tym języka medycznego (English for Medical Purposes).

   

   

  ---

   

  Od roku 2020 dr n. hum. Agnieszka Dudzik znajduje się również w gronie redaktorów pomocniczych czasopisma Asian English for Specific Purposes Journal, wchodzącego w skład English Language Education Journal Group (Australia). AESP Journal jest wiodącym czasopismem publikującym recenzowane badania z zakresu dydaktyki specjalistycznego języka angielskiego, w tym języka medycyny i jest indeksowane w uznanej bazie danych Scopus.