Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaświadczenia o ukończonym lektoracie.
 • Ostatnia zmiana 13.08.2021 przez Studium Języków Obcych KRK

  Zaświadczenia o ukończonym lektoracie

   

  • Zaświadczenie wydaje się nie później niż w okresie 5 lat od ukończenia lektoratu.

   

  • W celu uzyskania zaświadczenia o ukończonym lektoracie należy skontaktować się ze swoim (ostatnim) lektorem prowadzącym zajęcia oraz przedstawić potwierdzenie otrzymanej oceny pobrane z osobistego konta w Wirtualnym Dziekanacie UMB.

   

  • Zaświadczenie można odebrać osobiście w sekretariacie SJO. Na prośbę studenta możliwe jest przesłanie skanu wydruku drogą elektroniczną.

   

  • Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi do 2 tygodni (w okresie wakacyjnym termin może ulec wydłużeniu).